Finanšu pārskatu revīzija

Mūsu audita speciālisti ir ar pieredzi dažādās nozarēs, kas nodrošina jūsu uzņēmumam atbilstošu pieeju un zināšanas

Mūsu komandā strādā vairāk kā 50 profesionāli auditori, ieskaitot piecus Latvijas zvērinātus revidentus. Visi speciālisti iegūst ACCA starptautisko grāmatvedības kvalifikāciju. Tas ļauj mums ne tikai specializēties tādās nozarēs kā finanšu sektors, ražošana, enerģētika, telekomunikācijas, ražošana un mazumtirdzniecība, bet arī piedāvāt konkrēta uzņēmuma vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

Mēs piedāvājam vairākus audita pakalpojumus:

 • Finanšu pārskatu revīzija saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām;
 • Finanšu pārskatu revīzija saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
 • Finanšu atskaišu revīzija koncernu uzņēmumu mātes uzņēmumu vajadzībām;
 • Ceturkšņa un pusgada finanšu pārskatu pārbaude;
 • Iepriekš saskaņotu pārbaudes procedūru veikšana;
 • Praktiska palīdzība, sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu
  standartiem;
 • Konsultācijas un praktiska palīdzība specifiskos grāmatvedības un finanšu pārskatu jautājumos, piemēram, konsolidācijas process, finanšu pārskatu forma, finanšu instrumentu uzskaite u.c.;
 • Klientu uzņēmumu noteiktu funkciju izpilde ar mērķi:
  • palīdzēt ieviest konkrēto funkciju uzņēmumā;
  • uzlabot uzņēmumā esošās funkcijas darbību, nododot mūsu pieredzi un zināšanas attiecīgajā jomā uzņēmuma darbiniekiem;
  • veikt attiecīgo funkciju uz noteiktu laiku, līdz to pārņem uzņēmuma darbinieki;
  • veikt īslaicīgas funkcijas, tādējādi uzņēmums var izvairīties no darbinieku pieņemšanas uz neilgu laika posmu un ar to saistītajām izmaksām.

Audita laikā mēs pārbaudām pielietotās grāmatvedības uzskaites metodes, uzņēmuma finanšu uzskaites procedūras un iekšējo kontroli. Mēs ziņojam par atklātajiem trūkumiem vadībai un iesakām, kā tos sekmīgāk novērst. Mēs informējam klientu par mūsu novērotajām vadības vai saimnieciskās darbības problēmām un iesakām, kā uzlabot situāciju vai novērst nepilnības.

Audita darbā arvien biežāk izmantojam tehnoloģijas, kas pakalpojumam rada papildu vērtību. Viens no piemēriem ir datu apstrādes instruments Halo, kas ļauj aplūkot un analizēt uzņēmuma datus visdažādākajos griezumos. 2016. gada nogalē tam tika piešķirta prestižā International Accounting Bulletin “Gada revīzijas inovācijas balva,” kuru PwC saņēma Londonā. Ar šo balvu tika izteikta atzinība organizācijām, kas ar jaunu iniciatīvu vai inovāciju revīzijas jomā ir būtiski uzlabojušas revīzijas pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti vai pievienoto vērtību klientiem.  

Sazinieties ar mums

Lolita Čapkeviča
Direktore
Tel: +371 67094400
E-pasts

Ilandra Lejiņa
Partnere
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums