Finanšu pārskatu revīzija

Mūsu audita speciālisti ir ar pieredzi dažādās nozarēs, kas nodrošina jūsu uzņēmumam atbilstošu pieeju un zināšanas

Lai gan daudzi biznesa noteikumi ir mainījušies, pamatprincipi nemainās. Investoru cerību piepildījums sākas ar pilnīgas un precīzas informācijas skaidru atspoguļojumu jūsu finanšu pārskatos un citos dokumentos.

Revīzija ir būtiska, lai sniegtu pārliecību par jūsu uzņēmumu un finanšu sistēmu kopumā. Revīzijai ir jāiet kopsolī ar uzņēmumu pārskatu sniegšanas straujo attīstību, ņemot vērā tai raksturīgo investoru skepticismu un uzņēmumu informācijas, tostarp nefinanšu informācijas, nemitīgu atrašanos zem lupas.

Papildus finanšu pārskatu revīzijai mūsu riska apliecinājumu nodaļa palīdz vadībai pieņemt informētus lēmumus. Mūsu neatkarīgie apliecinājumi sniedz nenovērtējamu aizsardzību mūsdienu sarežģītajos biznesa apstākļos. Mēs strādājam ar jums gan valdes sapulču telpās, gan administrācijas nodaļās, palīdzot jums aizsargāt un stiprināt ikvienu darbības aspektu – no darbiniekiem līdz rezultātiem, no sistēmām līdz stratēģijai, no biznesa plāniem līdz uzņēmuma elastībai.

Revīzijas gaitā mēs pārbaudām uzņēmuma grāmatvedības sistēmas un procedūras, lai konstatētu uzņēmuma grāmatvedības un iekšējās kontroles mehānismus. Mēs informējam vadību par saviem secinājumiem un ieteiktajiem uzlabojumiem. Turklāt mēs norādām klientam uz pamanītajām vadības, biznesa vai darbības problēmām, kā arī sniedzam savus ieteikumus, lai palīdzētu uzņēmumam.

Aicinām izzināt mūsu revīzijas un apliecinājumu pakalpojumus

Finanšu pārskatu revīzija

Revīzija finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām

View more

Risku vadība un revīzija

Atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem sagatavotu finanšu pārskatu revīzija

Uzzināt vairāk

View more

SFPS pārskati

Grupas pārskatu revīzija

View more

Atbilstība regulējumam

Finanšu pārskatu ceturkšņa un pusgada pārbaudes

View more

Konsultācijas par kapitāla tirgiem

Saskaņotas procedūras

View more

Uzņēmumu pārskati

Praktiska palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

View more

Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi

Konsultācijas un praktiska palīdzība tādu specifisku grāmatvedības un finanšu pārskatu jautājumu risināšanā kā konsolidācijas procedūras, finanšu pārskatu formāts, finanšu instrumentu uzskaite u.c.

View more

Aktuāru pakalpojumi

Ārpakalpojums – atsevišķu klienta uzņēmuma funkciju veikšana ar kādu no šādiem mērķiem:

  • palīdzēt ar konkrētas funkcijas ieviešanu uzņēmumā;
  • uzlabot un attīstīt jau esošu funkciju, nododot savas zināšanas un pieredzi uzņēmuma darbiniekiem;
  • īslaicīgi veikt konkrētu funkciju līdz brīdim, kad to pārņem uzņēmuma darbinieki;
  • veikt īstermiņa funkciju, ļaujot uzņēmumam nepieņemt īslaicīgi darbā pašam savus speciālistus un ietaupīt ar to saistītās izmaksas.

View more

Revīzijas uzlabošana ar inovācijām

Inovācijas ir absolūti nepieciešamas, lai vadītu sarežģītos biznesa procesus un gūtu sekmes jebkuros apstākļos. Strādājot PwC, mēs investējam modernās tehnoloģijās un būtiskos procesu uzlabojumos, kā arī līderībā un mūsu darbinieku prasmju attīstīšanā.

Mēs ieviešam jauna līmeņa revīziju, kas klientiem nodrošina augstu kvalitāti un sniedz unikālas atklāsmes.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Halo

Halo ir PwC vadošā datu ieguves, revīzijas un vizualizācijas tehnoloģija. Tā pārveido mūsu revīzijas metodes un nodrošina piekļuvi apjomīgai informācijai, ļaujot no datiem iegūt dziļāku reāllaika izpratni un labāku ieskatu jūsu uzņēmumā.

Izmantojot Halo, ir iespējams izskatīt un analizēt lielus darījumu apjomus. Tas ļauj mums efektīvāk novērtēt risku un koncentrēties uz revīzijai būtiskiem posteņiem.

Connect

Connect ir mūsu kopdarba instruments, kas nodrošina ātrāku, efektīvāku un drošāku informācijas sniegšanu katrā revīzijas posmā. Tas racionalizē un uzrauga dokumentu aprites procesu reāllaikā, ļaujot gan jums, gan mums pārliecināties par progresu jebkurā brīdī un vietā.

Connect piedāvā ievērojami atvieglot jūsu darbu. Piemēram, lai uzlabotu reāllaika pieprasījumu statusu pārlūkošanu, jūs varat piekļūt Connect no jebkuras vietas pasaulē. Vēl šajā programmā ir iebūvēta izsekošana, lai nodrošinātu atskaitīšanos,kā arī ir pieejamas daudzas citas iespējas.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

Aura

Šo mūsu globālo revīzijas platformu izmanto gandrīz 100 000 revidenti visās PwC revīzijās. Tā ļauj mums pārliecināties, ka viss tiek darīts pareizi – konsekventi un efektīvi, gan globālā, gan vietējā mērogā. Iecerētais rezultāts ir visu PwC revīzijas elementu saliedētība – neviens solis nedublējas un netiek izlaists.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Sazinieties ar mums

Ilandra Lejiņa

Ilandra Lejiņa

PwC valdes locekle, partnere, Revīzijas un uzņēmējdarbības nodaļas un Darījumu un finanšu konsultāciju nodaļas vadītāja

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums