Finanšu pārskatu revīzija

View this page in: English

Mūsu darba grupā nodarbināti speciālisti ar pieredzi dažādās nozarēs, lai nodrošinātu Jūsu prasībām atbilstošus augstas kvalitātes pakalpojumus. Revīzijas un uzņēmējdarbības nodrošinājuma nodaļā strādā vairāk kā 50 profesionāli revidenti, ieskaitot piecus Latvijas zvērinātus revidentus. Visi mūsu nodaļas speciālisti iegūst ACCA starptautisko grāmatvedības kvalifikāciju. Tas ļauj mums ne tikai specializēties tādās nozarēs kā banku sistēma, nekustamie īpašumi, apdrošināšana, pakalpojumu sfēra, enerģētika, telekomunikācijas, ražošana un mazumtirdzniecība, bet, pamatojoties uz uzņēmuma vajadzībām, piedāvāt konkrētā klienta vajadzībām atbilstošus pakalpojumus. PwC seko līdzi likumdošanas izmaiņām grāmatvedības un revīzijas jomā un sniedz nepieciešamos ieteikumus.

Ņemot vērā klientu uzņēmumu intereses un vajadzības, mēs piedāvājam vairākus pakalpojumus, no kuriem nozīmīgākie ir šādi:

 • Finanšu pārskatu revīzija saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām;
 • Finanšu pārskatu revīzija saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
 • Finanšu atskaišu revīzija koncernu uzņēmumu mātes uzņēmumu vajadzībām;
 • Ceturkšņa un pusgada finanšu pārskatu pārbaude;
 • Iepriekš saskaņotu pārbaudes procedūru veikšana;
 • Praktiska palīdzība, sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
 • Konsultācijas un praktiska palīdzība specifiskos grāmatvedības un finanšu pārskatu jautājumos, piemēram, konsolidācijas process, finanšu pārskatu forma, finanšu instrumentu uzskaite u.c.;
 • Klientu uzņēmumu noteiktu funkciju izpilde ar mērķi:
  • palīdzēt ieviest konkrēto funkciju uzņēmumā;
  • uzlabot uzņēmumā esošās funkcijas darbību, nododot mūsu pieredzi un zināšanas attiecīgajā jomā uzņēmuma darbiniekiem;
  • veikt attiecīgo funkciju uz noteiktu laiku, līdz to pārņem uzņēmuma darbinieki;
  • veikt īslaicīgas funkcijas, tādējādi uzņēmums var izvairīties no darbinieku pieņemšanas uz neilgu laika posmu un ar to saistītajām izmaksām.

Revīzijas laikā mēs pārbaudām pielietotās grāmatvedības uzskaites metodes, uzņēmuma finanšu uzskaites procedūras un iekšējo kontroli. Mēs ziņojam par atklātajiem trūkumiem vadībai un iesakām, kā tos sekmīgāk novērst. Mēs informējam klientu par mūsu novērotajām vadības vai saimnieciskās darbības problēmām un iesakām, kā uzlabot situāciju vai novērst nepilnības.

Audit and regulatory affairs

Mandatory firm rotation

See our views on why recent proposals to mandate the rotating of audit firms would significantly reduce the quality of audit and the reliability of financial reporting.

Read our points of view

Audit, independence and integrity

We’ve recently seen many changes designed to enhance independence and objectivity. See our proposals for how we can build on the safeguards and reforms already in place.

Read our points of view

Auditors' scope of services

Some argue that allowing auditors to carry out any non-audit services for their audit clients weakens their independence, objectivity and professional scepticism. Here’s why we disagree.

Read our points of view

Competition and choice in the audit market

Healthy competition is good for the marketplace, but this should not be achieved through artificial intervention. See our views on competition in the audit market.

Read our points of view

Governance and transparency of the audit

Audit committees have a key role to play, and their role should be strengthened to help make them even more effective and to help their decision-making around reappointing auditors.

Read our points of view

Benefits of scale

Large, global companies require an audit firm of comparable size and scale. See our views on the EC's proposals to address the dominance of the Big Four firms.

Read our points of view