Ētikas kodekss

PwC ētikas kodeksa pamatā ir mūsu mērķu (veicināt uzticēšanos un risināt sabiedrībai būtiskus jautājumu) un pamatvērtību kopums. Šis kodekss nosaka mūsu ētiskās uzvedības un darbības vadlīnijas, tostarp Runā droši!, saskaroties ar situāciju, kas neatbilst kodeksam vai mūsu vērtībām.

Ētikas kodeksa pārzināšana, izprašana un iedzīvināšana ir PwC darbinieku identitātes būtiska sastāvdaļa.

PwC biznesa ētikas un tiesību aktu atbilstības vadlīnijas

Sazinieties ar mums

PwC Latvija

Marijas iela 2a, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums