Nodokļu pamatkurss

Nodokļu pamatkurss ir PwC speciālistu izveidota sešu mēnešu mācību programma, kas jau 15 sezonas pulcē dalībniekus ar dažādu sagatavotības līmeni, lai, izmantojot praktiskus piemērus, veidotu izpratni par Latvijas nodokļu sistēmu un nodokļu pareizu piemērošanu.

6 mēnešu mācību programma "Nodokļu pamatkurss"

2022. gada 19. oktobris - 2023. gada 26. aprīlis

23 nodarbības / 87 akadēmiskās stundas / 12 moduļi / videoieraksti

2190 EUR + PVN

*Mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos. Lūdzu, norādiet to pieteikuma formā komentāru laukā.

 

Iespēja arī izvēlēties atsevišķus mācību moduļus:
 

modulis Nodokļi fiziskās personas ienākumiem (5 nodarbības, 20 akadēmiskās stundas)
620 EUR + PVN

modulis Pievienotās vērtības nodoklis (7 nodarbības, 28 akadēmiskās stundas)
850 EUR + PVN

modulis Uzņēmumu ienākuma nodoklis (6 nodarbības, 24 akadēmiskās stundas)
780 EUR + PVN

Visus moduļus, lūdzu, skatiet zemāk.

Kursa dalībnieki saņem videoierakstus, nodarbību materiālus un sertifikātu.


Nodokļu jautājumi, pastāvīgas izmaiņas un grozījumi likumvidē rada papildu spriedzi gan uzņēmējiem, gan privātpersonām. Labākais risinājums, lai neapmaldītos nodokļu labirintos un spētu izsekot būtiskiem jaunumiem, ir regulāri sekot līdzi izmaiņām un labi orientēties atbilstošajos resursos. Tas rada drošības sajūtu, ka nepalaižat garām svarīgas izmaiņas un savlaicīgi varat novērst iespējamos riskus. Apzinoties, ka straujajā dzīves ritmā, nereti ir grūti izsekot dažādām izmaiņām likumvidē, PwC Latvijas birojs ir izstrādājis īpašu 6 mēnešu mācību programmu “Nodokļu pamatkurss” ar mērķi izglītot sabiedrību nodokļu jautājumos.

Nodokļu pamatkurss sadalīts vairākos moduļos, tādējādi ikvienam ir iespēja izvēlēties pilnu 6 mēnešu mācību programmu vai atsevišķus mācību moduļus

Lektori: Pieredzējuši PwC un citi augsti kvalificēti nodokļu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, iesaistās dažādu normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā ar valsts pārvaldes iestādēm, un labi izprot Latvijas un ārvalstu nodokļu sistēmu un situācijas, ar kurām saskaras dažādu nozaru uzņēmumi.


Informācija par mācību moduļiem

Videoieraksts (19.10.2022.)
2 akadēmiskās stundas

Cena:
70 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem, kā arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības nodoklis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem - iekļauts cenā.

 

Videoieraksti (26.10.2022. - 30.11.2022.)
20 akadēmiskās stundas / 5 nodarbības 

Cena:
620 EUR + PVN (apmaksu iespējams dalīt vairākos maksājumos)

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

Videoieraksts (07.12.2022.)
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.


Videoieraksts (07.12.2022.)
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

Videoieraksts  (07.12.2022.)
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

Videoieraksts (07.12.2022.)
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.


Videoieraksts (14.12.2022.)
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

Videoieraksts (14.12.2022.)
1 akadēmiskā stunda

Cena:
40 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

Videoieraksts (14.12.2022.)
2 akadēmiskās stundas

Cena:
70 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.


Videoieraksti (11.01.2023. - 01.03.2023.)
28 akadēmiskās stundas / 7 nodarbības

Cena:
850 EUR + PVN (apmaksu iespējams dalīt vairākos maksājumos)

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

Videoieraksti (08.03.2023. - 19.04.2023.)
24 akadēmiskās stundas / 6 nodarbības

Cena:
780 EUR + PVN (apmaksu iespējams dalīt vairākos maksājumos) 

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem - iekļauts kopējā kursa cenā.

Videoieraksts (26.04.2023.)
3 akadēmiskās stundas

Cena:
90 EUR + PVN

Pilna Nodokļu pamatkursa apmeklētājiem, kā arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem," "Pievienotās vērtības nodoklis"un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem - iekļauts cenā.

Nodoklu pamatkurss izlaidums
 • Radīt izpratni par Latvijas nodokļu sistēmu un nodokļu pamatprincipiem
 • Nodrošināt zināšanas par dažādu darījumu juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem
 • Piedāvāt praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā, analizējot piemērus un situācijas

Mācību kursa saturs un tajā apskatītās tēmas būs īpaši vērtīgas gan uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem un finanšu uzskaites un pārvaldības speciālistiem, gan juristiem, konsultantiem un personāla vadītājiem, kā arī citiem interesentiem, kuriem aktuālas zināšanas nodokļu jautājumos.

Esam gandarīti par vairāk nekā 1000 absolventiem, kuri šo gadu laikā izmantojuši iespēju vairot izpratni un nostiprināt zināšanas nodokļu jautājumos.

Mūsu pieredze rāda, ka praktisku piemēru izskatīšana un reālu situāciju analīze ir būtiski nosacījumi veiksmīgam mācību procesam. Arī Nodokļu pamatkursā izmantojam šīs metodes, lai pēc kursa absolvēšanas ikviens spētu pielietot iegūtās zināšanas praksē. 

Nodokļu pamatkursu piedāvājam apgūt tiešsaistē un videoierakstos, kas sniedz iespēju saņemt zināšanas no jebkuras vietas Latvijā vai ārpus tās robežām.

Videoieraksti pieejami 1 mēnesi pēc videoierakstu saites nosūtīšanas.

Dalībnieki saņems sertifikātu par moduļa noklausīšanos.

Papildus videoierakstiem nodrošinām kursa prezentācijas materiālus.

Absolventu atsauksmes: 

 • Plašs dažādu situāciju izklāsts saistībā ar apgūstamo materiālu. Sniegtā informācija tiek ilustrēta ar praktiskiem piemēriem un situācijām, ar kurām saskaraties sava darba gaitā.
 • Patīk, ka kurss ir garš ar vairākām nodarbībām, lai var izskatīt jautājumu kompleksi.
 • Prezentācijas materiāli ar ļoti labiem piemēriem – turpmāk būs kā labi špikerīši, kur ieskatīties.
 • Profesionāli pasniedzēji, pārdomāta programma. Visas apskatītās tēmas būs noderīgas.
 • Paldies, viss bija ļoti labi noorganizēts. Tēmas plašas un lektori zinoši.
 • Organizācija, materiālu saturs un pasniegšana bija augstākajā līmenī.
 • Izmantoti praktiski uzdevumi un piemēri.
 • Tika pieminēti plānotie grozījumi.
 • Visaugstākā līmeņa nodokļu likumdošanas profesionāļi vienkāršā un saprotamā valodā izskaidroja sarežģītos nodokļu likumdošanas jautājumus un to pielietojumu praksē.
 • Informācijas bija daudz! Zināšanas tika gan atjaunotas, gan papildinātas. Ļoti noderīgi saņemt pareizās atbildes ar komentāriem un video ierakstus.
 • Viss saturīgs ar labiem piemēriem.

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums