Madara Hmeļevska

PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā konsultante

e-pasts: madara.hmelevska@pwc.com

Madara ir PwC Latvija vecākā konsultante. Savas profesionālās karjeras laikā viņa ir piedalījusies dažādos projektos, kas saistīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa jautājumiem, tostarp nodokļu padziļinātās pārbaudes projektos IT un ražošanas nozarē.

Madara ir risinājusi sarežģītus jautājumus saistībā ar ārvalstu komandējumiem, piemēram, dubultās rezidences un nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas jautājumus. Viņa galvenokārt nodarbojas ar nodokļu deklarāciju sagatavošanu fiziskām personām ar augstu ienākumu līmeni un specializējas Valsts ieņēmumu dienestam adresētu paskaidrojumu sagatavošanā viņu vārdā.

Sekojiet mums