Mūsu mērķis un vērtības

Mūsu mērķis ir mūsu pastāvēšanas pamatojums. Mūsu vērtības nosaka mūsu uzvedību.

Mūsu nolūks ir veicināt uzticēšanos un risināt sabiedrībai būtiskus jautājumus.

Arvien daudzveidīgākā pasaulē mēs palīdzam sarežģītām sistēmām funkcionēt, pielāgoties un attīstīties, lai tās spētu sniegt labumu sabiedrībai – vai tie būtu kapitāla tirgi, nodokļu sistēmas vai ekonomikas sistēmas, kurās notiek uzņēmējdarbība un dzīvo sabiedrība. Mēs palīdzam saviem klientiem pieņemt informētus lēmumus un efektīvi darboties to ietvaros.

Uzziniet, kā mēs veicinām globālās diskusijas par būtiskiem ekonomikas jautājumiem.

Mūsu mērķa īstenošanas piemērus atradīsiet mūsu globālajā gada pārskatā.

 

Playback of this video is not currently available

Mūsu vērtības nosaka mūsu būtību, mūsu jēgu un mūsu uzvedību

Lai gan katram no mums ir citāda izcelsme un kultūra, mūs vieno mūsu vērtības. Tās vada mūsu sadarbību gan ar klientiem, gan vienam ar otru, ietekmējot mūsu projektu izvēli un uzliekot mums atbildību izdarīt visu, kas ir mūsu spēkos. Mūsu vērtības regulē mūsu rīcību un nosaka mūsu sasniegumus.

Mūsu vērtības palīdz mums strādāt, lai sasniegtu mūsu mērķi – veidot sabiedrības uzticību un risināt svarīgas problēmas.

Mūsu darbības pamatā ir mūsu klientu, sabiedrības pārstāvju un mūsu darbinieku dāvātā uzticība, kā arī mūsu augstie ētiskās uzvedības standarti. Mūsu vērtības ir iestrādātas mūsu uzvedības kodeksā, saskaņā ar kuru mēs pieņemam savus ikdienas lēmumus.

Mūsu vērtības

 • Iestājamies par pareizu rīcību, īpaši gadījumos, kad tas ir grūti. 
 • Sagaidām no citiem un paši īstenojam vislabākos risinājumus. 
 • Lemjam un rīkojamies tā, it kā no tā būtu atkarīga mūsu personīgā reputācija.

 • Esam informēti un uzdodam jautājumus par mūsu pasaules nākotni. 
 • Ar savu rīcību palīdzam kolēģiem, klientiem, sabiedrībai. 
 • Veikli reaģējam uz darba mainīgajiem apstākļiem.

 • Cenšamies saprast ikvienu cilvēku un to, kas viņam svarīgs. 
 • Atzīstam katra cilvēka pienesumu. 
 • Palīdzam citiem augt un strādāt tā, lai izpaustos viņu labākās īpašības.

 • Sadarbojamies, veidojam attiecības, izplatām idejas un zināšanas pāri robežām. 
 • Meklējam un integrējam dažādus uzskatus, cilvēkus, idejas. 
 • Sniedzam un lūdzam atsauksmes, lai uzlabotu paši sevi un citus.

 • Uzdrošināmies apstrīdēt pastāvošo kārtību un izmēģināt jaunus paņēmienus. 
 • Ieviešam jauninājumus, veicam testus, mācāmies no neveiksmēm. 
 • Atveram savu prātu ikvienas idejas iespējām.

Sazinieties ar mums

PwC Latvija

Marijas iela 2a, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums