Mūsu mērķis un vērtības

Mūsu mērķis ir mūsu pastāvēšanas pamatojums. Mūsu vērtības nosaka mūsu uzvedību.

 

Mūsu mērķis ir veidot sabiedrības uzticību un risināt svarīgas problēmas.

Arvien daudzveidīgākā pasaulē mēs palīdzam sarežģītām sistēmām funkcionēt, pielāgoties un attīstīties, lai tās spētu sniegt labumu sabiedrībai – vai tie būtu kapitāla tirgi, nodokļu sistēmas vai ekonomikas sistēmas, kurās notiek uzņēmējdarbība un dzīvo sabiedrība. Mēs palīdzam saviem klientiem pieņemt informētus lēmumus un efektīvi darboties to ietvaros.

Uzziniet, kā mēs veicinām globālās diskusijas par būtiskiem ekonomikas jautājumiem.

Mūsu mērķa īstenošanas piemērus atradīsiet mūsu globālajā gada pārskatā.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

Mūsu vērtības nosaka mūsu būtību, mūsu jēgu un mūsu uzvedību

Lai gan katram no mums ir citāda izcelsme un kultūra, mūs vieno mūsu vērtības. Tās vada mūsu sadarbību gan ar klientiem, gan vienam ar otru, ietekmējot mūsu projektu izvēli un uzliekot mums atbildību izdarīt visu, kas ir mūsu spēkos. Mūsu vērtības regulē mūsu rīcību un nosaka mūsu sasniegumus.

Mūsu vērtības palīdz mums strādāt, lai sasniegtu mūsu mērķi – veidot sabiedrības uzticību un risināt svarīgas problēmas.

Mūsu darbības pamatā ir mūsu klientu, sabiedrības pārstāvju un mūsu darbinieku dāvātā uzticība, kā arī mūsu augstie ētiskās uzvedības standarti. Mūsu vērtības ir iestrādātas mūsu uzvedības kodeksā, saskaņā ar kuru mēs pieņemam savus ikdienas lēmumus.

 • Iestājies par pareizu rīcību, īpaši gadījumos, kad tas ir grūti. 
 • Sagaidi no citiem un pats īsteno vislabākos risinājumus. 
 • Lem un rīkojies tā, it kā no tā būtu atkarīga Tava personīgā reputācija.

 • Esi informēts un uzdod jautājumus par mūsu pasaules nākotni. 
 • Ar savu rīcību palīdzi kolēģiem, klientiem, sabiedrībai. 
 • Veikli reaģē uz darba mainīgajiem apstākļiem.

 • Centies saprast ikvienu cilvēku un to, kas viņam svarīgs. Atzīsti katra cilvēka pienesumu. 
 • Palīdzi citiem augt un strādāt tā, lai izpaustos viņu labākās īpašības.

 • Sadarbojies, veido attiecības, izplati idejas un zināšanas pāri robežām. 
 • Meklē un integrē dažādus uzskatus, cilvēkus, idejas. 
 • Sniedz un lūdz atsauksmes, lai uzlabotu pats sevi un citus.

 • Uzdrošinies apstrīdēt pastāvošo kārtību un izmēģināt jaunus paņēmienus. 
 • Ievies jauninājumus, veic testus, mācies no neveiksmēm. 
 • Atver savu prātu ikvienas idejas iespējām.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums