Nodokļu konsultācijas

Mums ir spēcīgas pozīcijas gan pasaules, gan valstu līmenī. Mēs esam uzticīgi saviem klientiem un spējam tikt galā ar jebkāda veida un apjoma nodokļu problēmām jebkurā pasaules valstī. Mūsu komanda ir daļa no 18 000 kvalificētu un pieredzējušu nodokļu speciālistu saimes visās pasaules valstīs.

Kā mēs varam palīdzēt?

PwC ir viens no pasaules lielākajiem nodokļu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem nodokļu prakses lieluma, pakalpojumu apjoma un reputācijas ziņā. Klienti sadarbojas ar mums, jo, sniedzot pakalpojumus, spējam apvienot gan dziļu izpratni par viņu uzņēmumu un attiecīgo uzņēmējdarbības vidi, gan zināšanas par nodokļiem daudzās pasaules valstīs un atsevišķu valstu līmenī. Laikos, kad nodokļu tiesību aktu normas kļūst arvien sarežģītākas, bet nodokļu plānošana tiek uzlūkota arvien neviennozīmīgāk, mēs palīdzam uzņēmumiem:

  • identificēt un samazināt nodokļu riskus,
  • izprast un izpildīt atbilstības pienākumus,
  • ieviest tādas nodokļu stratēģijas, kuras papildina uzņēmējdarbības un operatīvos mērķus,
  • atrisināt domstarpības ar nodokļu iestādēm un
  • pārvaldīt nodokļu uzskaites un pārskatu iesniegšanas aspektus, kā arī izstrādāt vislabākās iespējamās nodokļu struktūrvienības

 

Izmēģini mūsu tiešsaistes rīkus: 

Aktuālie raksti: 

Vai ārpakalpojuma grāmatvedis vienmēr uzskatāms par NILLTPFN likuma subjektu?

Kādi ir ārpakalpojuma grāmatveža pienākumi atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumam, ja pakalpojumu sniedz tikai saistītām kapitālsabiedrībām? Uz šo jautājumu drīzumā atbildēs Eiropas Savienības Tiesa (EST), pie kuras šā gada 4. janvārī vērsās Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments (“Senāts”).

Lasīt vairāk

PVN atmaksas noteikumu precizējumi citu dalībvalstu un trešo valstu PVN maksātājiem

Šā gada 11. janvārī stājās spēkā Finanšu ministrijas izstrādātie grozījumi 2013. gada 17. decembra MK noteikumos Nr. 1507 “Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam” un 2013. gada 17. decembra MK noteikumos Nr. 1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam”.

Grozījumi īpaši attiecas uz citu dalībvalstu un trešo valstu/teritoriju PVN maksātājiem, kas neveic saimniecisko darbību Latvijā, bet saņem ar nekustamo īpašumu (NĪ) saistītus pakalpojumus un pretendē uz PVN atmaksu, jo tie saņemti, lai nodrošinātu tādus darījumus, par kuriem PVN jāmaksā pakalpojumu saņēmējam Latvijā.

Lasīt vairāk

EFRAG uzsāk mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējas ziņošanas standartu projektu publisku apspriešanu

Šā gada janvārī Eiropas Finanšu pārskatu konsultatīvā grupa (“EFRAG”) uzsāka publiski apspriest divus iecerētos ilgtspējas ziņošanas standartus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Viens standarts ir paredzēts biržā kotētiem MVU, bet otrs – brīvprātīgās ziņošanas standarts – ir domāts citiem MVU, kas nav kotēti biržā.

Lasīt vairāk

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Partnere, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

Sekojiet mums