PVN konsultācijas

Kā Eiropas Savienības dalībvalstij Latvijas PVN regulējums atbilst ES PVN direktīvas normām. Tādējādi Latvijas PVN likuma mērķis ir panākt atbilstību ES tiesību aktiem un praksei, vienlaicīgi ņemot vērā arī norises Latvijas tautsaimniecībā. Kā liecina mūsu klientu pieredze, Latvijas tiesiskā vide ir līdzīga citu Eiropas valstu videi, taču, ņemot vērā, ka tā ir pielāgota Latvijas tautsaimniecības konkrētajiem apstākļiem, vairākos aspektos vērojamas atšķirības salīdzinājumā ar citām valstīm.

PwC komandas locekļi ir specializējušies dažādās tautsaimniecības nozarēs, kas veicinājis pilnīgu izpratni gan par PVN regulējumu, gan par mūsu klientu uzņēmējdarbību. 

Mūsu klientu uzņēmējdarbības analīzes rezultāti ļauj mums piedāvāt vispusīgus un pielāgotus risinājumus visiem mūsu klientiem par PVN piemērošanu attiecīgās valsts, reģionālā vai globālā līmenī. Mēs piedāvājam saviem klientiem risinājumus PVN sloga samazināšanai, PVN naudas plūsmu uzlabošanai, visizdevīgākā PVN režīma identificēšanai; konsultējam par administratīvajām prasībām, deklarāciju iesniegšanas pienākumiem un savu uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu uzlabošanas veidiem. PwC Latvija uztur pastāvīgu dialogu ar Latvijas iestādēm, lai apspriestu neskaidrās PVN likuma normas.

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Partnere, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

Sekojiet mums