PVN konsultācijas

Kā Eiropas Savienības dalībvalstij Latvijas PVN regulējums atbilst ES PVN direktīvas normām. Tādējādi Latvijas PVN likuma mērķis ir panākt atbilstību ES tiesību aktiem un praksei, vienlaicīgi ņemot vērā arī norises Latvijas tautsaimniecībā. Kā liecina mūsu klientu pieredze, Latvijas tiesiskā vide ir līdzīga citu Eiropas valstu videi, taču, ņemot vērā, ka tā ir pielāgota Latvijas tautsaimniecības konkrētajiem apstākļiem, vairākos aspektos vērojamas atšķirības salīdzinājumā ar citām valstīm.

PwC komandas locekļi ir specializējušies dažādās tautsaimniecības nozarēs, kas veicinājis pilnīgu izpratni gan par PVN regulējumu, gan par mūsu klientu uzņēmējdarbību. 

Mūsu klientu uzņēmējdarbības analīzes rezultāti ļauj mums piedāvāt vispusīgus un pielāgotus risinājumus visiem mūsu klientiem par PVN piemērošanu attiecīgās valsts, reģionālā vai globālā līmenī. Mēs piedāvājam saviem klientiem risinājumus PVN sloga samazināšanai, PVN naudas plūsmu uzlabošanai, visizdevīgākā PVN režīma identificēšanai; konsultējam par administratīvajām prasībām, deklarāciju iesniegšanas pienākumiem un savu uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu uzlabošanas veidiem. PwC Latvija uztur pastāvīgu dialogu ar Latvijas iestādēm, lai apspriestu neskaidrās PVN likuma normas.

Mūsu galvenie pakalpojumi:

 • PVN naudas plūsmu plānošana
 • PVN atbilstības pārbaude un uzņēmējdarbības procesu analīze
 • Reģistrācija PVN mērķiem
 • Pakalpojumi, kas saistīti ar PVN deklarāciju, kopsavilkuma pārskatu un Intrastat deklarāciju aizpildīšanu
 • Pakalpojumi, kas saistīti ar atbilstības tiesību aktiem nodrošināšanu, tostarp mācību semināru organizēšana konkrētiem uzņēmumiem, PVN atgūšana no ārvalstīm un PVN atgūšana no iekšzemes nodokļa maksātājiem
 • Globālajā tīmeklī balstīta informācijas platforma: Global VAT Online
 • Palīdzība nodokļu administrācijas auditos, sagatavojot komentārus un pārsūdzības
 • Konsultācijas par PVN un izmaksu dalīšanas grupām
 • Konsultācijas par PVN plānošanu starptautiskā līmenī
 • Uz PVN balstīta loģistikas centra koncepcijas izstrāde              
 • Atbalsta sniegšana pakalpojumu centriem (netiešie nodokļi)
 • Konsultācijas par e-atbilstību, tostarp par elektroniskajiem rēķiniem un arhivēšanu
 • Novatoriski un efektīvi PVN risinājumi (piemēram: banku uzņēmējdarbības virzienu nodošana; galvenā biroja darījumi; finanšu noma)
 • Uzziņu sagatavošana un iesniegšana, iepriekšēju nolēmumu pieprasījumu uzraudzības iestādēm sagatavošana
 • Piedalīšanās tiesvedībā (tostarp no pirmās instances tiesas līdz Latvijas Augstākajai tiesai, kā arī Eiropas Savienības Tiesas lietās
 • Konsultācijas par gaidāmajiem grozījumiem Eiropas PVN tiesību aktos, kuri ir iestrādāti Latvijas PVN regulējumā
 • Konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības Tiesas tiesībām interpretēt ES PVN normas
 • Pārskatu par uzņēmuma resursu plānošanas (angl. “ERP”) sistēmas darbības efektivitāti PVN ziņā.

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Nodokļu nodaļas direktore, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

Sekojiet mums