Konsultācijas atalgojuma politikas jomā

Atalgojumu politikas konsultācijas palīdzēs noteikt un izvēlēties atbilstošu pieeju jaunu darbinieku piesaistei, esošo darbinieku iesaistei un noturēšanai, kā arī veicinās individuālos un kolektīvos centienus uzņēmumā, saskaņojot atalgojuma politiku ar biznesa stratēģiju un darbības rezultātiem. Nodrošinām holistisku pieeju, kas aptver atalgojuma filozofiju, sākotnējos izstrādes posmus, ieviešanu un citus aspektus.

Atalgojuma politikas konsultāciju pakalpojumi

Kopējā atalgojuma stratēģija

Izstrādājam atalgojuma stratēģiju, filozofiju, principus, politiku un sistēmu, kas saskaņo biznesa stratēģijas mērķus ar atalgojuma līmeņiem. Nodrošinām kopējā atalgojuma optimizāciju, lai palielinātu ieguldījumu atdevi.

Darījumi

Izvērtējam darījumu potenciālo vai radīto ietekmi uz uzņēmuma darbiniekiem, personāla vadību un nodokļu piemērošanu (t.sk. pirms un pēc darījuma, no pircēja un pārdevēja puses, sākotnējos publiskos piedāvājumos un atsavināšanas darījumos), izvirzot priekšplānā uzņēmuma darbinieku labbūtību un kultūru, kā galvenos vērtības radīšanas faktorus jebkurā darījumā.

Motivācijas programmas (vietējās un globālās programmas)

Izstrādājam un ieviešam motivācijas programmas, kas sasniedz jūsu uzņēmuma stratēģiskos mērķus, ir efektīvas nodokļu ziņā un izpilda likumvides prasības gan Latvijā, gan pasaulē.

Darbības rādītāju izvēle un kalibrēšana

Nosakām, izvērtējam un kalibrējam galvenos darbības kritērijus, kas ir saskaņoti ar biznesa un atalgojuma stratēģiju, ir izmērāmi un atalgo atbilstošu rīcību.

Atalgojuma modelēšana un vērtēšana

Izstrādājam modeļus, lai izvērtētu alternatīvas un pierādītu izvēlēto programmu dzīvotspēju, kā arī novērtētu atalgojuma instrumentus grāmatvedības, nodokļu un citām vajadzībām.

Nodokļu, juridiskās un grāmatvedības konsultācijas

Izvērtējam jūsu darbības stratēģijas nodokļu, juridiskās un grāmatvedības sekas gan Latvijā, gan pasaulē, kā arī palīdzam ievērot un izpildīt globālās atbilstības prasības.

Veiktspējas pārvaldība

Izstrādājam atbilstošas sistēmas, lai varētu jēgpilni noteikt, izvērtēt un atalgot darbību un rīcību, nodrošinot efektīvu sasaisti ar amatu struktūras un kompetenču sistēmu.

Izpēte, datu analīze un salīdzinošā vērtēšana

Apkopojam un analizējam atalgojuma datus (t.sk. kvantitatīvos datus, politikas datus, darbības rādītājus), lai sniegtu uzņēmumiem izpratni par viņu pašreizējo tirgus pozīciju un piedāvātu atbilstošas atziņas.

Komunikācija un pārmaiņas

Izstrādājam komunikācijas stratēģijas un dokumentus dažādām ietekmes pusēm (no īpašniekiem līdz darbiniekiem – dalībniekiem).

Valdes konsultācijas un korporatīvā pārvaldība

Rīkojamies kā neatkarīgs valdes konsultants atalgojuma jautājumos. Palīdzam ar pārvaldības procesiem, lai pārvaldītu risku, likumvides prasību izpildi un atbilstošu uzraudzību atalgojuma jautājumos.

Sazinieties ar mums

Irēna Arbidāne

Irēna Arbidāne

Direktore, Personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu vadītāja Baltijā, PwC Latvia

Viktorija  Lavrova

Viktorija Lavrova

Projektu vadītāja, Nodokļu konsultāciju nodaļa, PwC Latvia

Sekojiet mums