Atsauksmēm un ierosinājumiem

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis, tāpēc priecāsimies par atsauksmēm un ierosinājumiem saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, sadarbību un citiem jums nozīmīgiem jautājumiem.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Iesniedzot savu e-pasta adresi, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Privātuma paziņojumu un piekrītat, ka mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar Privātuma paziņojumu (ieskaitot datu nodošanu ārvalstīm). Ja Jūs jebkurā brīdī pārdomājat savu vēlmi saņemt no mums informāciju, Jūs varat atteikties no tās aizpildot šo anketu.

Iesniedzot savu e-pasta adresi, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Privātuma paziņojumu un esat informēts, ka mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar Privātuma paziņojumu. Ja Jūs jebkurā brīdī pārdomājat savu vēlmi saņemt no mums informāciju, Jūs varat no tās atteikties, sūtot mums epastu uz lv_unsubscribe@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC Latvija

Marijas iela 2a, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums