Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

DAC6 – ES direktīva par pārrobežu nodokļu shēmām

Kas ir DAC6?

2018. gada 25. maijā ECOFIN Padome pieņēma Direktīvu par obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām (“DAC6”). Tās galvenais mērķis ir stiprināt nodokļu pārredzamību un cīņu pret agresīvu nodokļu plānošanu, sniedzot informāciju par pārrobežu shēmām, par izvairīšanos no globālā ziņošanas standarta un par ārzonu struktūrām.

DAC6 uzliek pienākumu ziņot ES kompetentajai nodokļu iestādei par ES nodokļu maksātāja īstenotu pārrobežu shēmu, kurai piemīt kāda no norādītajām pazīmēm.

 

 

Kāpēc tas ir svarīgi?

Tas attiecas uz pārrobežu shēmām starp ES nodokļu maksātāju un fizisku vai juridisku personu trešajā valstī.

Pienākums sniegt noteiktu informāciju par pārrobežu shēmu.

DAC6 prasību neievērošana nodokļu maksātājam/ starpniekam rada sankciju risku un reputācijas risku.

< Back

< Back
[+] Read More

Pazīmes un galvenā ieguvuma tests

Pazīmes ir ļoti plaši definētas, tādēļ ziņošanas pienākums var attiekties uz daudziem komercdarījumiem, pat ja tiem nav nodokļu motīva.

Pastāv sešas plašas pazīmju kategorijas, kas aptver dažādus pārrobežu shēmu veidus. Dažas pazīmes ir saistītas ar galvenā ieguvuma testu nodokļu vajadzībām, tādēļ tās ir būtiskas tikai tad, ja shēmas galvenais vai viens no galvenajiem ieguvumiem ir nodokļu priekšrocība. Citām pazīmēm nodokļu priekšrocība nav nepieciešama.

Ziņošanas termiņi un un starpnieki

Ziņošanas termiņi un starpnieki

Sazinieties ar mums

Vita Sakne

Vita Sakne

Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums