PwC Nodokļu podkāsts

Laipni lūdzam PwC Latvija nodokļu podkāsta kanālā, kurā atradīsiet jaunākās podkāsta epizodes. Nodokļu podkāstā PwC speciālisti dalās pieredzē, iepazīstina klausītājus ar dažādām nodokļu jomas aktualitātēm un pārrunā specifiskus nodokļu jautājumus, lai veicinātu klausītāju izpratni par šo tēmu un palīdzētu sekot jaunumiem strauji mainīgajā biznesa vidē. Podkāsta epizodes varat klausīties sev ērtā laikā, izmantojot gan datoru, gan viedtālruni.

 

Jaunākā epizode


43. epizode: Biežāk sastopamās kļūdas UIN piemērošanas jomā

25/06/2024

Kādas ir biežāk sastopamās kļūdas UIN piemērošanā un ar kādiem kontroles mehānismiem no tām var izvairīties?

PwC Nodokļu podkāsta 43. epizodē PwC nodokļu konsultāciju nodaļas speciālistes – direktore Irēna Arbidāne un vecākā konsultante Tatjana Kļimoviča apspriež biežāk pieļauto UIN piemērošanas kļūdu ietekmi uz uzņēmumiem, kā arī iztirzā plašāk ar vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem saistītos nodokļu riskus.

Spotify

 

Iepriekšējās epizodes


42. epizode: Kā uzņēmumu vadība var veicināt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību? 

23/05/2024

Vairākums organizāciju jau risina ar ilgtspēju saistītos uzdevumus, bet kā rīkoties, ja Jūsu uzņēmums atrodas ilgtspējas ceļa sākumā?

PwC Nodokļu podkāsta 42. epizodē zvērināta advokāte, PwC Legal Atbilstības prakses grupas vadītāja Aija Panke dalās ar ieteikumiem, uzņēmumu vadībai sperot pirmos soļus ilgtspējas virzienā.

Spotify

41. epizode: Vai darba devējs drīkst kompensēt darbiniekam elektromobiļa uzlādes izdevumus? 

19/04/2024

Elektromobiļu popularitāte arvien pieaug. Kā liecina Auto asociācijas apkopotā informācija,  2023. gadā Latvija sasniegusi rekordu jaunu elektroauto reģistrācijas ziņā –  8,8% no kopējā reģistrētā jauno vieglo pasažieru automobiļu skaita bijuši elektriski. 

PwC Nodokļu podkāsta 41. epizodē  PwC nodokļu projektu vadītāja Viktorija Lavrova un nodokļu konsultants Aleksandrs Afanasjevs izklāsta, kādi nodokļu aspekti jāņem vērā, uzņēmumam iegādājoties elektroauto, kā arī skaidro, vai darba devējs var kompensēt izmaksas par elektroauto uzlādi, ja auto tiek izmantots gan darba, gan privātajām vajadzībām.

Spotify

 

40. epizode: Pastāvīgo pārstāvniecību izveide ilgtermiņa būvniecības vai instalācijas projektu ietvaros

08/04/2024

Mūsdienu uzņēmējdarbības vidē darījumu noslēgšana ar ārvalstu sadarbības partneriem daļai uzņēmumu ir ikdiena un bieži tā saistās ar līgumā solīto darbu izpildi ārvalstīs.  

PwC Nodokļu podkāsta 40. epizodē PwC Latvija nodokļu konsultāciju direktore Vita Sakne un vecākā speciāliste Elizabete Lizete Lapsiņa skaidro apstākļus un problēmjautājumus, kad uzņēmumam var rasties pienākums reģistrēt pastāvīgo pārstāvniecību liela mēroga un ilgtermiņa būvniecības vai instalācijas projektu ietvaros, kas aptver vairākas valstis un jurisdikcijas.

Spotify

 

39. epizode: Personāla opcijas - viens no labumiem, kuru darba devējs var piedāvāt darbiniekiem

21/02/2024

Mūsdienu biznesa vidē darbinieku un vadības atalgojums bieži vien nesastāv tikai no noteiktas darba algas un prēmijas. Praksē ir sastopami arī citi darbinieku motivēšanas instrumenti, kurus izmantojot, darba devējs cenšas ne tikai noturēt savus darbiniekus, bet arī motivēt tos produktīvi strādāt, veicinot darbinieku lojalitāti. Pētījumi liecina, ka fiksētas atlīdzības komponentes zaudē cīņā ar papildu labumiem, vērtējot no darbinieku vērtības piedāvājuma perspektīvas.

PwC Nodokļu podkāsta 39. epizodē PwC Latvija nodokļu konsultāciju projektu vadītāja Viktorija Lavrova un vecākā speciāliste Madara Hmeļevska sniedz detalizētu ieskatu, kādus ieguvumus gan darba devēji, gan darba ņēmēji var gūt no opciju plāna ieviešanas.

Spotify

 

38. epizode: Nodokļi ilgtspējas kontekstā - jaunais nodokļu maksātāju reitings

25/01/2024

2024. gadā spēkā stājas jaunā Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Nodokļu maksātāju reitings ne vien ir instruments, lai VID efektīvāk sadarbotos ar nodokļu maksātājiem, bet arī aktualizē citus nozīmīgus jautājumus, piemēram, horizontālais monitorings, ilgtspējīga nodokļu nomaksa un nodokļu caurspīdīgums.

PwC Nodokļu podkāsta 38. epizodē PwC ilgtspējas nodokļu prakses vadītāja Alīna Ruskova un PwC nodokļu konsultāciju projektu vadītāja Īva Šaicāne skaidro, ko paredz jaunā reitinga sistēma, kā tā ietekmēs nodokļu maksātājus un veicinās nodokļu nomaksu.

Spotify

 

37. epizode: Darbinieka “izdegšana” un darba devēja atbildība 

19/12/2023

Izdegšana ir stresa un pārpūles rezultāts, kas izpaužas emocionālā, fiziskā un garīgā nogurumā, kas var ietekmēt darba efektivitāti, emocionālo labsajūtu un kopējo dzīves kvalitāti.

PwC Nodokļu podkāsta 37. epizodē PwC Legal jurists Edgars Riņķis skaidro, kādas juridiskas sekas var rasties darba devējam, ja netiek pievērsta pienācīga uzmanība darbinieku pārslodzes jautājumiem.

Spotify

 

36. epizode: UIN piemērošana nedrošiem debitoru parādiem 

04/12/2023

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošana nedrošiem debitoriem ir noteikta UIN likuma 9. pantā un paredz trīs nosacījumus, kad debitoru parādu summa jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē.

PwC nodokļu podkāsta 36. epizodē PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante Zane Korņenkova skaidro, kados gadījumos var rasties pienākums debitora parāda summu iekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē, kādi ir atbrīvojumi un kāpēc vēl 2023. gadā, aizpildot pārskata gada pēdējo deklarāciju, jāpievērš īpaša vērība.

Spotify

 

35. epizode: Dažādības kompetence un tās loma organizāciju vadībā 

31/10/2023

Pēdējos gados jēdzieni dažādība, iekļaušana un dažādības vadība biznesa kontekstā kļuvuši tikpat aktuāli kā ilgtspēja. Mūsdienās vadītāju dienaskārtība vairs nav iedomājama bez šo vērtību un prakšu iedzīvināšanas savās organizācijās, it īpaši, ņemot vērā uzstādītos Apvienoto Nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus un pieņemto Eiropas Savienības Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu.

PwC Nodokļu podkāsta 35. epizodē PwC dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja un sociālantropoloģijas doktore Agnese Cimdiņa izklāsta, kas ir dažādības kompetence, un sniedz plašāku ieskatu, kas ir dažādība, iekļaušana un dažādības vadība un kā tās atšķiras.

Spotify

 

34. epizode: Saziņa ar VID par neskaidriem jautājumiem attiecībā uz transfertcenām

13/10/2023

Lai apspriestu neskaidros jautājumus un mazinātu nenoteiktību transfertcenu pamatošanā, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un transfertcenu jomas konsultantiem aizvadīta tikšanās, kuras ietvaros apspriests nodokļu administrācijas redzējums dažādās transfertcenu situācijās un rasti vienoti risinājumi kontrolēto darījumu caurspīdīgākai dokumentēšanai.

PwC nodokļu podkāsta 34. epizodē PwC transfertcenu nodaļas konsultantes Tatjana Koncevaja un Zane Smutova ieskicē tikšanās laikā pārrunāto un būtiskākos secinājumus.

Spotify

 

33. epizode: Kā uzņēmumus ietekmēs “oglekļa nodoklis” jeb oglekļa ievedkorekcijas mehānisms?

18/09/2023

Eiropas Savienībā pieņemts un stājies spēkā jauns regulējums par oglekļa ievedkorekcijas mehānisma izveidi, kas piemērojams jau no šī gada 1. oktobra.

PwC Nodokļu podkāsta 33. epizodē Alīna Ruskova, PwC Latvija ESG nodokļu prakses vadītāja, skaidro, kurus uzņēmumus skars jaunās Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (OIM) regulas prasības un kā tās ietekmēs to darbību praksē.

Spotify

 

32. epizode: Pillar II direktīva - kā uzņēmumiem laikus sagatavoties nodokļu izmaiņām?

15/06/2023

Pillar II direktīvas ieviešana Latvijā - kā uzņēmumi var laikus sagatavoties gaidāmajām izmaiņām nodokļu piemērošanā?


PwC Nodokļu podkāsta 32. epizodē PwC nodokļu departamenta nodaļas ekspertes Vita Sakne un Alise Dzintare dalās ar praktiskiem ieteikumiem un pieejamajiem rīkiem, kas uzņēmumiem, uz kuriem attieksies direktīvas prasības, var atvieglot sagatavošanās procesu gaidāmajām izmaiņām.

Spotify

 

31. epizode: Individuāla pieeja darbinieku labbūtībai: tagadne vai nākotne?

02/06/2023

Darbaspēka piesaiste un noturēšana ir būtisks mūsdienu izaicinājums, kas no darba devējiem prasa stratēģisku plānošanu un pielāgošanos mainīgajiem darba tirgus apstākļiem. Lai radītu darba vidi, ko novērtē esošie un topošie darbinieki, uzņēmumi nodrošina dažādas priekšrocības un papildu ieguvumus, tostarp ievieš darbinieku labumu sistēmas.

PwC Nodokļu podkāsta 31. epizodē Irēna Arbidāne, Personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu vadītāja Baltijā un Viktorija Lavrova, Nodokļu konsultāciju departamenta vecākā speciāliste skaidro, kādus ieguvumus sniedz individualizētas personalvadības stratēģijas un kā veicināt uzņēmuma konkurētspēju darba tirgū.

Spotify

 

30. epizode: Līgumcenas izmaiņas inflācijas periodā: prakse un padomi

31/03/2023

Pēdējo gadu notikumi ir izraisījuši pamatīgu turbulenci visā pasaulē, ietekmējot pasaules ekonomiku. Karš Ukrainā, inflācija, enerģētikas krīze un izaicinājumi piegādes ķēdēs ir tikai daži no faktoriem, kas pamatīgi iespaidojuši šī brīža cenas un iespējas piegādātājiem nodrošināt pakalpojumu tādā apjomā, termiņā un par cenu, kāda tā tika noteikta vienojoties par darbu izpildi gadu vai pat ilgāku laiku atpakaļ.

PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē PwC Legal Publisko iepirkumu prakses grupas līdzvadītāja, zvērināta advokāta palīdze Sanda Juška, skaidro, kā rīkoties pasūtītājiem un piegādātājiem, ja to līgumcenas skārušas izmaiņas un pie kādiem nosacījumiem iespējams tās grozīt.

Spotify

 

29. epizode: Gada pārskata sagatavošanas būtiskie aspekti

17/03/2023

Gada pārskata sagatavošana ir aktuāla ikvienam uzņēmumam. Pandēmijas laikā to iesniegšana tika pagarināta par 3 mēnešiem, savukārt šogad šāds pagarinājums nav noteikts - pārskats par 2022. gadu ir iesniedzams Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajos termiņos

PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē Paula Sakoviča, PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības ārpakalpojumu nodaļas speciāliste skaidro, kam jāpievērš uzmanība pirms gada pārskats tiek sagatavots un iesniegts Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Spotify

 

28. epizode: Jaunumi ilgtspējas ziņošanas jomā

07/03/2023

Eiropas Parlaments pagājušā gada novembrī oficiāli apstiprināja Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu jeb CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Šobrīd Eiropas Savienības dalībvalstu, t.sk. Latvijas, rīcībā ir 18 mēneši, lai šo direktīvu pārņemtu savos tiesību aktos. Šādi iecerēts uzlabot pieejamās nefinanšu informācijas kvalitāti, nodrošinot uzņēmumu dažādo ietekmes pušu vajadzības un veicināt kopējo Eiropas pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku.  
Šajā PwC Nodokļu podkāsta epizodē PwC Latvija ilgtspējas pakalpojumu vadītāja Maija Orbidāne skaidro, kādas ir šīs direktīvas prasības, kā tas ietekmēs uzņēmējus Latvijā un kādi ir laicīgi veicamie mājasdarbi šajā sakarā.

Spotify

 

27. epizode: Izmaiņas Pillar II direktīvā un čaulas kompāniju direktīvas projekts jeb ATAD3

17/02/2023

PwC Nodokļu podkāsta 27. epizodē aplūkojam, kādas izmaiņas gaidāmas Eiropas Savienības normatīvajā regulējumā, attiecībā uz nodokļu piemērošanu starptautiskām uzņēmumu grupām un lielām pilnībā vietējām uzņēmumu grupām, kas darbojas vienotajā tirgū - Pillar II direktīvu un čaulas kompāniju direktīvas projektu jeb ATAD3. Praktiskos ieteikumos, kā uzņēmumiem sagatavoties šīm izmaiņām, dalās PwC Latvija Nodokļu konsultāciju nodaļas ekspertes Vita Sakne, Alise Dzintare un Viktorija Lavrova.

Spotify

 

26. epizode: Nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšana un kādas izmaiņas sagaida darba devējus dzimumu līdztiesības veicināšanas jautājumā

03/02/2023

26. PwC Nodokļu podkāsta epizodē zvērinātu advokātu biroja PwC Legal pārstāvji skaidro divus aktuālus tiesību tematus:

Valsts ieņēmumu dienests aktīvi izmanto likumā noteiktās tiesības prasīt nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu no uzņēmuma valdes locekļa gadījumā, ja no paša uzņēmuma nodokļu parādu piedzīt nav iespējams. Kāda ir tiesu prakse saistībā ar nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas jautājumu, skaidro zvērināta advokāte Nataļja Puriņa.

2021. gada martā Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu jaunai direktīvai, kuras mērķis ir ieviest mehānismus ar kuru palīdzību darba devēji var nodrošināt vienādu samaksu vīriešiem un sievietēm. Par to, cik tālu esam ar jaunā regulējuma ieviešanu un kā direktīva ietekmēs darba devēju un darbinieku tiesības tiesā, skaidro jurists Edgars Riņķis.

Spotify

 

25. epizode: DAC 7 ziņošanas prasības - kas tas ir un kam būs jāziņo?

20/01/2023

2021. gada 22. martā Eiropas Savienības Padome pieņēma DAC7 Direktīvu, kuras mērķis ir paplašināt ES noteikumus par nodokļu pārredzamību, attiecinot tos arī uz digitālajām platformām. Direktīva nosaka ziņošanas pienākumus digitālajām platformām un šo platformu operatoriem, kuri atrodas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Jaunie noteikumi paredz arī dalībvalstu automātisku apmaiņu ar informāciju par ienākumiem, ko pārdevēji guvuši, izmantojot jau iepriekš minētās digitālās platformas.

2023. gada pirmajā PwC Nodokļu podkāsta epizodē PwC Latvija Nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītājs Matīss Auziņš skaidro, kas ir DAC7 direktīva, un kam un kādus ziņošanas pienākumus šī direktīva nosaka.

Spotify

 

24. epizode: Par aktuālo nodokļos 2022. gadā un neskaidro 2023. gadā

29/12/2022

Gada nogale ir laiks, kad atskatīties uz aizejošā gada būtiskākajiem notikumiem nodokļu jomā un ieskatīties nozīmīgākajās izmaiņās, kuras nodokļu maksātājus varētu skart jaunajā 2023. gadā.

Noslēdzošajā šī gada PwC Nodokļu podkāsta epizodē PwC tiešo nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja Irēna Arbidāne, nodokļu nodaļas vecākā konsultante Zane Korņenkova un ESG nodokļu pakalpojumu vadītāja Alīna Ruskova runā gan par nodokļu nomaksas kultūru un ar to saistīto nodokļu administrācijas pieeju, gan par dažādu nodokļu piemērošanu un izmaiņām, gan ilgtspēju un ar to saistītajām aktualitātēm nodokļu jomā.

Spotify

 

23. epizode: VID mērķtiecīgi uzsācis transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas prasību izpildes kontroli

02/12/2022

Kopš 2018. gada Latvijā pastāv prasība noteiktiem nodokļa maksātājiem sagatavot un iesniegt VID transfertcenu dokumentāciju 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Tuvojoties gada beigām, tuvojas arī transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņš nodokļu administrācijai, līdz ar ko strauji palielinās uzņēmēmumu interese par transfertcenu jautājumiem. 

PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē PwC Transfertcenu nodaļas vadītāja Tatjana Koncevaja un vecākā projektu vadītāja Zane Smutova atgādina, kā sagatavot transfertcenu dokumentāciju atbilstoši prasībām, dalās savā pieredzē par to, kādi ir VID kontroles mehānismi, lai uzraudzītu šo prasību ievērošanu, un sniedz ieteikumus, kā uzņēmējiem rīkoties saņemot VID atgādinājumu par transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas prasību izpildi.

Spotify

 

22. epizode: ESG stratēģijas plānošanas un ieviešanas izmaksas, to ietekme uz transfertcenām

01/11/2022

Līdz ar rūpēm par apkārtējās vides saglabāšanu, starptautiskās uzņēmumu grupas radikāli maina savu stratēģiju un tās priekšplānā izvirza ilgtspējīgas attīstības mērķus, apņemoties gan ievērojami mazināt oglekļa pēdas nospiedumu, gan attīstīt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību atbilstoši labākajai pārvaldības praksei. Īstenojot mērķtiecīgu pāreju uz zaļo kursu un iekļaujot ESG kritērijus biznesa attīstības stratēģijā, starptautiskās uzņēmumu grupas iegulda nozīmīgus resursus, kā rezultātā tām ievērojami palielinās arī izmaksu bāze.

PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē PwC Latvija ESG nodokļu prakses vadītāja Alīna Ruskova, Transfertcenu nodaļas vecākā konsultante Līga Dobre-Jakubone un konsultants Makars Spiridonovs skaidro to, kam grupas ietvaros būtu jāsedz ar ESG stratēģijas un saistīto pasākumu plānošanu, ieviešanu un īstenošanu saistītās izmaksas, vērtējot tās no transfertcenu perspektīvas.

Spotify

 

21. epizode: Lielie elektroenerģijas patērētāji - kādu atbalstu tie var sagaidīt tuvākajā laikā

14/10/2022

Vērojot energoresursu cenu kāpumu gan privātpersonām, gan komersantiem aktuāla kļūst virkne dažādu jautājumu. Vai un kā uzņēmumi var efektivizēt savus procesus, lai tērētu mazāk resursu? Vai lieliem elektroenerģijas patērētājiem paredzēts kāds atbalsts? Vai ir gaidāmas kādas izmaiņas nodokļu regulējumā? Uz šiem jautājumiem jaunākājā PwC Nodokļu podkāsta epizodē atbildes sniedz Alīna Ruskova, PwC Latvija projektu vadītāju un ESG nodokļu prakses vadītāja Latvijā.

Spotify

 

20. epizode: Izmaiņas Darba likumā

28/09/2022

Šā gada 1. augustā stājās spēkā vērā ņemamas izmaiņas Darba likumā. Likuma grozījumi skar gan darbinieku nodarbinātības jautājumus, gan darba līguma saturu, nosacījumus par pārbaudes laika noteikšanu, kā arī atvaļinājumu regulējumu. PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē PwC Legal zvērināts advokāts, darba tiesību jomas eksperts Māris Logins skaidro, vai šīs izmaiņas risina esošās problēmas un kā tās ietekmēs darba devējus un darba ņēmējus.

Spotify

 

19. epizode: Sabiedriskā labuma organizācijas un sociālie uzņēmumi

26/08/2022

Ir dažādas iespējas, kā uzņēmēji var iesaistīties sabiedrībai svarīgu sociālo jautājumu risināšanā, piemēram, dibinot sabiedriskā labuma organizāciju vai attīstot sociālo uzņēmējdarbību, līdz ar to uzņēmējiem ir zināmas priekšrocības, piesaistot finansējumu, grantus vai ziedojumus.

PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē PwC Latvija Nodokļu nodaļas projektu vadītāja, ESG nodokļu prakses vadītāja Latvijā Alīna Ruskova un vecākā nodokļu konsultante Gerda Lūse skaidro, kādi ir sabiedriskā labuma organizācijas un sociālā uzņēmuma mērķi, kā tie atšķiras, un kādos veidos šāda tipa organizācijas iesastās sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs. 

Spotify

 

18. epizode: Darba ņēmēju mainīgās prioritātes

12/08/2022

Pandēmijas ietekmē ir mainījušās cilvēku prioritātes un vērtības. Darba ņēmēji aizvien lielāku nozīmi piešķir ilgtspējas jeb ESG faktoriem, interesējoties par darba devēja ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku kopumā, pievēršot uzmanību arī daudzveidības un iekļautības jautājumiem. Konkurence uzņēmumu starpā par speciālistu piesaisti tikai pieaug, un šie ir svarīgi aspekti, kuriem noteikti jāpievērš uzmanība darba devējam plānojot uzņēmuma darbaspēka stratēģiju.

PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē PwC Nodokļu departamenta vecākā projektu vadītāja Irēna Arbidāne un projektu vadītāja, ESG nodokļu prakses vadītāja Latvijā Alīna Ruskova skaidro, kādi aspekti esošajos apstākļos jāņem vērā darba devējiem.

Spotify

 

17. epizode: Darba auto izmantošana privātām vajadzībām

29/07/2022

Lielā daļā uzņēmumu darba automašīnas ir izplatīta prakse. Kā darbinieki šos transportlīdzekļus izmanto darba laikā un ārpus tā ir katra darba devēja kompetencē, tomēr būtiski pievērst uzmanību, kā darba auto izmantošana privātām vajadzībām ietekmēs nodokļu piemērošanu un personas datu apstrādes jautājumus.

PwC Nodokļu podkāsta jaunākajā epizodē PwC Nodokļu departamenta eksperte Kristīne Skrastiņa un ZAB PwC Legal juriste un datu aizsardzības speciāliste Maija Ziediņa-Brigmane skaidro svarīgākos nodokļu un datu aizsardzības aspektus, ja uzņēmuma transportlīdzekļi tiek izmantoti privātām vajadzībām un to, kas darba devējiem jāņem vērā no datu drošības viedokļa, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar izsekošanas jeb GPS ierīci.

Spotify

 

16. epizode: Aktuālais gada pārskata iesniegšanā

08/07/2022

Arī šogad ir pagarināts gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas termiņš, kas gan tuvojas noslēgumam. Par to kā efektīvi organizēt pārskata izstrādes procesu PwC nodokļu podkāsta 16. epizodē stāsta nodokļu departamenta vecākais konsultants Artis Vizbelis, savukārt par valdes locekļa atbildību, ja uzņēmums kavējas ar nodokļu nomaksu šajā epizodē saruna ar zvērinātu advokātu biroja “PwC Legal” pārstāvi, advokāti Nataļju Puriņu.

Spotify

 

15. epizode: Aktuālais sankciju jomā

10/06/2022

Saasinoties ģeopolitiskajai situācijai reģionā un, turpinoties Krievijas īstenotajai agresijai un karam Ukrainā, regulāri tiek papildināta sankciju pakete, tāpēc aizvien aktuālāka kļūst arī ar to saistīto risku pārvaldība. Kādas sankcijas un kam tās ir saistošas? Kādi ir sankciju veidi un kur meklēt aktuālo informāciju? Šajā raidierakstā uz šiem un citiem jautājumiem par sankcijām atbildes sniedz PwC Legal juriste Elvita Gēce un PwC Revīzijas un risku vadības nodaļas speciāliste Gunita Saulīte.

Spotify

 

14. epizode: Ukrainas valstspiederīgo nodarbināšana Latvijā

27/05/2022

Meklējot drošu patvērumu, vairāki tūkstoši Ukrainas valstspiederīgo ir ieceļojuši Latvijā. Darba devēji aktīvi iesaistās šo cilvēku nodarbināšanā, piedāvājot darba iespējas savos uzņēmumos, tāpēc aizvien aktuālāki kļūst arī jautājumi par nodokļu piemērošanu, nodarbinot šīs personas Latvijā, kā arī par nodokļu piemērošanas principiem, kad Ukrainas valstspiederīgais sniedz pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām mūsu valstī. Vairāk par Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanu Latvijā un ar to saistītajiem nodokļu aspektiem aicinām uzzināt noklausoties jaunāko PwC Nodokļu podkāsta epizodi, kurā uz jautājumiem atbild nodokļu konsultantes Irēna Arbidāne un Anda Alise Dzintare.

Spotify

 

13. epizode: Aktuālais uzņēmējdarbībā

06/05/2022

PwC nodokļu podkāsta 13. epizodē piedāvājam Jūsu uzmanībai vairākus šobrīd aktuālus ar nodokļiem un uzņēmējdarbības jomu saistītus tematus, gan par grāmatvedības kontroles sistēmu, gan par Valsts ieņēmumu dienesta plāniem ieviest sodus par obligāti iesniedzamo deklarāciju un ziņojumu iesniegšanas termiņa kavējumiem, kā arī noskaidrojam kāpēc ir būtiski identificēt uzņēmuma pāreju? Sarunā piedalās nodokļu ekspertes Viktorija Lavrova un Sanita Ansone no PwC nodokļu departamenta, un zvētināta advokāte Maija Kestere-Lagzdiņa no ZAB PwC Legal.

Spotify

12. epizode: Procesu automatizācija

08/04/2022

Uzņēmumu konkurētspējas viens no aspektiem ir atbalsta funkciju procesu ātrums un pieejamība. Ja ikdienas procesi ir efektīvi, samazinās gan izmaksas, gan uzņēmuma vadībai ir ātrāk pieejama informācija lēmumu pieņemšanai. Strādājot augstas dinamikas un spēcīgas konkurences apstākļos, automatizācija var izrādīties par kritisko pagrieziena punktu. Uz jautājumiem par procesu automatizāciju atbild PwC nodokļu departamenta speciālisti Sanita Ansone un Artis Vizbelis.

Spotify

 

11. epizode: Ziedojumi Ukrainas atbalstam

11/03/2022

Latvijas sabiedrība un uzņēmumi aktīvi iesaistās dažādos pasākumos Ukrainas un tās iedzīvotāju atbalstam. Uzņēmumi ziedo ne tikai finanšu līdzekļus, bet arī savus ražojumus, pakalpojumus un sniedz cita veida nepieciešamo atbalstu.

Šajā raidieraksta epizodē kopā ar Vitu Sakni un Zani Korņenkovu runājam par ziedojumiem, tostarp par pašreiz spēkā esošajām tiesību normām un par gaidāmajām un vēlamajām izmaiņām likumdošanā, lai atvieglotu un veicinātu ziedojumu veikšanu Ukrainas atbalstam.

Spotify

10. epizode: “Cash pool” jeb grupas konts - UIN un TC aspekti (2. daļa)

18/02/2022

🎧Šajā epizodē turpinām sarunu par "cash pool", pievēršoties transfertcenu jautājumiem un aspektiem, kas attiecas uz grupas konta darījumiem. Sarunā uz jautājumiem atbild PwC nodokļu konsultāciju nodaļas transfertcenu projektu vadītājs Andis Vītols.

Spotify

 

9. epizode: “Cash pool” jeb grupas konts - UIN un TC aspekti (1. daļa)

04/02/2022

Šajā epizodē sarunā ar PwC nodokļu nodaļas vecāko projektu vadītāju Agati Zīverti un vecāko nodokļu konsultanti Zani Korņenkovu runāsim par "cash pool" jeb grupas kontu. Kas tas ir? Kādi ir tā veidi? Kādi uzņēmumu ienākuma nodokļa un transfertcenu aspekti jāņem vērā, ja uzņēmam ir cash pool vai tas vēlas to izveidot vai iesaistīties tajā?   

Spotify

 

8. epizode: Ārvalstu darbinieku nodarbināšana, veicot darbu attālināti

21/01/2022

Jau kādu laiku globālās tendences liecina, ka darba tirgus ir paplašinājies ārpus vienas valsts robežām. Arī Latvijas darba devēji arvien aktīvāk lūkojas ārvalstu darbaspēka virzienā. Covid-19 pandēmijai turpinoties un attālinātā darba nozīmei pieaugot, Latvijas uzņēmumiem arvien biežāk rodas jautājums - kādā veidā vislabāk pieņemt darbā ārvalstu darbiniekus – it īpaši, ja tie strādā attālināti no savas mītnes valsts. Atbildi uz šo jautājumu noskaidrojiet PwC Nodokļu podkāsta 8.epizodē, kurā PwC nodokļu speciālistes Irēna Arbidāne un Madara Brenčeva atbildēs uz jautājumiem par ārvalstu darbinieku nodarbināšanu.  

Spotify

 

7. epizode: Nodarbinātība, uzsākot biznesu ārvalstīs (2)

24/11/2021

Iepriekšējās epizodes turpinājums. Saruna ar PwC nodokļu nodaļas vecāko vadītāju Irēnu Arbidāni, vecāko nodokļu konsultanti Viktoriju Lavrovu un ZAB PwC Legal juristu Edgaru Riņķi par specifiskiem jautājumiem, kas skar nodarbinātību un kas ir svarīgi, uzsākot uzņēmējdarbību ārvalstīs.

Spotify

 

6. epizode: Nodarbinātība, uzsākot biznesu ārvalstīs 

05/11/2021

Bieži uzņēmēji nonāk situācijā, kurā, lai spertu nākamo attīstības soli, jāraugās uz iespēju izvērst uzņēmējdarbību ārvalstīs, klientus meklējot ārpus savas valsts robežām. Uzņēmējdarbību ārvalstīs var uzsākt, veicot to pilnībā no Latvijas, nosūtot savus esošos darbiniekus darbam ārvalstīs, vai arī atverot jaunu pārstāvniecību un nodarbinot vietējo darbaspēku. Katram uzņēmumam jāizvēlas sava stratēģija. Sarunā ar PwC nodokļu nodaļas vecāko vadītāju Irēnu Arbidāni, vecāko nodokļu konsultanti Viktoriju Lavrovu un ZAB PwC Legal juristu Edgaru Riņķi pārrunājām specifiskus jautājumus, kas skar nodarbinātību un ir svarīgi uzsākot uzņēmējdarbību ārvalstīs.

Spotify

 

5. epizode: Interesantas interpretācijas un viedokļi saziņā ar VID

13/08/2021

Šajā epizodē sarunā ar PwC transfertcenu (TC) nodaļas projektu vadītāju Zani Smutovu runāsim par TC jautājumiem un dažādām interesantām interpretācijām un viedokļiem saziņā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Pārrunāsim VID norādes par raksturīgākajām būtiskām kļūdām, kuras identificētas TC dokumentācijā, skaidrojumus par darījumiem ar saistītiem uzņēmumiem un VID pieeju to vērtēšanā. Sarunā apspriedīsim arī TC dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības un dažādus atvieglojumus, kas ļauj nodokļu maksātājiem ietaupīt finanšu un administratīvos resursus.

Spotify

 

4. epizode: Hibrīdneatbilstības

02/08/2021

Lai cīnītos ar agresīvu plānošanu nodokļu jomā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas komisija un citas organizācijas jau vairākus gadus aktīvi strādā pie jaunu tiesību aktu izstrādes, izpildot t.s. BEPS plānā noteiktos pasākumus. Turpinot īstenot 2018. gada UIN reformu, Latvija ir pārņēmusi vairākus instrumentus, kas sākotnēji iekļauti BEPS plānā un nostiprināti ES direktīvās. Šajā epizodē vairāk runāsim par vienu no šiem instrumentiem - hibrīdneatbilstībām. Sarunā piedalās PwC Nodokļu nodaļas ekspertes - Agate Zīverte, Vita Sakne un Viktorija Lavrova.

Spotify

 

3. epizode: Aktuālais par UIN deklarācijas aizpildīšanu

16/07/2021

Šajā epizodē pastāstīsim par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas aizpildīšanas aktualitātēm un būtiskiem jautājumiem, kas rodas deklarācijas aizpildīšanas procesā. Kas veido ar UIN apliekamo bāzi? Par ko uzņēmumiem visbiežāk jāmaksā UIN? Kā izmaiņas UIN režīmā ietekmē nodokļa piemērošanu un deklarācijas aizpildīšanu? Vai COVID-19 izraisītā pandēmija ir ietekmējusi UIN aprēķināšanu un deklarācijas aizpildīšanu? Kādi transfertcenu aspekti ietekmē UIN deklarācijas aizpildīšanu? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem dzirdēsiet šajā epizodē. 

Spotify

 

2. epizode: Saziņa ar VID un ārvalstu nodokļu administrācijām 

30/06/2021

Šajā epizodē runāsim par saziņu ar nodokļu administrāciju Latvijā un ārvalstīs. Noskaidrosim, kā "Konsultē vispirms!" princips strādā praksē, kādus ieguvumus uzņēmumam var sniegt savlaicīga un proaktīva saziņa ar nodokļu administrāciju, kas kopīgs un kādas ir galvenās atšķirības saziņā ar Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu administrācijām citās valstīs. Sarunā piedalās PwC Nodokļu nodaļas direktore Ilze Rauza un Transfertcenu nodaļas vecākā vadītāja Tatjana Koncevaja.

Spotify

 

1. epizode: Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija

15/06/2021

Šajā epizodē skaidrosim, kurām iedzīvotāju grupām gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu ir jāiesniedz obligāti (līdz šī gada 1. jūlijam) un kurām deklarācijas iesniegšana ir brīvprātīga vēl 3 gadu garumā. Tāpat sniegsim atbildes uz dažādiem aktuāliem jautājumiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu, piemēram, kādos gadījumos ir iespējams atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kādus attaisnotos izdevumus var piemērot, par kuriem radiniekiem var iesniegt medicīnas čekus un citiem jautājumiem. 

Spotify

 

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Partnere, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

Sekojiet mums

Ar * atzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti

Hide