Vai pārskata gadā ir veiks darījums/-i ar saistītu personu/-ām?
Nr.p.k. Saistītā persona Personas nosaukums Rezidences valsts Saistīto personu darījums

Lūdzam pievērst uzmanību nosakot darījumu summu kontrolētiem aizdevumu darījumiem. Sīkāku informāciju skatīt:
vid.gov.lv
mindlink.lv

Darījumu summa, €
1. Persona A
Summa:

Jānorāda UIN deklarācijas 6.5.1. rindā
Vai Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā ar nodokli apliekamajā bāzē tiks ietverta nosacīti sadalītā peļņa - darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītām personām?
Nr.p.k. Saistītā persona Personas nosaukums Rezidences valsts Saistīto personu darījums Saistīto personu darījumu vērtības starpība
1. Persona A
Summa:
Jānorāda UIN deklarācijas 6.5. rindā
Nodokļu maksātāja pārstāvētās starptautiskās uzņēmumu grupas (SUG) konsolidētais neto apgrozījums attiecīgajā pārskata gadā
Nodokļu maksātāja neto apgrozījums attiecīgajā pārskata gadā
Vai nodokļu maksātājs ir SUG mātes uzņēmums vai mātes aizstājējuzņēmums, vai vienība, kurai ir pienākums sagatavot SUG pārskatu par katru valsti?*
Ņemot vērā iepriekš jautājumos norādīto informāciju, tika secināts, ka nodokļu maksātājam saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu regulējumu ir sekojoši pienākumi:

UIN deklarācijā ir jānorāda sekojoša informācija:

  • Deklarācijas 6.5. rindā jānorāda summa:
  • Deklarācijas 6.5.1. rindā jānorāda summa:

Attiecībā uz noteiktas formas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu nodokļu administrācijai:

Nr.p.k. Saistīta persona Personas nosaukums Rezidences valsts Saistīto personu darījums Darījumu summa, €
Nr.p.k. Saistīta persona Personas nosaukums Rezidences valsts Saistīto personu darījums Darījumu summa, €
Nr.p.k. Saistīta persona Personas nosaukums Rezidences valsts Saistīto personu darījums Darījumu summa, €

SIA PricewaterhouseCoopers (PwC) neievāc un nesaglabā Transfertcenu prasību kalkulatorā ievadīto informāciju. Visi ievadītie dati parādās tikai lietotāja pusē un automātiski tiek izdzēsti līdz ar kalkulatora aizvēršanu. Lūdzam iepazīties ar PwC Datu aizsardzības un privātuma politiku šeit.