Nodokļu pārvaldība un grāmatvedība

Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības komanda ir gatava pilnībā vai daļēji nodrošināt uzņēmuma grāmatvedības, deklarāciju sagatavošanas un juridiskā atbalsta procesus. Šo piedāvājam kā ārpakalpojumu.

Nodokļu struktūrvienības pārveidošana, tās mērķu un vietas organizācijā pārskatīšana tā, lai tā kļūtu par stratēģisku uzņēmējdarbības aktīvu

Strauji mainīgajā normatīvajā vidē uzņēmumiem jāvelta arvien lielāka uzmanība gan finanšu grāmatvedības uzskaitei, gan nodokļu risku un citu saistīto risku pārvaldīšanas veidiem, kas nav iespējams bez pastāvīgām apmācībām un uzlabojumiem. Turklāt asās konkurences dēļ tas ir jāpanāk, izmantojot ierobežotus resursus. Lai stātos pretī šiem izaicinājumiem, mēs iesakām nodot šo pakalpojumu izpildi PwC ekspertu komandai (ārpakalpojums).

Izpratne par jūsu organizācijas izaicinājumiem, mērķiem un vajadzībām ir tikai pats sākums. Veiksmīgu pārmaiņu labad nāksies  pārveidot procesus no sākuma līdz beigām, ne tikai gala iznākumu. 

TRS, tax

Mēs varam palīdzēt jums:

 • pievarēt izaicinājumus, kuri rodas sarežģīto nodokļu pārskatu sagatavošanas prasību dēļ.
 • izstrādāt un īstenot pareizās nodokļu struktūrvienības un nodokļu tehnoloģiju stratēģijas.
 • pilnībā izmantot tehnoloģiju un globālo datu radītās iespējas.

Finanšu un vadības grāmatvedība

 • Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites uzturēšana atbilstoši Latvijas tiesību aktu, SGS/SFPS un grupas grāmatvedības politikas prasībām
 • Mēneša, ceturkšņa un gada finanšu pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadības, nodokļu iestāžu un grupas vajadzībām
 • Palīdzības sniegšana, izveidojot vai uzlabojot uzņēmuma kontu plānu
 • Grāmatvedības politikas izstrāde un grāmatvedības vai finanšu rokasgrāmatas sagatavošana
 • Attaisnojuma dokumentu sagatavošana nodokļu tiesību aktu normu efektīvai piemērošanai
 • Ar finanšu gada noslēgumu saistīti pakalpojumi; atbalsts uzņēmumam attiecībās ar VID auditoriem un valsts iestādēm
 • Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites un pārskatu iesniegšanas procesu pastāvīga uzlabošana atbilstoši tā vajadzībām.

Algu aprēķini un nodokļi

 • Ikmēneša bruto/neto mēnešalgas, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana Latvijā un ārvalstīs nodarbinātajiem darbiniekiem
 • Ikmēneša un gada nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) vai citas sistēmas (attiecībā uz ārvalstīs nodarbinātajiem darbiniekiem)
 • Konsultācijas par uzņēmuma pārskatu iesniegšanas pienākumiem, kārtību un termiņiem
 • Jūsu uzņēmuma nodokļu deklarāciju pārbaude un konsultācijas par nodokļu stratēģiju atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

 • Uzņēmuma darījumu uzskaite, PVN attaisnojuma dokumentu glabāšana, PVN deklarāciju sagatavošana saskaņā ar Latvijas un citu valstu tiesību aktiem
 • Jūsu uzņēmuma PVN deklarāciju un aprēķinu pārbaude
 • Jūsu uzņēmuma PVN deklarāciju iesniegšana
 • Konsultācijas par PVN jautājumiem
 • Darījumi ES dalībvalstīs un Intrastat pārskatu sagatavošana
 • Palīdzība pārmaksāto nodokļu atgūšanā; atbalsts uzņēmumam nodokļu auditu gaitā.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

 • Uzņēmuma UIN deklarācijas sagatavošana saskaņā ar Latvijas un citu valstu tiesību aktiem
 • Uzņēmuma UIN deklarācijas pārbaude
 • Uzņēmuma UIN deklarācijas iesniegšana
 • Konsultācijas par UIN vai atlikto nodokli konkrētos darījumos
 • Konsultācijas par nodokļu maksāšanu; atbalsts pārmaksāto nodokļu atgūšanā un nodokļu auditos
 • Nodokļu plānošana atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām un mērķiem.

Contact us

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Partnere, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

Sekojiet mums

Ar * atzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti

Hide