Brexit pakalpojumi

Vai jūsu uzņēmums ir gatavs izmaiņām, ko nosaka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES?

Brexit pārejas posma beigas

2020.gada nogalē Eiropas Savienība (ES) un Apvienotā Karaliste beidzot panāca vienošanos par noteikumiem, kas būs spēkā pēc Brexit. Beidzoties pārejas periodam ES tiesību normas uz Apvienoto Karalisti vairs neattiecas un no 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste ir kļuvusi par trešo valsti no ES skatupunkta, kas nozīmē būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbībā.  Jāņem vērā, ka vienošanās rezultātā tiks izstrādāta virkne jaunu normatīvo aktu, kas tiks pakāpeniski ieviesti.

No 2021. gada 1. janvāra saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir sadarbība ar Apvienotās Karalistes uzņēmumiem, ir jāpārskata sava stratēģija visās uzņēmējdarbības jomās, kurās pastāv darbības pārrāvuma risks attiecībās ar Apvienoto Karalisti: piegādes ķēde, finanses, nodokļi atbilstības un pārvaldības aspekti, IT, juridiskās un citas darbības.

 

Brexit, EU

Vai jūsu uzņēmums ir sagatavojies Brexit?

  • Vai esat izvērtējuši ievedmuitas tarifu ietekmi uz pārdošanas apjomiem un izmaksu bāzi?

  • Vai esat izvērtējuši, kā muitas nodokļi un importa PVN ietekmēs uzņēmuma naudas plūsmu?

  • Vai uzņēmumam ir pietiekama kompetence juridiskajos, nodokļu un muitas jautājumos, lai izpildītu jaunās normatīvās prasības?

  • Vai uzņēmums ir ieguvis nepieciešamās reģistrācijas, atļaujas un pilnvaras, lai varētu nepārtraukti turpināt savu uzņēmējdarbību?

  • Vai esat apsvēruši, kā Brexit ietekmēs uzņēmuma piegādes ķēdi un darbību (piegādes termiņi, noliktavu vajadzības, krājumu līmenis u.tml.)?

  • Vai esat analizējuši ietekmi uz saviem darbiniekiem (darbiniekiem – ārvalstniekiem, imigrācijas aspektiem, darba braucieni, sociālas apdrošināšanas veikšanas vietas noteikšanu nosūtījumos u.tml.)?

  • Vai esat apsvēris iespējamo tiesisko ietekmi (līgumi, kuros ietvertas atsauces uz ES regulējumu) un tiešos nodokļus (uz kuriem ES direktīvas vairs neattiecas)?

Kā mēs varam palīdzēt?

Jaunā vienošanās starp ES un Apvienoto Karalisti no 2021. gada 1. janvāra paredz virkni pārmaiņu nodokļu un juridiskajos aspektos. Mūsu daudznozaru speciālistu komanda ir gatava palīdzēt jūsu uzņēmumam:

  • novērtēt un skaidri izklāstīt Brexit ietekmi uz jūsu uzņēmuma finanšu un operatīvo darbību, identificēt faktorus, kas, visticamāk, ietekmēs jūsu biznesu;

  • izstrādāt piemērotu Brexit stratēģiju, lai mazinātu riskus un izmantotu iespējas;

  • palīdzēt īstenot jūsu uzņēmuma Brexit stratēģiju un iegūt nepieciešamās reģistrācijas un atļaujas teritorijās, kurās darbojas jūsu uzņēmums, kā arī praktiski skaidrot izmaiņas nodokļu un grāmatvedības kārtošanā.

Balstoties mūsu pieredzē, izmantotajā Brexit metodikā un PwC digitālajos risinājumos, mūsu Brexit daudznozaru ekspertu komanda izvērtēs jūsu uzņēmuma situāciju un sniegs nepieciešamo informāciju un profesionālo atbalstu, lai nodrošinātu jūsu uzņēmuma gatavību Brexit radītajiem izaicinājumiem.

 

Sociālā drošība pēc Brexit: koordinēšanas protokols ar Apvienoto Karalisti

Aicinām uzzināt vairāk par galvenajām izmaiņām sociālās drošības jomā, kuras jāņem vērā darba devējiem pēc Brexit un kuras ietekmē arī jaunā līguma noteikumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas var ietekmēt uzņēmumus tirdzniecībā ar Lielbritāniju

Sarunas par Breksita noteikumiem sākās 2017. gada 19. jūnijā – neilgi pēc Lielbritānijas vispārējām vēlēšanām. Preču tirdzniecība ar Lielbritāniju būs atkarīga no tā, vai par Breksitu tiks noslēgta vienošanās.

Ko Brexit mainīs nodokļu piemērošanas kārtībā Latvijā?

2021.  gada 1. janvārī noslēgsies Brexit noteiktais pārejas posms. Līdz šim Eiropas Savienība (ES) un Apvienotā Karaliste nav spējušas vienoties par noteikumiem, kas būs spēkā pēc Brexit, kas nozīmē, ka dalībvalstīm (tostarp Latvijai) ir jāgatavojas diviem iespējamiem scenārijiem.

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Partnere, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

Benno Butulis

Benno Butulis

Zvērināts advokāts, vadošais partneris Latvijā, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums