Nodokļu piemērošana e-komercijā

Arvien vairāk valstis ievieš izmaiņas regulējumā, kas tieši attiecas uz e-komercijas uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka nodokļi par valsts iedzīvotājiem piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kurus piegādā ārvalstu uzņēmumi, nonāk šīs valsts budžetā. Likumvides izmaiņas attiecas gan uz ES reģistrētiem uzņēmumiem, gan trešo valstu uzņēmumiem, kas veic preču tālpārdošanu un sniedz pakalpojumus patērētājiem dalībvalstīs. PwC Latvija kopā ar citiem PwC tīkla uzņēmumiem dažādās pasaules valstīs var palīdzēt komersantiem izsekot apjomīgajām regulējuma izmaiņām un pārvarēt šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai tiešsaistē.

E-commerce, VAT, EU

Jomas strauja attīstība

Tāpat kā e-komercija arī nodokļu piemērošana e-komercijas uzņēmumiem strauji attīstās un mainās. Arvien vairāk valstis izvēlas ieviest regulējumu, lai apliktu ar nodokļiem preču tālpārdošanu, elektroniski sniegtus pakalpojumus un dažādus pakalpojumus, kas sniegti dalīšanās ekonomikas ietvaros.

Veicot preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu citas valsts patērētājiem, varētu rasties pienākums izpildīt nodokļu likumvides prasības vairākās valstīs.

E-komercijas uzņēmumi saskaras ar situāciju, kad pašreizējais nodokļu regulējums nav paredzējis viņu veikto biznesa modeli, tāpēc trūkst skaidrības, vai pat atsevišķos gadījumos varētu būt negatīvas nodokļu sekas.

 

Kā mēs varam palīdzēt?

  • Noteikt, kurā valstī, kādi nodokļi un kādā apjomā ir maksājami;

  • Sniegt atbalstu nodokļu un muitas seku izvērtēšanā, uzsākot darbību jaunā valstī;

  • Sniegt palīdzību nodokļu reģistrācijā un nodrošināt grāmatvedības pakalpojumus;

  • Izsekot nodokļu un muitas regulējuma izmaiņām un novērtēt to ietekmi uz jūsu uzņēmumu un atbilstības prasībām;

  • Izvērtēt, vai uzņēmuma grāmatvedības sistēmas atbilst nodokļu regulējuma prasībām un palīdzēt izvēlēties piemērotas sistēmas;

  • Sniegt atbalstu argumentācijas sagatavošanā un pārrunās ar nodokļu administrāciju.

Aktualitātes e-komersantiem

PVN piemērošana ES no 2021. gada 1. jūlija

Ņemot vērā Eiropas Komisijas ilgtermiņa apņemšanos izveidot PVN sistēmu, kas būtu vienkāršāka un drošāka pret krāpšanu, ar 2021. gada 1. jūliju uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pārrobežu tirdzniecību, tiek ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas PVN piemērošanā.

Šīs izmaiņas ļauj uzsākt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi patērētājiem, izmantojot jaunos PVN īpašos režīmus, kas būtiski vienkāršo PVN nomaksu citās ES dalībvalstīs par patērētājiem piegādātām precēm un sniegtiem pakalpojumiem. 

PwC var sniegt atbalstu izmaiņu ietekmes novērtēšanā un ieviešanā jūsu uzņēmumā.

Svarīgākās izmaiņas ir apkopotas PwC sagatavotajā bukletā.

Buklets latviešu valodā Buklets angļu valodā Buklets krievu valodā


Mazāk zināmas nodokļu un administratīvās prasības pārrobežu e-komercijā 

Vairākkārt esam rakstījuši par PVN piemērošanu tālpārdošanai un jaunajiem PVN vienkāršošanas režīmiem One Stop Shop (“OSS”) un Import One Stop Shop (“IOSS”), kas ļauj reģistrēties PVN vajadzībām vienā ES dalībvalstī, lai samaksātu PVN par preču tālpārdošanu patērētājiem, kas atrodas visās dalībvalstīs. Šajā rakstā apskatīsim, kādi citi nodokļu vai administratīvie pienākumi var rasties citā dalībvalstī, nodarbojoties ar pārrobežu e-komerciju.

Video par grozījumiem PVN regulējumā

PwC Beļģijas, Nīderlandes un Lielbritanijas kolēģi sniedza prezentāciju par grozījumiem PVN regulējumā, kas stājas spēkā 2021. gada 1.jūlijā vienlaikus visā Eiropas Savienībā. Šajā prezentācijā tika sniegta informācija par būtiskajām izmaiņām PVN regulējumā, tā ietekmi uz muitu, kā arī potenciālajām problēmsituācijām ar kādām e-komersanti varētu saskarties pēc grozījumu stāšanās spēkā. Vērts noskatīties e-komersantiem, kurus ietekmē jaunie grozījumi.

Noskatīties video

 

DAC7: ziņošanas pienākums digitālajām platformām

Šā gada 22. martā ES Padome pieņēma Direktīvu (ES) 2021/514 (DAC7), kas groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā, paplašinot ES noteikumus par nodokļu pārredzamību un attiecinot ziņošanas pienākumus arī uz digitālajām platformām un platformu operatoriem. Ar 2023. gadu digitālajām platformām un platformu operatoriem tiek noteikts pienākums sniegt informāciju par digitālās platformas izmantojošo pārdevēju ienākumiem. Šie noteikumi ievieš ziņošanas pienākumu digitālajām platformām, kuras atrodas gan ES, gan ārpus tās.

PVN par pirkumiem internetā no pircēja skatpunkta

Nosūtot darbiniekus komandējumā uz citu valsti, nepieciešamie izmitināšanas un transporta pakalpojumi arvien biežāk tiek pasūtīti dažādās interneta platformās. Arī dažādi citi pakalpojumi un preces tiek pasūtīti internetā no ārvalstu piegādātājiem. Nereti no saņemtajiem dokumentiem nav skaidrs, vai darījumam ir piemērots PVN un kas ir darījuma partneris – platforma vai tās klients. Šajā rakstā aplūkoti biežāk sastopamie modeļi ES no pircēja skatpunkta.

Grozīs PVN likumu e-komercijas jomā

Ministru kabinetam izskatīšanai ir iesniegts PVN likuma grozījumu projekts, kurā paredzēts pārņemt trīs Padomes direktīvas par PVN piemērošanu e-komercijas jomā, paplašinot spēkā esošo īpašo PVN režīmu piemērošanu un ieviešot jaunu īpašu PVN režīmu preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai teritorijām. Iepriekš jau bijām rakstījuši par gaidāmajām izmaiņām ES dalībvalstīs PVN piemērošanai e-komercijā ar 2021. gadu.

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Ilze Rauza

Partnere, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

Matīss Auziņš

Matīss Auziņš

Nodokļu nodaļas projektu vadītājs, PwC Latvia

Tel: +371 6709 4400

Kristīne Skrastiņa

Kristīne Skrastiņa

Nodokļu nodaļas vecākā konsultante, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums