Pievienotās vērtības nodoklis (Nodokļu pamatkursa ietvaros)

Kopīgi ar pieredzējušiem PVN ekspertiem dalībniekiem būs iespēja analizēt praktiskus piemērus un attīstīt iemaņas PVN aprēķināšanā, likmju noteikšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā un darījumu deklarēšanā.

Saturs

Šo kursa moduli aicināts apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja nepiedalāties pilnā Nodokļu pamatkursa programmā.

Kursā apgūsiet pamatzināšanas par PVN piemērošanas pamatprincipiem, izņēmumiem, nodokļa maksātāja tiesībām un pienākumiem, specializēto PVN terminoloģiju un īpašajiem PVN piemērošanas režīmiem.

Tēmas

  • PVN normatīvā bāze, lietotie termini
  • PVN likuma tvērums - nodokļa subjekti un objekti
  • Darījumu vietas, piemērojamās PVN likmes noteikšana, atbrīvojumu piemērošana
  • Ar PVN apliekamā vērtība, darījuma un tā deklarēšanas brīdis, priekšnodoklis
  • PVN maksātāju reģistrācija un izslēgšana, nodokļa rēķinu sagatavošana un darījumu uzskaite
  • PVN deklarācijas sagatavošana
  • Speciālie PVN piemērošanas režīmi
  • Atbildība par PVN likuma pārkāpumiem
  • Praktisku piemēru analīze

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku PVN piemērošanu, izrakstot vai apstrādājot nodokļa rēķinus, plānojot uzņēmuma darbības struktūru (īpaši plānojot darījumus ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu partneriem). Arī citām personām, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par PVN piemērošanu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc kursa apgūšanas Jūs iegūsiet zināšanas un pieredzi, lai spētu orientēties PVN piemērošanas pamatprincipos – izvērtēt darījuma veidu, noteikt darījuma vietu, piemērojamo likmi vai atbrīvojumu, priekšnodokli.

Datums 2024. gada 10. janvāris - 28. februāris
Laiks

8 nodarbības  I  30 akadēmiskās stundas

1. nodarbība - trešdien, 10. janvārī, 14.00 - 17.30
2. nodarbība - trešdien, 17. janvārī, 14.00 - 17.30
3. nodarbība - trešdien, 24. janvārī, 14.00 - 17.30
4. nodarbība - trešdien, 31. janvārī, 14.00 - 17.30
5. nodarbība - trešdien, 7. februārī, 14.00 - 17.30
6. nodarbība - trešdien, 14. februārī, 14.00 - 17.30
7. nodarbība - trešdien, 21. februārī, 14.00 - 17.30
8. nodarbība - trešdien, 28. februārī, 14.00 - 16.00 Eksāmens

Norise Tiešsaistē
Lektores Kristīne Skrastiņa, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Īva Šaicāne, PwC Nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Cena

900 EUR + PVN 
Mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos.
MindLink.lv abonentiem - 10% atlaide

 

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi" (3 akad. stundas, tiešsaistē 03.04.2024., 90 EUR vērtībā) 

Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas nodarbību laikā. Ja nodarbību laikā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt nodarbības saziņas logā vai jautāt mutiski vebināra laikā. Mācību programmas laikā e-pastā iesūtītos jautājumus izskatīsim pēdējās nodarbības laikā.
Sertifikāts Dalībnieki saņems PwC’s Academy sertifikātu. Ja izvēlēsieties kārtot eksāmenu, saņemsiet PwC’s Academy sertifikātu par moduļa apgūšanu. Ja neizvēlēsieties kārtot eksāmenu, saņemsiet PwC's Academy sertifikātu par moduļa noklausīšanos.

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektores

Īva Šaicāne

PwC nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītāja

Īva specializējas klientu konsultēšanā PVN jautājumos un ir piedalījusies uzņēmumu padziļinātās izpētes projektos kokmateriālu un mežsaimniecības nozarē, pārtikas mazumtirdzniecības nozarē un finanšu pakalpojumu nozarē. Īvai ir pieredze PVN piemērošanā un deklarāciju iesniegšanā mazumtirdzniecības nozarē 27 ES dalībvalstīs.

Kristīne Skrastiņa

PwC nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā konsultante

Kristīne specializējusies dažādu PVN piemērošanas jautājumu risināšanā. Savu pieredzi guvusi ne tikai ilgstoši strādājot PricewaterhouseCoopers SIA kā nodokļu konsultante, bet arī vairāk kā desmit gadu ilgajā darba pieredzē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī  Finanšu ministrijā. Kristīne konsultē uzņēmumus PVN piemērošanā, piedalās uzņēmumu ekonomisko rādījumu analīzē, nodokļu risku izvērtēšanā, nodokļu strīdu risināšanāšanā, arī normatīvo aktu pilnveidošanā.

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums