Uzņēmumu ienākuma nodoklis (Nodokļu pamatkursa ietvaros)

Kursā aplūkojam Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus, lai vieglā un saprotamā veidā nostiprinātu ar UIN apliekamās bāzes noteikšanas pamatus. Izvērtējam teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību. Iepazīstinām ar UIN režīma piemērošanas aktualitātēm.

Saturs

Šo kursa moduli aicināts apmeklēt ikviens interesents, arī tad, ja nepiedalāties pilnā Nodokļu pamatkursa programmā.

Kursa dalībnieki iegūs zināšanas par UIN apliekamās bāzes noteikšanas un deklarēšanas pamatprincipiem, kā arī attīstīs praktiskās iemaņas UIN piemērošanā Latvijas un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

Tēmas

  • UIN aprēķināšanas principi
  • Sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa
  • Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas
  • Nedrošie debitoru parādi
  • Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem
  • UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi
  • Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis
  • Atvieglojumi
  • Pārejas noteikumu piemērošana (uzkrātās nesadalītās peļņas izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu samazināšana u.c.)
  • Deklarācijas sagatavošana, ikmēneša UIN aprēķins

Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par UIN piemērošanu, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, grāmatvežiem UIN deklarāciju sagatavošanā. Arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, iegūsiet izpratni par UIN piemērošanu uzņēmuma ikdienā. Zināsiet, pēc kādiem principiem jāvadās, nosakot ar UIN apliekamo bāzi, kā jāpiemēro UIN dažādās situācijās, tostarp, kādos gadījumos UIN saistības neveidojas.

Datums 2024. gada 4. marts - 25. marts
Laiks

7 nodarbības  I  26 akadēmiskās stundas

1. nodarbība - pirmdien, 4. martā, 14.00 - 17.30
2. nodarbība - trešdien, 6. martā, 14.00 - 17.30
3. nodarbība - pirmdien, 11. martā, 14.00 - 17.30
4. nodarbība - trešdien, 13. martā, 14.00 - 17.30
5. nodarbība - pirmdien, 18. martā, 14.00 - 17.30
6. nodarbība - trešdien, 20. martā, 14.00 - 17.30
7. nodarbība - pirmdien, 25. martā, 14.00 - 16.00 Eksāmens

Norise Tiešsaistē
Lektores Zane KorņenkovaPwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Viktorija Lavrova, PwC nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Alise Dzintare, PwC nodokļu nodaļas konsultante
Cena

780 EUR + PVN 
Mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos.
MindLink.lv abonentiem - 10% atlaide

 

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi" (3 akad. stundas, tiešsaistē 03.04.2024., 90 EUR vērtībā) 

Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas nodarbību laikā. Ja nodarbību laikā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt nodarbības saziņas logā vai jautāt mutiski vebināra laikā. Mācību programmas laikā e-pastā iesūtītos jautājumus izskatīsim pēdējās nodarbības laikā.
Sertifikāts Dalībnieki saņems PwC’s Academy sertifikātu. Ja izvēlēsieties kārtot eksāmenu, saņemsiet PwC’s Academy sertifikātu par moduļa apgūšanu. Ja neizvēlēsieties kārtot eksāmenu, saņemsiet PwC's Academy sertifikātu par moduļa noklausīšanos.

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektores

Viktorija Lavrova

PwC nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītāja

Viktorija ir pieredzējusi nodokļu konsultante un projektu vadītāja, kura ir specializējusies iedzīvotāju ienākuma un uzņēmumu ienākuma nodokļu jomās, īpaši starptautiskās nodarbinātības jautājumos. Viktorijai ir plaša pieredze nodokļu strukturēšanas projektos, kā arī starptautiskos nodokļu konsultāciju projektos. 

Zane Korņenkova

PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Zane nodokļu jomā strādā vairāk kā 10 gadus un ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi dažādos nodokļu jautājumos PwC nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā UIN un IIN jomā. Zanes galvenās konsultāciju jomas ietver nodokļu atbilstības pārbaudes, UIN konsultāciju sniegšanu un strukturēšanas projektus.

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums