Zane Smutova

PwC Transfertcenu konsultāciju vecākā projektu vadītāja

e-pasts: zane.smutova@pwc.com

Zane vairāku gadu laikā uzkrājusi pieredzi, strādājot VID nodokļu revīzijas nodaļā, risinot sarežģītus jautājumus, t.sk. vairāk kā 5 gadus pārbaudot transfertcenu pamatošanas pieejas visa veida saistīto pušu darījumos, kā arī ieguvusi nozīmīgu praksi PwC nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā, kas ir apliecinājums nopietnam, pieredzējušam pakalpojuma sniedzējam.

Sekojiet mums