Kriminālistika un ekonomiskie noziegumi

Uzticības radīšana un skaidrības ieviešana

Plaša spektra uzņēmējdarbības apdraudējumu novēršana, risku mazināšana un sarežģītu jautājumu risināšana.

Kriminālistika nozīmē pierādījumu (tostarp materiālo, grāmatvedības vai skaitlisko pierādījumu) identificēšanu, saglabāšanu, analīzi un sniegšanu veidā, kas juridiski ir pieņemams tiesā. 

Šis jautājums ir ļoti aktuāls visām finanšu pakalpojumu organizācijām, kā arī daudzām citām organizācijām, kas nokļuvuši attiecīgajā situācijā. Uzmanības orientēšana uz atbilstības jautājumiem un ar to saistītajām izmaksām ir būtiski svarīgs aspekts, ņemot vērā, ka sankcijas par neatbilstību arvien palielinās visos līmeņos.

Ja jums ir finanšu strīds vai bažas par iespējamo organizācijas neaizsargātību, mūsu eksperti var jums palīdzēt.

 

Jūsu reputācijas aizsargāšana

Jūsu reputācijai ir izšķiroša nozīme, kas garantē jūsu panākumus, taču to var zaudēt vienā mirklī.

Neautorizēti lietotāji nozog jūsu datus. Konkurents apsūdz jūsu uzņēmuma tirdzniecības daļu korupcijā. Strīds ar biznesa partneri var novest pie vērtības samazināšanās. Grāmatvedības uzskaites neatbilstības dēļ mazinās tirgus uzticība. Plašsaziņas līdzekļi atklāj informāciju par saistīto pušu darījumiem kopuzņēmumā. Jūs apdraud arvien jauni riski.

Ja ir radusies problēma, jums ir jāsaprot, kas ir noticis un kā attiecīgo problēmu varētu ātri novērst. Profilakse ir vēl labāks risinājums – mēs palīdzēsim jums saprast jūsu vājās vietas un vadīt riskus.

 

PwC ir globālais speciālistu tīkls, kas ir izturējis laika pārbaudi un kura darbības mērķis ir apkarot finanšu noziegumus, tādās jomās kā:

  • Kiberdrošība
  • Krāpšana
  • Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršana un saknkcijas
  • Kukuļošanas un korupcijas novēršana
  • Tirgus ļaunprātīga novēršana

Mēs sadarbojamies ar jums, lai nodrošinātu mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus reaģēšanai uz finanšu noziegumiem, novērstu neatbilstības, kas radušās pagātnē, izstrādātu uzlabotus darbības modeļus un optimizētu darījumu uzraudzības sistēmu darbību.

 

finanšu noziegumi, AML

Kā PwC var jums palīdzēt?

Neatkarīgi no attiecīgo apstākļu sarežģītības vai steidzamības, ar kuru saskaras jūsu organizācija, mūsu kriminālistikas pakalpojumu prakse spēj nodrošināt speciālistu atbalstu un risinājumus. Mēs piedāvājam kriminālistiskās uzskaites un izmeklēšanas pakalpojumus organizācijām (un to advokātiem), kas risina problēmas, kurām ir finanšu un juridiskās sekas, nolūkā palīdzēt pieņemt viedus un informētus lēmumus gan valdes sanāksmēs, gan tiesas zālē.

 

Sazinieties ar mums

Kaspars Mitriķis

Kaspars Mitriķis

Risku vadības un revīzijas nodaļas direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums