Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vides pārvaldība

Mūsu "Net Zero" apņemšanās

Klimata pārmaiņas ir viena no aktuālākajām problēmām, ar ko šodien saskaras mūsu pasaule. Tas skar ikvienu, tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt sistemātiskas pārmaiņas, kas novērsīs iespējamās klimata katastrofas un veicinās zaļās izaugsmes potenciālu, rūpēs par mūsu planētu un nākamajām paaudzēm. Lai to panāktu, esam apņēmušies līdz 2030. gadam visā mūsu uzņēmumu tīklā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 50%, kas ietver pāreju uz 100% atjaunojamo elektroenerģiju, dažādus energoefektivitātes uzlabojumus uzņēmuma telpās,  ar darba komandējumiem un darbinieku izmitināšanu ārvalstīs radīto emisiju samazināšanu (par 50%) u.c. Papildus tam, mēs arī ieguldām līdzekļus oglekļa emisijas kompensēšanas projektos, lai līdz 2030. gadam nodrošinātu oglekļa dioksīda emisijas nulles līmeni ("Net Zero").

 

Playback of this video is not currently available

Mūsu "Net Zero" apņemšanās ietver

Samazināt CO2 emisijas par 50% tuvāko 10 gadu laikā

Uzlabot energoefektivitāti, ieviešot ilgtspējīgus risinājumus, visos PwC tīkla birojos visā pasaulē

Picto Automation

Iesaistīt piegādātājus un sadarbības partnerus, lai mazinātu viņu radīto ietekmi uz klimatu

Samazināt aviotransporta izmantošanu 

Data Economy

Veicināt nefinanšu pārskatu sagatavošanu, lai palīdzētu klientiem izprast uzņēmējdarbības radīto ietekmi uz klimatu

World Globe

Turpināt attīstīt procesus un rast jaunus risinājumus, lai kopīgi mazinātu mūsu ietekmi uz klimatu

Izmantot 100% atjaunojamo elektroenerģiju visos PwC tīkla uzņēmumos visā pasaulē

Attīstīt klientu apkalpošanas modeli, kas līdzsvaro attālināti un klātienē veikto darbu

Cycle 3

Iekļaut klimata pārmaiņu jautājumus un citus ESG faktorus un to radīto ietekmi darbā ar klientiem un sadarbības partneriem

Vairāk par PwC "Net zero" apņemšanos varat uzzināt šeit

 

Mūsu oglekļa emisiju kompensēšanas projekti

Mēs atbalstām augstas kvalitātes oglekļa emisiju samazināšanas projektus, kas ne tikai samazina oglekļa emisijas, bet arī atbalsta vietējās kopienas un veicina atjaunojamo resursu izmantošanu un ilgtspējīgu politiku.

Uzzināt vairāk


Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums