Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Mūsu komanda

Korporatīvā atbildība mūsu uzņēmumā tiek īstenota visos vadības līmeņos. Šim mērķim ir izveidota īpaša darba grupa, kas pārrauga mūsu uzņēmuma politiku, salāgojot to ar valsts, reģiona un globālajām prioritātēm. Ilgtspējas darba grupas vadītāja ir PwC Latvija valdes priekšsēdētāja un vadošā partnere Zlata Elksniņa-Zaščirinska, un grupas uzdevums ir pārraudzīt izvirzītās stratēģijas īstenošanas procesu, kā arī sekot līdzi notikumu gaitai.

 

Zlata Elksnina-Zascirinska, PwC Latvia, Vadosa partnere

Zlata Elksniņa-Zaščirinska
Vadošā partnere, valdes priekšsēdētāja
Zlata ir PwC Latvija vadošā partnere un Latvijas uzņēmuma valdes priekšsēdētāja, kura PwC strādā jau vairāk kā 20 gadus un stratēģiski pārrauga Korporatīvās atbildības projektu īstenošanu uzņēmumā.

 

Sandra Ozola
Finanšu direktore
Sandra ir PwC Latvija Finanšu nodaļas vadītāja un Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre. PwC Sandra strādā kopš 2000. gada un piedalās visu ar uzņēmuma finansēm saistītu jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.

 

Signe Jansone-Lapiņa
Personāla nodaļas vadītāja
Signe ir PwC Latvija Personāla nodaļas vadītāja un atbild par darbinieku profesionālo attīstību, apmācību, pieredzes apmaiņu un studentu - potenciālo darbinieku - iepazīstināšanu ar karjeras iespējām mūsu uzņēmumā.

 

Aija Panka
Advokāte, personas datu aizsardzības speciāliste

Aija ir advokāte ar vairāk kā 15 gadu pieredzi juridiskajā praksē un sertificēta personas datu aizsardzības eksperte Latvijā. Viņa specializējas darba tiesībās, komerctiesībās, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos, publiskajos iepirkumos, kā arī personas datu aizsardzības un citos ar to saistītos juridiskos jautājumos.

 

Annija Krasko
Biroja vadītāja

Annija ir PwC Latvija biroja vadītāja, kura nodrošina biroja ikdienas darba organizēšanu, rūpējas par kolēģu labsajūtu, likumdošanas prasībām un labajai praksei atbilstošu darba vides nodrošināšanu. Annija uzrauga PwC klimatneitralitātes (Net Zero) politikas sekmīgu ieviešanu Latvijā.

 

Kalvis Gavars
Mārketinga un komunikācijas vadītājs

Kalvis vada PwC Latvija mārketinga un komunikācijas komandu, kuras viens no uzdevumiem ir organizēt sadarbību ar dažādām organizācijām un veicināt PwC Latvija korporatīvās atbildības stratēģijas īstenošanu.

 

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums