Mūsu komanda

Korporatīvā atbildība mūsu uzņēmumā tiek īstenota visos vadības līmeņos, taču ir izveidota īpaša darba grupa, kas pārrauga mūsu uzņēmuma politiku, salāgojot to ar valsts, reģiona un globālajām prioritātēm. Ilgtspējas darba grupas vadītāja ir PwC Latvijas uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska, un grupas uzdevums ir pārraudzīt izvirzītās stratēģijas īstenošanas procesu, kā arī sekot līdzi notikumu gaitai vismaz reizi kvartālā.

Zlata Elksniņa-Zaščirinska
Valdes priekšsēdētāja
Zlata ir PwC Latvijas biroja vadošā partnere un valdes priekšsēdētāja. Zlata strādā uzņēmumā jau vairāk kā 20 gadus un stratēģiski pārrauga Korporatīvās atbildības projektu īstenošanu uzņēmumā Latvijā.

Sandra Ozola
Finanšu direktore
Sandra ir uzņēmuma Finanšu nodaļas vadītāja un Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre. Uzņēmumā strādā kopš 2000. gada un piedalās visu ar uzņēmuma finansēm saistītu jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Evija ir uzņēmuma mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāja, kura ir izstrādājusi korporatīvās atbildības stratēģiju saskaņā ar PwC starptautiskajām vadlīnijām un izvirzītajiem biznesa mērķiem. Evija nodrošina un vada komunikāciju ar visām uzņēmuma svarīgākajām ietekmes pusēm.

Signe Jansone - Lapiņa
Personāla nodaļas vadītāja
Signe ir Personāla nodaļas vadītāja un atbild par darbinieku profesionālo attīstību, apmācību, pieredzes apmaiņu un studentu - potenciālo darbinieku - iepazīstināšanu ar karjeras iespējām mūsu uzņēmumā.

Aija Panke
Advokāte, personas datu aizsardzības speciāliste
Aija ir advokāte ar 15 gadu pieredzi juridiskajā praksē un sertificēta personas datu aizsardzības eksperte Latvijā. Viņa specializējas darba tiesībās, komerctiesībās, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos, publiskajos iepirkumos, kā arī personas datu aizsardzības un citos ar to saistītos juridiskos jautājumos.

Sazinieties ar mums

Sekojiet mums