Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Atbildīga uzņēmējdarbība

Labas pārvaldības principa ievērošana

Mūsu mērķis - vairot uzticību sabiedrībā un risināt sabiedrībai svarīgas problēmas - kopā ar mūsu vērtībām ir mūsu uzvedības un rīcības augstākā līmeņa ceļvedis. Vārdiem ir spēks tikai tad, kad tos atbalsta konkrēta rīcība. PwC mēs ne tikai runājam par ētiskas uzvedības kultūru, likumu un  labas pārvaldības principa ievērošanu - tā ir mūsu ikdiena. Mēs atbalstām savus darbiniekus, palīdzot tiem izmantot savu potenciālu, mēs salāgojam savas prasmes, un zināšanas ar klientu vēlmēm un vajadzībām, lai radītu paliekošu vērtību, mēs nodrošinām atbilstošu uzņēmuma pārvaldību un esam daļa no atbildīga biznesa vides Latvijā. Aicinām iepazīties ar PwC Atklātības ziņojumu.

 

Apzināties mūsu darbinieku potenciālu

Mūsu uzņēmuma darbinieki ir mūsu organizācijas pamatā. Mēs esam apņēmušies piesaistīt PwC motivētus un mērķtiecīgus darbiniekus, un piedāvāt viņiem aizraujošas karjeras un profesionālās izaugsmes iespējas, lai viņi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu, attīstīt prasmes un veidot veiksmīgu karjeru. Lai mēs sekmīgi īstenotu mūsu solījumu klientiem un izvirzītos mērķus, mums jāpalīdz mūsu cilvēkiem attīstīties, sagatavoties dažādiem izaicinājumiem un jāizveido vide, kurā cilvēki un tehnoloģijas kopīgi var paveikt vairāk, nekā viņi to spētu strādājot atsevišķi. PwC iniciatīvas „Be well, Work well” ietvaros, mēs ieguldām līdzekļus dažādās programmās, lai palīdzētu mūsu darbiniekiem strādāt elastīgi, justies ērti, pārvaldīt savu enerģiju, attīstīt personīgo izaugsmi un atklāt savu patieso "es".

Mūsu vērtības ir iestrādātas PwC Ētikas kodeksā, saskaņā ar kuru mēs pieņemam savus ikdienas lēmumus. Šis kodekss ir principu kopums, kas ir svarīgs mūsu uzņēmuma darbībā un apraksta mūsu ētiskas uzvedības standartus un rīcību. 

Darbs ar klientiem

Mūsu ikdienas uzdevums ir sniegt mūsu pakalpojumus, lai uzlabotu organizāciju pārvaldes efektivitāti, veicinātu klientu biznesa attīstību un radītu juridiskām un fiziskām personām vajadzīgo vērtību. PwC ir ievērojama pieredze un profesionālās zināšanas, lai palīdzētu funkcionēt dažādām sistēmām un klientiem efektīvi darboties tajās. Mūsu nolūks ir atrisināt sabiedrībai svarīgus jautājumus, veidojot ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi, kas sekmē visas sabiedrības un valsts attīstību. PwC Latvija ikdienā sniedz pakalpojumus lielākajiem Latvijas dažādu nozaru uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, strauji augošiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī nozīmīgiem ārvalstu investoriem.

Sadarbība ar piegādātājiem

PwC ir pasaulē un Latvijā atzīts profesionālo pakalpojumu sniegšanas līderis, kas darbojas taisnīgi un godprātīgi, atbilstoši profesionālajiem un ētiskajiem standartiem, tiesību aktiem, iekšējās kārtības noteikumiem un uzņēmumā definētajām pamatvērtībām. Sadarbībā ar trešajām pusēm (t.sk. viņu personālu vai apakšuzņēmējiem), ar kurām PwC ir noslēgts līgums par sadarbību vai kuras uzņēmumam piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, PwC sagaida tādu pašu izpratnes, atbildības un vērtību līmeni, kādu ievēro savā ikdienas darbā. Šie standarti ir izskaidroti PwC Globālajā trešo personu ētikas kodeksā.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums