Nodokļu piemērošanas skaidrojumi darbinieku kustībai no Latvijas un uz Latviju

Kursa mērķis ir sniegt izpratni par atšķirībām starp komandējumu, darba braucienu, nosūtījumu un personāla nomu un pareizu personāla nodokļu piemērošanu katrā no gadījumiem.

Kurss būs noderīgs grāmatvežiem, algu grāmatvežiem, kā arī personālvadības speciālistiem, plānojot personāla kustību un darbā pieņemšanas izmaksas un adminstratīvās darbības. Kurss aktuāls arī juristiem un uzņēmumu vadītājiem.

Kursa laikā sniegsim daudz prakstisku piemēru, tajā skaitā, nodokļu ziņojumu un atskaišu aizpildīšanā.

Sniegsim nodokļu piemērošanas skaidrojumus darbinieku kustībai:

- no Latvijas (komandējumi, darba braucieni, nosūtījums) un
- uz Latviju (personāla noma).

Saturs

  • Komandējuma un darba brauciena jēdziens un atlīdzināmie izdevumi

  • Dienas naudas aprēķināšana komandējuma un darba brauciena gadījumā: praktisko situāciju risināšana

  • Nodokļu piemērošana konkrētiem izdevumu veidiem komandējuma laikā, tajā skaitā, VSAOI, IIN, UIN:

- dienas naudas limita pārsniegums

- transporta limita pārsniegums

- attaisnojuma dokumenta iztrūkums

- reprezentācijas izdevumi

  • Nosūtījuma jēdziens. Atšķirības starp nosūtījumu un komandējumu. Ziņojumu aizpildīšana, ja nodokļu samaksa tiek veikta arī ārvalstīs.

  • Nerezidentu nodarbināšana Latvijā

  • Personāla nomas būtība. Nodokļu piemērošana iznomāto darbinieku ienākumam: praktisks piemērs nodokļu aprēķinam, kā arī ziņojumu VID aizpildīšanas kārtība.

  • Atšķirība starp samaksu par iznomāto personālu un vadības pakalpojumiem

  • Citu nodokļu piemērošana samaksai par darbinieku nomu: PVN un UIN riski

  • Atbildes uz kursa dalībnieku jautājumiem

 

Datums 2022. gada 5. oktobris
Laiks 10.00 - 13.00 / 4 akadēmiskās stundas
Lektores Irēna Arbidāne, PwC Nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Viktorija Lavrova, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

120 EUR + PVN

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā.
Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumus lektoram. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektores

Irēna Arbidāne

Irēna Arbidāne
PwC Nodokļu konsultāciju vecākā projektu vadītāja

Irēna ir nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi klientu jautājumu risināšanā tādās jomās, kā fizisko personu nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, solidaritātes nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas oligātās iemaksas) piemērošana Latvijas un starptautisko normu ietvaros, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana dažādu darījumu ietvaros. Irēnas galvenā kompetence ir sniegt konsultācijas par nodokļu piemērošanas politikas izstrādi darbinieku ienākumiem, arī darbinieku pārejas vai nosūtīšanas gadījumos, nodokļu piemērošana īpašnieka un uzņēmuma līmenī uzņēmuma pārdošanas, apvienošanas vai mantošanas gadījumos, nekustamā īpašuma pārdošanas darījumos, utt. Viņai ir pieredze klientu un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) domstarpību risināšanā saistībā ar fizisko personu ienākumu deklarēšanu un aplikšanu ar nodokļiem, kā arī apjomīgu darbinieku ienākuma deklarēšanas kļūdu labošanā un saskaņošanā ar VID.  

Viktorija Lavrova

Viktorija Lavrova
PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Viktorija ir pieredzējusi nodokļu konsultante, kura ir specializējusies iedzīvotāju ienākuma un uzņēmumu ienākuma nodokļu jomās, īpaši starptautiskās nodarbinātības jautājumos. Viktorijai ir plaša pieredze nodokļu strukturēšanas projektos, kā arī starptautiskos nodokļu konsultāciju projektos.  

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums