PwC's Digital Academy Latvija

Mācību saturs būs vērtīgs vadītājiem, grāmatvežiem, uzskaitvežiem un citiem, kas ikdienā strādā ar datiem, atskaišu sagatavošanu un tipveida procesiem. Apskatītie risinājumi un piemēri būs izpildāmi ikvienam, kam ir Microsoft Office licence.

Grāmatvedības vai jebkuru citu pienākumu veikšanā, kur datu apstrāde aizņem daudz laika vai kur regulāri jāveic atkārtotas vai līdzīgas darbības un procesi, ir svarīgi, lai uzdevumu veikšanai būtu pieejami ērti un viegli izmantojami rīki. Tādēļ lietotāji meklē iespēju iegūt, apvienot un analizēt datus gan no dažādiem ārējiem datu avotiem, gan no datnēm, kas saglabātas uz datora, lai pēc iespējas mazinātu manuālu darbu.

Artis Vizbelis, PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākais konsultants
 
 • EDS un statistikas datu importēšana
 • Datu apkopošana un tabulu noformēšana (tabulu definēšana, formatēšana un izmantošana, Pivot tabulas)
 • Tipiskākie piemēri datu pārveidošanai (datumu formāti, teksta lauku apstrāde)
 • Mazie noderīgie padomi (formulas un īsceļi)
 • Darbs ar debitoru datiem
 • Piemēri un padomi, balstoties uz iesūtītajiem jautājumiem
 
 • Dažādu sagatavju izveidošana atkārtojošo darbību aizstāšanai
 • EDS Budžeta maksājumu nomaksas stāvokļa datu apstrāde (transakciju pārskats, pārskata perioda apkopojums)
 • EDS iesniegto datu apkopošana (piemēram, PVN, UIN)
 • Informācijas apkopošona no dažādiem datu avotiem
 • Piemēri un padomi, balstoties uz iesūtītajiem jautājumiem

Pieteikties

 
 • Datu apstrāde (Excel/Power Query)
 • Atskaites Power BI vai Excel
 • Vizualizācija
 • Formatēšana

Aicinām ielūkoties vebināru tēmās un praktiskajā norisē

Playback of this video is not currently available

3:30

Playback of this video is not currently available

4:03

Piedāvājam izvēlēties Jums pieņemamāko dalības modeli kursā - apmeklēt vienu kursa moduli, divus moduļus vai visus trīs moduļus. Apmeklējot divus vai 3 moduļus, katra moduļa cena izdevīgāka. 

Ja kāds no moduļiem jau noticis, un vēlaties iegādāties notikušo moduli kopā ar kādu no nākošajiem moduļiem, izdevīgā iegādes cena ir spēkā. Par notikušo moduli nodrošināsim videoierakstu.

Lektors aicina arī iesūtīt Jūsu jautājumus pirms kursa, lai pēc iespējas kursā iekļautu Jums aktuālās tēmas.

Iesūtīt jautājumu

 • Kursi notiek tiešsaistē Google Meet platformā. 
 • Dalībnieki saņems arī materiālu sagataves, kuras varēs ērti izmantot turpmāk ikdienas darbā. 
 • Tiks nodrošināti videoieraksti, ja kādā no nodarbībām Jums nebūs iespējas piedalīties tiešsaistē.
 • Par dalību kursā dalībnieki saņems PwC's Academy sertifikātu.

Dalība vienā modulī

130 EUR + PVN

Pieteikties

Dalība divos moduļos

230 EUR + PVN

Pieteikties

Dalība trīs moduļos

340 EUR + PVN

Pieteikties

Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Tā samaksas termiņš - 14 dienas no izrakstīšanas brīža.
Atsaucot dalību vēlāk kā 5 dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta, rēķins maksājams norādītajā termiņā. 

Lektors: Artis Vizbelis, PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākais konsultants

Artim ir vairāk nekā 8 gadu pieredze grāmatvedībā, profesionālā izglītība grāmatvedībā un auditā, kā arī “Udacity” kvalifikācija datu analīzē, procesu automatizācijā, datu transformācijā un vizualizācijā. Šo gadu laikā uzkrātās zināšanas un darbs klientu projektos ļāvis izvērtēt, kā visefektīvāk veikt dažādus uzdevumus un organizēt datu apstrādi.

Pārzinot grāmatvedības procesus, Artis identificē un izstrādā automatizācijas rīkus, kas atvieglo darbu izpildi un ļauj ietaupīt gan laiku, gan cilvēkresursus. Artim ir plašas zināšanas datu transformācijas sagatavju izveidošanā un grāmatvedības uzskaites un nodokļu atskaišu sagatavošanā.

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums