Ikdienas transfertcenu jautājumi šeit un tagad

Piedalīšanās vebinārā būtu ieteicama un īpaši noderīga uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu vērtēšanas jautājumi. Mums būs vērtīgi ieteikumi!

Saturs

Ikvienam nodokļu maksātājam saistoši ir Latvijas izvēlētie nodokļu politikas risinājumi un noteikumi. Arī Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētajam nodokļu maksātājam transfertcenu pamatošanā - jāievēro Latvijas transfertcenu normatīvā regulējuma pašreizējā brīdī pastāvošās prasības, un izdarītiem secinājumiem ir jābūt saskaņā ar labāko transfertcenu praksi. 

Apmācība būs vērsta uz praktiskām rekomendācijām, ar minimālu atsauci uz teoriju.

Iesakām pieteikties vebinārā, jo:

  • atsvaidzināsim zināšanas un sniegsim pamācošas rekomendācijas, par saistīto personu saņemtajiem | sniegtajiem atbalsta pakalpojumu darījumiem, ko nodokļu administrācija jo sevišķi uzrauga

  • dosim norādes, kā rīkoties, saņemot transfertcenu gada korekciju rēķinu no Grupas saistītiem uzņēmumiem, kas, kā ikdienā novērots, bieži tiek izrakstīti par izdevumu palielinājumu Latvijas nodokļu maksātājam

  • informēsim, kā pareizi aprēķināt transfertcenu korekciju, ja tomēr ir pamats secināt, ka faktiski saņemtie ienākumi vai radušies izdevumi par pārskata periodā veiktajiem darījumiem ar saistīto personu neatbilst tirgus cenai (vērtībai), un kad (arī bez nokavējuma naudām) un kā šo transfertcenu korekciju deklarēt atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasībām

  • informēsim par citu nodokļu administrāciju biežāk identificētiem transfertcenu riskiem, starptautisko transfertcenu tiesu praksi un arī Latvijas nodokļu administrācijas jaunākajām vēsmām transfertcenu risku identificēšanā

Tēmas

  • precīza nodokļu maksātāja pamatdarbības NACE koda deklarēšana - likumīgi noteikts nodokļu maksātaja pienākums

  • darījumi ar Krievijas sadarbības partneriem - no 2023. gada jūlija darījums ar saistītu personu

  • transfertcenas atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatošana - obligāta prasība arī rezidentu darījumiem

  • ja radies pienākums transfertcenu dokumentācijas sagatavošanai, tad vēlama proaktīva rīcība jau finalizējot gada pārskatu

Datums Vebinārs ir noticis 23.04.2024. Ja vēlaties iegādāties vebināra videoierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikumu.
Laiks 2 stundas
Lektori

PwC Latvija Transfertcenu nodaļas speciālisti:

 

Tatjana Koncevaja, Nodaļas vadītāja

Zane Smutova, Vecākā projektu vadītāja

Andis Vītols, Projektu vadītājs

Elvijs Logins, Vecākais konsultants

Makars Spiridonovs, Konsultants

Katrīna Sproģe, Konsultante

Irina Adeļeviča, Konsultante

Cena 60 EUR + PVN
Norise

Videoieraksts

Pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim Jums apstiprinājuma e-pastu un piekļuvi vebināra videoierakstam un prezentācijas materiāliem. Videoierakstu varēsiet noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.

Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Pēc videoieraksta pieejas saņemšanas, rēķins netiek anulēts un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā.

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums