Transfertcenu vebināri

Piedāvājam apgūt zināšanas transfertcenu jomā pieredzējušu PwC transfertcenu speciālistu vadībā. Izvēlieties sev piemērotāko mācību vebināru!

Pēdējos gados transfertcenu (TC) noteikšana ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem starptautisko nodokļu jautājumiem, ar kuru saskaras starptautiskas uzņēmumu grupas un nodokļu administrācijas. Ja Latvijas tirgū ir ienākusi starptautiska uzņēmumu grupa, piemēram, izveidojot, pievienojot vai iegādājoties Latvijas meitas uzņēmumu vai izveidojot pastāvīgo pārstāvniecību (PP) Latvijā, un šis meitas uzņēmums vai PP veic darījumus ar citiem grupas dalībniekiem (arī jebkurām citām personām, piemēram, ģimenes locekļiem vai nozīmīgiem individuālajiem akcionāriem), tad savstarpējos darījumos piemērotās TC var tieši ietekmēt saistīto personu peļņas vai zaudējumu noteikšanu, un ir svarīgi sniegt informāciju par to, kā šīs TC tiek noteiktas praksē.

Tatjana Koncevaja, PwC Latvija Transfertcenu nodaļas vecākā vadītāja

Pieejams vebināra videoieraksts un prezentācijas materiāli.

Pieteikties

Iekšgrupas pakalpojumi - potenciāli dārgs transfertcenu risks

Ikdienā esam novērojuši, ka arī Latvijas nodokļu maksātāji saņem no saistītās personas, piemēram, pakalpojumu attiecībā uz tirgzinības atbalstu vai personāla pārvaldību, finanšu un grāmatvedības atbalstu, informācijas tehnoloģiju atbalstu, juridisko atbalstu, mārketinga atbalstu, preču plūsmas pārvaldību. Saprotams, ka katrs gadījums ir atkarīgs no konkrētiem, katram gadījumam raksturīgiem faktiem un apstākļiem. “Grupas pakalpojumu centra” sniegtie pakalpojumi var ievērojami atšķirties, kā arī ieguvums vienam vai vairākiem grupas uzņēmumiem katrā gadījumā var būt atšķirīgs.

Lai mazinātu risku, ka nodokļu administrācija nevar konstatēt, vai pakalpojums ir sniegts, vai tas attiecīgajam grupas uzņēmumam nodrošina reālu ekonomisko labumu, vai kā citādi labvēlīgi ietekmē tā saimniecisko darbību, kā arī lai nepieļautu risku, ka nodokļu administrācija nevar noteikt, vai samaksas apmērs par pakalpojumu ir saskaņā ar tirgus cenas principu, iesakām pieteikties apmācībām.

Tēmas

 • Nodokļu administrācijas specifisko prasību prakse, “klusā” sadarbība
 • Saturiski skaidra vienošanās par iekšgrupas pakalpojumu funkcijas deleģēšanu grupas ietvaros
 • Pakalpojuma faktiskās esības pierādīšana
 • Pakalpojuma nepieciešamība un reālais labums (Benefit test)
 • Pakalpojuma atlīdzības atbilstība tirgus cenai (tiešo/netiešo izmaksu kopums, to sadalīšanas kritēriji)
 • Vislabākais pirmšķietamais pakalpojuma pamatošanas avots

Pieejams vebināra videoieraksts un prezentācijas materiāli.

Pieteikties

Transfertcenu noteikšana aizdevumu darījumos un to klupšanas akmeņi

Transfertcenu noteikšanai arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība gan no nodokļu maksātāju, gan no Valsts ieņēmumu dienesta puses.

ESAO BEPS rīcības plāns ir ieviesis virkni izmaiņu nodokļu un transfertcenu jomā, kas attiecas uz iekšgrupas finansēšanas darījumiem, piemēram, pavisam nesen ESAO ir izstrādājusi transfertcenu vadlīniju X nodaļu, kas īpaši attiecas uz iekšgrupas finanšu darījumiem. Palielinoties VID pieredzei, kā arī pieaugošajam spiedienam risināt nodokļu ieņēmumu kritumu Covid-19 laikā, sagaidāms, ka iekšgrupas finansēšanas darījumi tiks rūpīgāk un biežāk pārbaudīti.

Šis vebinārs ir izstrādāts, lai informētu dažādu jomu profesionāļus, kuri vēlas iegūt padziļinātu izpratni par iekšgrupas aizdevumu, grupas kontu un garantiju darījumiem, kā arī dalītos ar citām finanšu darījumu transfertcenu aktualitātēm vietējā un starptautiskā mērogā.

Tēmas

 • Latvijas transfertcenu regulējuma sasaiste ar finanšu darījumiem, VID piedāvātais tulkojums
 • Finanšu darījumu analīze no ESAO transfertcenu vadlīniju perspektīvas
 • Tirgus cena iekšgrupas aizdevumu, grupas konta un garantiju darījumiem
 • Finanšu darījumu biežāk sastopamie riski jeb klupšanas akmeņi
 • Pamācošas atziņas no tiesu lietām
 • Ikdienā novērotās finanšu darījumu transfertcenu aktualitātes

Lektori

Tatjana Koncevaja
PwC transfertcenu nodaļas vadītāja

Jana Makarova
PwC transfertcenu vecākā konsultante

Artūrs Vozgiļevičs
PwC transfertcenu konsultants

Zane Smutova
PwC transfertcenu vecākā projektu vadītāja

Elvijs Logins
PwC transfertcenu vecākais konsultants

Andis Vītols
PwC transfertcenu projektu vadītājs

Makars Spiridonovs
PwC transfertcenu konsultants

 • Piedāvājam izvēlēties viena vai abu vebināru videoierakstus. Izvēloties abus vebinārus, cena izdevīgāka. 
 • Videoieraksti būs skatāmi vienu mēnesi pēc pieslēgšanās saites nosūtīšanas.
 • Par dalību vebinārā dalībnieki saņems PwC's Academy sertifikātu.

Viena transfertcenu vebināra videoieraksta iegāde

80 EUR + PVN

Pieteikties

Divu transfertcenu vebināru videoierakstu iegāde

140 EUR + PVN

Pieteikties

Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Tā samaksas termiņš - 14 dienas no izrakstīšanas brīža.

Citi transfertcenu vebināru videoieraksti

1 vebināra videoieraksts 50 EUR + PVN
2 vebināru videoieraksti 80 EUR + PVN
3 vebināru videoieraksti 110 EUR + PVN
4 vebināru videoieraksti 130 EUR + PVN

Transfertcenu ABC

Ja uzņēmumu grupai ir ar UIN apliekama klātbūtne Latvijā, tad TC regulē Latvijas nodokļu tiesību akti. Lai palīdzētu orientēties šajās prasībās, PwC Latvijas biroja pieredzējuši transfertcenu speciālisti ir izveidojuši mācību kursu. Tas piedāvā gan teorētisku, gan bagātīgu prakstisko piemēru un situāciju bāzi, kā arī noderīgus resursus un padomus no PwC vadošajiem speciālistiem, kuri ikdienā konsultē dažādu nozaru uzņēmumus.

Vebināra garums: 3.5 stundas

Transfertcenu aspekti un riski loģistikas un centrālās noliktavas pakalpojuma sniedzējiem

Vebinārs Jums palīdzēs izvērtēt, kā faktiski kvalificējama saimnieciskās darbības joma - ierobežota riska vairumtirgotājs vai loģistikas / centrālās noliktavas pakalpojuma sniedzējs. Izskatīsim situācijas un jautājumus, kas aktuāli uzņēmumiem, kas nodrošina preču transportēšanu, uzglabāšanu un īsteno preču iepirkumu (preču pasūtīšanu, krājumu finansēšanu).

Vebināra garums: 2 stundas

Pieteikumā būs iespēja atzīmēt vienu vai vairākus sev interesējošos vebināru videoierakstus. 

Pieteikties

Transfertcenu aspekti un riski preču izplatītājiem, vairumtirgotājiem

Vebinārā pieredzējuši PwC transfertcenu speciālisti dalīsies pieredzē par sadarbību ar VID un piedāvās praktiskas rekomendācijas. Jums būs iespēja saņemt noderīgu informāciju par korektu preču izplatītāja funkcionālā profila definēšanu, par darījuma funkciju un risku izvērtēšanu, kā arī citiem preču izplatājiem aktuāliem transfertcenu jautājumiem.

Vebināra garums: 2 stundas

Nemateriālo aktīvu transfertcenu aspekti

Vebinārs nodrošinās Jums zināšanas par praktiskiem transfertcenu piemērošanas aspektiem attiecībā uz darījumiem ar nemateriāliem aktīviem un to tirgus vērtības noteikšanu. Ietvertas tādas tēmas kā DEMPE koncepts un tā piemērošana praksē, funkciju nozīme atlīdzības noteikšanā, salīdzināmības analīze, kā arī biežāk sastopamie riski un tiesu prakse.

Vebināra garums: 2 stundas

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums