Transfertcenu noteikšana aizdevumu darījumos un to klupšanas akmeņi

Lai gan daudzi starptautiskie uzņēmumi ir sākuši pārvaldīt savus transfertcenu riskus, kas galvenokārt saistīti ar to pamatdarbību, iekšgrupas finansēšanas darījumi joprojām ir nodokļu un transfertcenu risku joma, kas bieži nav pienācīgi nosegta.

Kam paredzēts

Piedalīšanās vebinārā būtu ieteicama un noderīga uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu vērtēšanas jautājumi. Vebinārs būs īpaši vērtīgs starptautiskas grupas uzņēmumiem, kuri regulāri veic iekšgrupas aizdevuma darījumus vai arī pilda grupas konta līdera (treasury) funkciju.

Saturs

Transfertcenu noteikšanai arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība gan no nodokļu maksātāju, gan no Valsts ieņēmumu dienesta puses.

ESAO BEPS rīcības plāns ir ieviesis virkni izmaiņu nodokļu un transfertcenu jomā, kas attiecas uz iekšgrupas finansēšanas darījumiem, piemēram, pavisam nesen ESAO ir izstrādājusi transfertcenu vadlīniju X nodaļu, kas īpaši attiecas uz iekšgrupas finanšu darījumiem. Palielinoties VID pieredzei, kā arī pieaugošajam spiedienam risināt nodokļu ieņēmumu kritumu Covid-19 laikā, sagaidāms, ka iekšgrupas finansēšanas darījumi tiks rūpīgāk un biežāk pārbaudīti.

Šis vebinārs ir izstrādāts, lai informētu dažādu jomu profesionāļus, kuri vēlas iegūt padziļinātu izpratni par iekšgrupas aizdevumu, grupas kontu un garantiju darījumiem, kā arī dalītos ar citām finanšu darījumu transfertcenu aktualitātēm vietējā un starptautiskā mērogā.

Tēmas

  • Latvijas transfertcenu regulējuma sasaiste ar finanšu darījumiem, VID piedāvātais tulkojums
  • Finanšu darījumu analīze no ESAO transfertcenu vadlīniju perspektīvas
  • Tirgus cena iekšgrupas aizdevumu, grupas konta un garantiju darījumiem
  • Finanšu darījumu biežāk sastopamie riski jeb klupšanas akmeņi
  • Pamācošas atziņas no tiesu lietām
  • Ikdienā novērotās finanšu darījumu transfertcenu aktualitātes
Datums 2023. gada 18. aprīlis
Laiks 14.00 - 16.00
Lektori Andis Vītols, PwC transfertcenu projektu vadītājs
Elvijs Logins, PwC transfertcenu vecākais konsultants
Artūrs Vozgiļevičs, PwC transfertcenu konsultants
Cena

60 EUR + PVN līdz 31. martam
80 EUR + PVN no 1. aprīļa

Ja reģistrējat dalību gan šajā vebinārā, gan vebinārā "Iekšgrupas pakalpojumi - potenciāli dārgs transfertcenu risks," cena par abiem vebināriem kopā:

100 EUR + PVN līdz 31. martam
140 EUR + PVN no 1. aprīļa

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektori

Andis Vītols
PwC transfertcenu projektu vadītājs

Andis specializējas transfertcenu dokumentāciju un politiku izstrādē. Karjeras laikā Andis ir izstrādājis transfertcenu dokumentācijas plaša spektra klientu lokam, līdzdarbojies Iepriekšējas vienošanās (APA) noslēgšanā starp uzņēmumu un VID, kā arī aizstāvējis uzņēmumus VID transfertcenu audita un labprātīgas transfertcenu pārbaudes laikā.

Elvijs Logins
PwC transfertcenu vecākais konsultants

Elvijs vairāku gadu laikā kopš pievienošanās PwC transfertcenu komandai ir ieguvis vērtīgas un būtiskas zināšanas transfertcenu jautājumos, tostarp transfertcenu dokumentāciju sagatavošanā un atjaunošanā dažādas nozares pārstāvošiem uzņēmumiem.

Elvija pieredze ietver lielu apjomu sagatavoto salīdzināmo datu atlašu, kas izstrādātas dažādu saistīto pušu darījumu cenu pamatošanai t.sk. preču iegādes un tirdzniecības darījumiem, pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas darījumiem, darījumiem ar nemateriālajiem aktīviem un finanšu darījumiem.

Artūrs Vozgiļevičs
PwC transfertcenu konsultants

Artūrs gadu gaitā strādājot PwC transfertcenu komandā, ir uzkrājis plašas teorētiskas un praktiskas zināšanas transfertcenu jomā, iesaistoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas un atjaunošanas projektos dažādu nozaru uzņēmumiem, kā arī asistējot nestandarta transfertcenu projektos.

Kā transfertcenu konsultants, Artūrs ir uzkrājis vērtīgu pieredzi gan starptautisku uzņēmumu transfertcenu risku izvērtējumu sagatavošanā, gan salīdzināmo datu atlašu sagatavošanā, izmatojot TP Catalyst un ktMINE komerciālās datu bāzes. Turklāt Artūrs ir piedalījies vairākās funkcionālās intervijās un sagatavojis transfertcenu analīzes finanšu, nemateriālā aktīva, kā arī preču un pakalpojumu darījumiem.

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums