Nemateriālo aktīvu transfertcenu aspekti

Vebinārs būs noderīgs starptautiskas grupas uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.

Vebinārs nodrošinās Jums zināšanas par praktiskiem transfertcenu piemērošanas aspektiem attiecībā uz darījumiem ar nemateriāliem aktīviem un to tirgus vērtības noteikšanu. 

Saturs

  • Nemateriālo aktīvu veidi un darījumi
  • DEMPE koncepts un tā piemērošana praksē
  • Funkciju nozīme atlīdzības noteikšanā
  • Salīdzināmības analīze
  • Biežāk sastopamie riski
  • Tiesu prakse
  • Citi būtiski aspekti
Mācību formāts Videoieraksts
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu un prezentācijas materiālu. 
Laiks 2 stundas
Lektori Tatjana Koncevaja, PwC transfertcenu nodaļas vadītāja
Andis Vītols, PwC transfertcenu nodaļas projektu vadītājs
Jana Makarova, PwC transfertcenu nodaļas vecākā konsultante
Cena 50 EUR + PVN
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 
Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums