Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nemateriālo aktīvu transfertcenu aspekti

Vebinārs sniegs vērtīgu informāciju par praktiskiem transfertcenu piemērošanas akpektiem attiecībā uz darījumiem ar nemateriāliem aktīviem un to tirgus vērtības noteikšanu.

Apmeklējot šo vebināru, gūsiet teorētiskas zināšanas un iemaņas par nemateriālo aktīvu veidiem un darījumiem, šo darījumu transfertcenu noteikšanu.

Kam paredzēts

Starptautiskas grupas uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.

Vebināra saturs

  • Nemateriālo aktīvu veidi un darījumi
  • DEMPE koncepts un tā piemērošana praksē
  • Funkciju nozīme atlīdzības noteikšanā
  • Salīdzināmības analīze
  • Biežāk sastopamie riski
  • Tiesu prakse
  • Citi būtiski aspekti
Datums: Tiks precizēts
Vieta: Tiešsaistē
Lektori: PwC Transfertcenu komandas speciālisti
Cena:

Tiks precizēts

Kontaktinformācija un pieteikšanās:

Linda Grasmane, Inga Ķempele
T. +371 67094400

linda.grasmane@pwc.cominga.kempele@pwc.com

lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums