Ievads dažādības vadībā

Apmācību kurss sniedz pamatzināšanas un konceptuālu izpratni, lai organizācija varētu uzsākt stratēģisku darbu ar dažādību un iekļaušanu (D&I) un dažādības vadību.

Kursa saturs ir balstīts starptautiskos dažādības vadības un D&I prakses standartos, pētījumos, atzītā mācību literatūrā un starptautiskā pieredzē. Kurss būs aktuāls visu līmeņu vadītājiem, personālvadības speciālistiem, darbiniekiem visu veidu organizācijās, uzņēmējvadības/vadības studentiem un topošajiem konsultantiem.

 

Modulis Nr. 1
2 stundas
Videoieraksts

D&I pamatjēdzieni un dažādības kompetence kā dažādības vadības pamats

 • Dažādība un iekļaušana
 • Dažādības kompetence
 • Dažādības vadība un tās nozīme organizācijā
 • Dažādības briedums
 • Dažādības vadītājs(a)
 • Starptautiskie dažādības vadības standarti

 

Modulis Nr. 2
2 stundas
Videoieraksts

Dažādības vadība un vērtību radīšana

 • Dažādība un HR
 • Dažādība un biznesa izaugsme
 • Dažādība un tehnoloģijas
 • Dažādība un inovācijas
 • Visbiežāk pieļautās kļūdas dažādības vadībā
 • Ceļa karte sekmīgai darbībai

 

Modulis Nr. 3
2 stundas
Videoieraksts

Ievads dažādības vadības stratēģijā

 • 3 tipiskas pieejas dažādības vadībā
 • Stipro un vājo pušu analīze
 • D&I mērķu definēšana
 • Pamatsoļi dažādības vadības stratēģijas izveidē

Lektore: 
Agnese Cimdiņa, PhD, PwC Latvija dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja

Agnese ir starptautiski sertificēta dažādības vadības speciāliste un biznesa antropoloģe. Sertificējusies dažādības vadībā Norvēģijas sertifikācijas iestādē “Norsk Sertifisering” un Starptautiskajā personāla sertifikācijas asociācijā. Kopš 2019. gada veikusi apmācības, izpratnes veicināšanas pasākumus, izpēti un konsultācijas dažādības vadībā Latvijas un Ziemeļvalstu organizācijām, kā arī piedalījusies stratēģiju izstrādē.

Pētījumi, projekti, konsultācijas, lekcijas, apmācības, semināri un diskusijas vadītas par tādām tēmām kā dažādība, vienlīdzība, iekļaušana; dažādības vadība; dažādības kompetence; uzticēšanās; Ziemeļvalstu vadības stils un uzņēmumu starptautiskās darbības izvēršana; korporatīvās vērtības; sociālā un vides ilgtspēja; kultūra un bizness; kultūra un tehnoloģijas; labbūtība un attīstība Latvijas, Ziemeļvalstu un Tuvo Austrumu sabiedrībās.

Agnese ir ieguvusi maģistra un doktora grādu sociālajā antropoloģijā Bergenas Universitātē (Norvēģija) ar padziļinātām zināšanām biznesa antropoloģijā, attīstības antropoloģijā, starpkultūru izpratnē un kvalitatīvās izpētes metodēs. Guvusi plašu starptautisku pieredzi, strādājot ar akadēmisko, privāto un diplomātisko sektoru, un piedalījusies kā eksperte neskaitāmās konferencēs un semināros.

Kopš 2023. gada augusta Agnese vada dažādības un iekļaušanas pakalpojumu jomu PwC Latvija.

Kam paredzēts

Kurss būs aktuāls visu līmeņu vadītājiem, personālvadības speciālistiem, darbiniekiem visu veidu organizācijās, uzņēmējvadības/vadības studentiem un topošajiem konsultantiem.

Lai darbs pie D&I un dažādības vadības prakses uzņēmumā būtu sekmīgs, iesakām kursu noklausīties vairākiem organizācijas | uzņēmuma darbiniekiem. 

Ja uz apmācībām piesakās 2 vai vairāki vienas organizācijas pārstāvji, piedāvājam 15% atlaidi.

Mācību norise | laiks

Mācības pieejamas videoierakstos.

Mācību tēmas sadalītas 3 moduļos, pa 2 stundām katrā modulī.

Mācību valoda - latviešu. 

Cena

Dalības maksa 3 moduļos (6 stundas)

260 EUR + PVN

Ja uz apmācībām piesakās 2 vai vairāki vienas organizācijas pārstāvji, piedāvajam 15% atlaidi.

 

Sertifikāts

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems PwC's Academy sertifikātu.

Individuālas mācības uzņēmumos | organizācijās

Ja vēlaties individuāli pielāgotas apmācības Jūsu uzņēmumam, sazinieties ar Agnesi Cimdiņu, lai saņemtu piedāvājumu. 

Ieguvumi

 •  Zināšanas un izpratne saskarsmē DEI (Diversity, Equity, Inclusion)
 •  Zināšanas par dažādības kompetenci un vērtību inviduālā un organizācijas līmenī
 •  Savas dažādības kompetences apzināšanās
 •  Zināšanas par dažādības vadības nozīmi organizācijā un tās izaugsmē
 •  Pamatzināšanas par dažādības vadību
 •  10 soļu ceļa karte darba ar dažādības vadību uzsākšanai
 •  PwC's Academy sertifikāts par apgūtu kursu  

Izpratne

 •  kā savienot dažādību ar vērtības radīšanu, biznesa izaugsmi un inovācijām
 •  kā izveidot iekļaujošu kultūru un izmantot dažādības potenciālu organizācijā
 •  par riskiem, ko rada dažādības vadības stratēģijas un dažādības kompetences trūkums organizācijā
 •  par tipiskām kļūdām dažādības vadībā
 •  par dažādām pieejām dažādības vadībā

Playback of this video is not currently available

1:33:28

Baltijas PwC vebināra "Darba samaksas un papildu labumu daudzveidība: tagadne vai nākotne?" videoieraksts (angļu valodā).

PwC Baltijas personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu konsultāciju komanda palīdz realizēt un atklāt uzņēmumu darbaspēka potenciālu.

Piedāvājam integrētu pieeju, kas aptver darbaspēka nodokļu, darba tiesību, personāla konsultāciju, vadītāju atalgojuma, darbinieku kapitāla un citus jautājumus.

"Sasodītā dažādība"

Agnese Cimdiņa, PhD, biznesa antropoloģe, PricewaterhouseCoopers SIA

Delfi, 30.08.2023

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Anta Ošiņa

Anta Ošiņa

Automatizācijas projektu speciāliste, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums