Klientu lojalitātes un darbinieku motivēšanas veicināšanas izdevumi

Mācību kurss iepazīstinās dalībniekus ar likumu regulējumu, sniedzot praktiskus piemērus par reklāmas, reprezentācijas, klientu piesaistes izdevumu un darbiniekiem piešķirto labumu (t.sk. akciju opcijas) klasificēšanu un pareizu UIN, PVN un personālnodokļu piemērošanu.

Klientu piesaiste un lojalitātes stiprināšana ir svarīga ikkatra uzņēmuma saimnieciskās darbības veicināšanai. Uzņēmumiem ir regulāri jāpārskata uzņēmuma aktivitātes šajā jomā, lai izvērtētu vai līdz šim ievērotā nodokļu piemērošana joprojām ir aktuāla, un vai to var piemērot arī jaunajām lojalitātes programmām vai citām produktu vai pakalpojumu popularizēšanas aktivitātēm (piemēram, Facebook vai Instagram loterijas vai konkursi). 

Tāpat arī darbinieku resursu noturēšana un darbinieku motivēšana ir komplicēts uzdevums, kura mērķiem uzņēmumi īpaši paredz finanšu līdzekļus un piemēro dažādas metodes. Tādēļ kursā izskatīsim arī darbinieku motivēšanas veicināšanas izdevumu klasificēšanu nodokļu mērķiem, izvērtējot pieejamos nodokļu likumu atbrīvojumus un izņēmumus. Apskatīsim arī akciju opciju piešķiršanu un nodokļu piemērošanu, analizējot piemērus un biežākās kļūdas.

Saturs

  • Vispārīgā informācija par IIN, UIN un PVN likuma piemērošanu attiecībā uz klientu piesaistes un darbinieku motivācijas aktivitātēm

  • IIN piemērošana personificējamiem labumiem

  • Reprezentācijas un reklāmas jēdziens, personāla ilgstpējas termins

  • Ar UIN neapliekamo izdevumu limits

  • Vadlīnijas izdevumu klasifikācijai (reklāmas, reprezentācijas vai ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi)

  • Praktiski piemēri un tiesu prakse

 

Datums Vebinārs ir noticis 28.09.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikuma formu.
Laiks 6 akadēmiskās stundas
Lektors Irēna Arbidāne, PwC Nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Īva Šaicāne, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Zane Korņenkova, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

105 EUR + PVN

Norise Videoieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu, kā arī prezentācijas materiālus.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektores

Irena Aridane

Irēna Arbidāne
PwC nodokļu konsultāciju vecākā projektu vadītāja

Irēna ir nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi klientu jautājumu risināšanā tādās jomās, kā fizisko personu nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, solidaritātes nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas oligātās iemaksas) piemērošana Latvijas un starptautisko normu ietvaros, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana dažādu darījumu ietvaros. Irēnas galvenā kompetence ir sniegt konsultācijas par nodokļu piemērošanas politikas izstrādi darbinieku ienākumiem, arī darbinieku pārejas vai nosūtīšanas gadījumos, nodokļu piemērošana īpašnieka un uzņēmuma līmenī uzņēmuma pārdošanas, apvienošanas vai mantošanas gadījumos, nekustamā īpašuma pārdošanas darījumos, utt. Viņai ir pieredze klientu un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) domstarpību risināšanā saistībā ar fizisko personu ienākumu deklarēšanu un aplikšanu ar nodokļiem, kā arī apjomīgu darbinieku ienākuma deklarēšanas kļūdu labošanā un saskaņošanā ar VID.  

Īva Šaicāne

Īva Šaicāne
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Īva specializējas klientu konsultēšanā PVN jautājumos un ir piedalījusies uzņēmumu padziļinātās izpētes projektos kokmateriālu un mežsaimniecības nozarē, pārtikas mazumtirdzniecības nozarē un finanšu pakalpojumu nozarē. Īvai ir pieredze PVN piemērošanā un deklarāciju iesniegšanā mazumtirdzniecības nozarē 26 ES dalībvalstīs.

Zane Kornenkova

Zane Korņenkova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Zane nodokļu jomā strādā vairāk kā 10 gadus un ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi dažādos nodokļu jautājumos PwC nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā UIN un IIN jomā. Zanes galvenās konsultāciju jomas ietver nodokļu atbilstības pārbaudes, UIN konsultāciju sniegšanu un strukturēšanas projektus.

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums