Nodokļu un darba tiesību aktualitātes nodarbinātības jomā

Šajā vebinārā aplūkosim aktuālo tiesu praksi darbinieku nodarbinātības jautājumos, iezīmēsim plānotos grozījumus Eiropas Savienības līmenī, kas drīzumā ietekmēs arī Latvijas darba tirgu.

Saturs

Pēdējo gadu laikā darba tirgus piedzīvojis būtiskas pārmaiņas, kas aktualizējušas virkni nodarbinātības jautājumu darba devējiem un arī darbiniekiem. Globālā darba tirgus tendences ietekmē gan juridisko darba tiesību ietvaru, gan arī liek pārskatīt uzņēmuma darbinieku piesaistes stratēģiju.

Šajā vebinārā aplūkosim aktuālo tiesu praksi darbinieku nodarbinātības jautājumos, iezīmēsim plānotos grozījumus Eiropas Savienības līmenī, kas drīzumā ietekmēs arī Latvijas darba tirgu, kā arī runāsim par to, kādas juridiskās un nodokļu nianses jāņem vērā, piesaistot darbaspēku dažādos veidos.

Tēmas

  • Latvijas tiesu prakses jaunumi darba tiesību jomā

  • Vienlīdzīga darba samaksa: aktualitāte, juridiskais ietvars, plānotās izmaiņas Eiropas Savienības līmenī, to ietekme un riski darba devējiem

  • Izvēle starp nodarbināšanu, personāla nomu un uzņēmuma līgumu slēgšanu ar Latvijas vai ārvalstu personām: juridiskie un nodokļu apsvērumi, kas jāņem vērā

Kam paredzēts

Vadītājiem, finanšu vadītājiem, juristiem un algu grāmatvežiem.

 

Datums 2023. gada 7. jūnijs
Laiks 10.00 - 12.30
Lektori Māris Logins, ZAB PwC Legal, zvērināts advokāts, Darba tiesību prakses grupas vadītājs
Edgars Riņķis, ZAB PwC Legal, jurists
Irēna Arbidāne, SIA PwC Latvija, Personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu vadītāja Baltijā
Cena

85 EUR + PVN līdz 1. jūnijam
115 EUR + PVN no 2. jūnija

Norise

Tiešsaistē
Pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim Jums apstiprinājuma e-pastu. Tiešsaistes saiti saņemsiet 1 dienu pirms vebināra.

Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums videoierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā.

Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumus lektoriem. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra laikā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektori

Māris Logins
ZAB PwC Legal, zvērināts advokāts, Darba tiesību prakses grupas vadītājs

Māris vairāk kā 15 gadus darbojas Darba tiesību un Publisko iepirkumu jomā, kļuvis par atzītu ekspertu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Māra pieredze un kompetence darba tiesību jomā iekļauj visus ar darba tiesībām saistītos jautājumus, sākot no darba attiecību nodibināšanas un izbeigšanas un beidzot ar dažādiem restrukturizācijas jautājumiem un tiesvedībām, pārstāvot tiesā gan darba devēju, gan arī darbiniekus.

Edgars Riņķis
ZAB PwC Legal, jurists

Edgars ir zvērinātu advokātu biroja “PricewaterhouseCoopers Legal” jurists, kurš piedalās dažādu civiltiesisku jautājumu risināšanā un darba tiesību aspektu analizēšanā. Edgars ir guvis daudzveidīgu praktisko pieredzi, jo pirms darba uzsākšanas zvērinātu advokātu birojā “PricewaterhouseCoopers Legal” ir darbojies gan tiesās, gan prokuratūrā, gan valsts pārvaldes iestādē, gan advokātu birojā.

Irēna Arbidāne
SIA PwC Latvija, Personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu vadītāja Baltijā

Irēna ir nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi klientu jautājumu risināšanā tādās jomās, kā fizisko personu nodokļu (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, solidaritātes nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas oligātās iemaksas) piemērošana Latvijas un starptautisko normu ietvaros, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana dažādu darījumu ietvaros. Irēnas galvenā kompetence ir sniegt konsultācijas par nodokļu piemērošanas politikas izstrādi darbinieku ienākumiem, arī darbinieku pārejas vai nosūtīšanas gadījumos, nodokļu piemērošana īpašnieka un uzņēmuma līmenī uzņēmuma pārdošanas, apvienošanas vai mantošanas gadījumos, nekustamā īpašuma pārdošanas darījumos, utt. Viņai ir pieredze klientu un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) domstarpību risināšanā saistībā ar fizisko personu ienākumu deklarēšanu un aplikšanu ar nodokļiem, kā arī apjomīgu darbinieku ienākuma deklarēšanas kļūdu labošanā un saskaņošanā ar VID.

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums