Nodokļu piemērošana sociālo tīklu konkursiem

Kursa ietvaros PwC nodrošinās dalībniekiem arī dokumentu noformēšanas sagataves, kas palīdzēs praktiķiem ikdienas darbā.

Klientu piesaiste un lojalitātes stiprināšana ir svarīga ikkatra uzņēmuma saimnieciskās darbības veicināšanai.

Sociālo tīklu konkursi un sadarbība ar digitālā satura autoriem ir neatņemama uzņēmuma klientu piesaistes pasākumu sastāvdaļa. 

Tādēļ aicinām uz vebināru, kurā izskatīsim ar konkursiem un sadarbībām saistīto izdevumu klasificēšanu nodokļu mērķiem, izvērtējot pieejamos nodokļu likumu atbrīvojumus un izņēmumus, kā arī VID sniegto viedokli PwC. 

PwC pieredzējuši speciālisti dalīsies ar teorētiskām un praktiskām zināšanām par UIN, PVN un personālnodokļu piemērošanu sociālo tīklu konkursos. 

Apskatīsim arī galvenās atšķirības starp konkursiem, loterijām un dāvanām.

Tiks apskatīti vairāki konkursu noformēšanas piemēri, ņemot vērā VID sniegto viedokli PwC.

Saturs

  • Informācija par IIN, UIN un PVN likuma piemērošanu attiecībā uz klientu piesaistes pasākumiem sociālajos tīklos

  • Praktiski piemēri, balstoties uz VID viedokli

  • Ieteikumi sociālo tīklu aktivitāšu noformējumam nodokļu mērķiem

  • Pieņemšanas - nodošanas akta paraugs

  • Konkursa nolikuma paraugs u.c.

  •  

 

Datums Vebinārs ir noticis 08.12.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikumu.
Laiks 1 akadēmiskā stunda
Lektori Kristīne Skrastiņa, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Zane Korņenkova, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Madara Brenčeva, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

45 EUR + PVN

Norise Videoieraksts
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu, kā arī prezentācijas materiālus. Videoieraksts pieejams 1 mēnesi pēc vebināru saites nosūtīšanas.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektores

Irena Aridane

Zane Korņenkova
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Zane nodokļu jomā strādā vairāk nekā 10 gadus un ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi dažādos nodokļu jautājumos PwC nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā UIN un IIN jomā. Zanes galvenās konsultāciju jomas ietver nodokļu atbilstības pārbaudes, UIN konsultāciju sniegšanu un strukturēšanas projektus.

Kristīne Skrastiņa
PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Kristīne specializējusies dažādu PVN piemērošanas jautājumu risināšanā. Savu pieredzi guvusi, ne tikai ilgstoši strādājot PricewaterhouseCoopers SIA kā nodokļu konsultante, bet arī vairāk nekā desmit gadu ilgajā darba pieredzē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī - Finanšu ministrijā. Kristīne konsultē uzņēmumus PVN piemērošanā, piedalās uzņēmumu ekonomisko rādīju analīzē, nodokļu risku izvērtēšanā, nodokļu strīdu risināšanā, arī normatīvo aktu pilnveidošanā.

Zane Kornenkova

Madara Brenčeva
PwC nodokļu konsultāciju vecākā konsultante

Madara ir PwC Latvija vecākā konsultante. Savas profesionālās karjeras laikā viņa ir piedalījusies dažādos projektos, kas saistīti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa jautājumiem, tostarp nodokļu padziļinātās pārbaudes projektos IT un ražošanas nozarē.

Madara ir risinājusi sarežģītus jautājumus saistībā ar ārvalstu komandējumiem, piemēram, dubultās rezidences un nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas jautājumus. Viņa galvenokārt nodarbojas ar nodokļu deklarāciju sagatavošanu fiziskām personām ar augstu ienākumu līmeni un specializējas Valsts ieņēmumu dienestam adresētu paskaidrojumu sagatavošanā viņu vārdā.  

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums