Iekšgrupas pakalpojumi - potenciāli dārgs transfertcenu risks

Ņemot vērā nodokļu administrāciju īpašo uzmanību attiecībā uz iekšgrupas pakalpojumiem, arvien aktuālāks kļūst jautājums par darījumu esības un labuma pamatošanu, otrā plānā novirzot pakalpojuma atlīdzības atbilstību tirgus cenai.

Kam paredzēts

Piedalīšanās vebinārā būtu ieteicama un īpaši noderīga uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu vērtēšanas jautājumi. Vebinārs noderēs arī uzņēmumu pārstāvjiem, kas ir “Grupas pakalpojumu sniegšanas centrs” – mums būs vērtīgi ieteikumi!

Apmācība būs pamatā vērsta uz praktiskiem ieteikumiem, ar minimālu atsauci uz teoriju.

Saturs

Ikdienā esam novērojuši, ka arī Latvijas nodokļu maksātāji saņem no saistītās personas, piemēram, pakalpojumu attiecībā uz tirgzinības atbalstu vai personāla pārvaldību, finanšu un grāmatvedības atbalstu, informācijas tehnoloģiju atbalstu, juridisko atbalstu, mārketinga atbalstu, preču plūsmas pārvaldību. Saprotams, ka katrs gadījums ir atkarīgs no konkrētiem, katram gadījumam raksturīgiem faktiem un apstākļiem. “Grupas pakalpojumu centra” sniegtie pakalpojumi var ievērojami atšķirties, kā arī ieguvums vienam vai vairākiem grupas uzņēmumiem katrā gadījumā var būt atšķirīgs.

Lai mazinātu risku, ka nodokļu administrācija nevar konstatēt, vai pakalpojums ir sniegts, vai tas attiecīgajam grupas uzņēmumam nodrošina reālu ekonomisko labumu, vai kā citādi labvēlīgi ietekmē tā saimniecisko darbību, kā arī lai nepieļautu risku, ka nodokļu administrācija nevar noteikt, vai samaksas apmērs par pakalpojumu ir saskaņā ar tirgus cenas principu, iesakām pieteikties apmācībām.

Tēmas

  • Nodokļu administrācijas specifisko prasību prakse, “klusā” sadarbība
  • Saturiski skaidra vienošanās par iekšgrupas pakalpojumu funkcijas deleģēšanu grupas ietvaros
  • Pakalpojuma faktiskās esības pierādīšana
  • Pakalpojuma nepieciešamība un reālais labums (Benefit test)
  • Pakalpojuma atlīdzības atbilstība tirgus cenai (tiešo/netiešo izmaksu kopums, to sadalīšanas kritēriji)
  • Vislabākais pirmšķietamais pakalpojuma pamatošanas avots
Datums Vebinārs ir noticis 11.04.2023. Ja vēlaties iegādāties vebināra videoierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikumu.
Laiks 2 stundas
Lektori Zane Smutova, PwC transfertcenu vecākā projektu vadītāja
Jana Makarova, PwC transfertcenu vecākā konsultante
Makars Spiridonovs, PwC transfertcenu konsultants
Cena

1 Transfertcenu (TC) vebināra videoieraksta iegāde
60 EUR + PVN

2 TC vebināru videoierakstu iegāde
55 EUR + PVN / katrs

3 vai vairāk TC vebināru videoierakstu iegāde
50 EUR + PVN / katrs

Norise Videoieraksts
Pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim Jums apstiprinājuma e-pastu un piekļuvi vebināra videoierakstam un prezentācijas materiāliem. Videoierakstu varēsiet noskatīties Jums ērtā laikā 1 mēneša periodā.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Lektori

Zane Smutova
PwC transfertcenu vecākā projektu vadītāja

Zane vairāku gadu laikā uzkrājusi pieredzi, strādājot VID nodokļu revīzijas nodaļā, risinot sarežģītus jautājumus, t.sk. vairāk kā 5 gadus pārbaudot transfertcenu pamatošanas pieejas visa veida saistīto pušu darījumos, kā arī ieguvusi nozīmīgu praksi PwC nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā, kas ir apliecinājums nopietnam, pieredzējušam pakalpojuma sniedzējam.

Jana Makarova
PwC transfertcenu vecākā konsultante

Janai ir vairāk kā 6 gadu pieredze korporatīvajos nodokļos. Jana specializējas dažādu nozaru starptautisku uzņēmumu un mazo uzņēmumu konsultēšanā transfertcenu un nodokļu jautājumos.

Janai ir svarīgi, lai transfertcenu dokumentācijā būtu ietverta visa likumdošanā noteiktā informācija. Janai ir teicamas prasmes transfertcenu risku identificēšanā un inovatīvas pieejas risku mazināšanas risinājumu meklēšanā.

Janai ir būtiskas zināšanas par BEPS iniciatīvām un rīcības plāniem, ESAO vadlīnijām, kā arī nodokļu konvencijām un pieredze to praktiskā piemērošanā ikdienas darbā.

Makars Spiridonovs
PwC transfertcenu konsultants

Makars kā jaunākās paaudzes PwC transfertcenu speciālists ikdienā izmanto kreatīvu pieeju un pārvērtē dziļi iesakņojušos praksi, liekot stabilus pamatus Jūsu uzņēmuma saistīto pušu darījumu analīzē.

Makara pieredzes bagāžā ietilpst arī pārliecinošs iekšgrupas pakalpojumu izvērtējums vietējā un vienkāršotā transfertcenu dokumentācijā, kā arī risku mazinošu pasākumu ietvara izstrāde, palīdzot Jums absorbēt potenciāli lielus izdevumus no iekšgrupas pakalpojumu slidenās iedabas. Makars labprāt dalās ar saviem novērojumiem, veicinot vienotu izpratni par starptautiskas uzņēmumu grupas pakalpojuma centra funkcijām Jūsu biznesa izcilībai.

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums