Risku vadība

Pārdomāta un efektīva risku vadība ir viens no veiksmīgas un funkcionāli spēcīgas organizācijas darbības priekšnosacījumiem.

Pēdējā laika risku vadības, iekšējās kontroles sistēmu organizācijas un efektivitātes pilnveides un attīstības tendences, norāda uz sabiedrības izpratnes briedumu un apzinātiem soļiem šo jomu attīstībā, lai efektīvi izmantotu organizācijā pieejamos resursus, izvairītos no nevēlamām risku izpausmes un seku iestāšanās situācijām, nodrošinātu caurskatāmu, stratēģiski pārdomātu un efektīvu organizācijas vadības un kontroles funkciju īstenošanu.

Vebinārā paredzēts iepazīties ar risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas (IKS) pamatelementiem un šo funkciju nozīmi organizācijas darbībā. Tiks apskatīti būtiskāko risku vadības un IKS procesi un kvalitātes/efektivitātes priekšnosacījumu praktiskie aspekti, labās/sliktās prakses piemēri.

Saturs

 • ​Vispārējs ieskats risku pārvaldībā un IKS pamatelementos

 • Jaunākās tendences risku vadības/IKS izveides procesā

 • Risku novērtējums/Risku reģistrs

 • Risku vadības funkcijas ieviešana, novērtēšana un pilnveidošana

 • Risku pārvaldības saistība ar citiem vadības procesiem (piemēram, stratēģisko plānošanu, kvalitātes vadību)

 • Risku vadības process - uz procesiem balstīta risku pārvaldība. Stratēģisko mērķu un procesu mērķu izmantošana risku pārvaldībā, risku pārvaldības principi un pielietojamās metodes

 • Risku pārvaldības organizatoriskie modeļi

 • Risku identificēšana, analīze, vērtēšana, pārvērtēšana, risku mazinošo pasākumu noteikšana un vērtēšana (kvalitatīvie/kvantitatīvie mērījumi)

 • Risku mazinošo pasākumu plāna izstrāde un uzraudzība

 • Risku indikatori un riska tolerance (apetīte), reaģēšana uz risku

 • Komunikācija, uzraudzība un risku novērtējuma pārskatīšana

 

Datums Vebinārs ir noticis 17.02.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra videoierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com
Laiks 3 akadēmiskās stundas
Lektors Reinis Vucāns, PwC risku vadības un revīzijas nodaļas vadītājs
Cena

50 EUR + PVN

Norise Videoieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu. 
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums