Konsolidācija - sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri

Semināra mērķis ir atsvaidzināt vai sniegt zināšanas par konsolidācijas sarežģītākiem aspektiem, līdz ar to ir nepieciešamas priekšzināšanas par konsolidāciju.

Jau vairākus gadus IFRS nosaka, ka noteiktām uzņēmumu grupām ir jāiesniedz konsolidēti finanšu pārskati. Tiem, kas ikdienā nodarbojas ar uzņēmumu grupu konsolidāciju, tās pamati ir zināmi, tomēr retumis notiek arī izmaiņas grupas struktūrā, kā arī citi darījumi grupā, kas nav ikdienišķi un prasa noteiktas priekšzināšanas.

Saturs

  • Uzņēmumu pirkšana un pārdošana konsolidētās grupas ietvaros

  • Esošās līdzdalības daļas palielināšana vai samazināšana ar kontroles zaudēšanu vai arī saglabājot kontroli

  • Konsolidētā naudas plūsma

  • Ārvalstu meitas konsolidācijas īpatnības

  • Teoriju papildināsim ar praktiskiem piemēriem, kurus risināsim Excel vidē

Datums Vebinārs ir noticis 23.11.2021. Ja vēlaties iegādāties vebināra videoierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com
Laiks 7 akadēmiskās stundas
Lektore Kristīne Fedotova
PwC Revīzijas nodaļas projektu vadītāja
Cena

80 EUR + PVN

Norise

Videoieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu.

Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums