Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Konsolidācija - sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri

Semināra mērķis ir atsvaidzināt vai sniegt zināšanas par konsolidācijas sarežģītākiem aspektiem, līdz ar to ir nepieciešamas priekšzināšanas par konsolidāciju.

Jau vairākus gadus IFRS nosaka, ka noteiktām uzņēmumu grupām ir jāiesniedz konsolidēti finanšu pārskati. Tiem, kas ikdienā nodarbojas ar uzņēmumu grupu konsolidāciju, tās pamati ir zināmi, tomēr retumis notiek arī izmaiņas grupas struktūrā, kā arī citi darījumi grupā, kas nav ikdienišķi un prasa noteiktas priekšzināšanas.

Saturs

  • Uzņēmumu pirkšana un pārdošana konsolidētās grupas ietvaros

  • Esošās līdzdalības daļas palielināšana vai samazināšana ar kontroles zaudēšanu vai arī saglabājot kontroli

  • Konsolidētā naudas plūsma

  • Ārvalstu meitas konsolidācijas īpatnības

  • Teoriju papildināsim ar praktiskiem piemēriem, kurus risināsim Excel vidē

Datums 2021. gada 23. novembris
(pieteikšanās līdz 22. novembrim ieskaitot)
Laiks 10:00 - 15:30 / 7 akadēmiskās stundas
Lektore Kristīne Fedotova
PwC Revīzijas nodaļas projektu vadītāja
Cena

80 EUR + PVN līdz 16. novembrim
90 EUR + PVN no 17. novembra

Ja dalībnieks reģistrējas gan vebināram "Konsolidācija - sarežģītāki gadījumi un praktiski piemēri," gan vebināram "Konsolidācijas pamati," dalības maksa katrā vebinārā: 
70 EUR + PVN līdz 16.novembrim
80 EUR + PVN no 17. novembra

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties vebināram, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
  9:45 - 10:00 pieslēgšanās vebināram
10:00 - 11:50 vebināra 1. daļa
11:50 - 12:10 pārtraukums
12:10 - 14:00 vebināra 2. daļa
14:00 - 14:10 pārtraukums
14:10 - 15:00 vebināra 3. daļa
15:00 - 15:30 dalībnieku jautājumi - lektora atbildes
Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumus lektoram. Iespēju robežās atbildes tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildu jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski vebināra noslēgumā paredzētajā jautājumu-atbilžu daļā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība kursā netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums