Konsolidācijas pamati

Šis seminārs būs aktuāls grāmatvežiem un finansistiem ar nelielām zināšanām vai bez zināšanām par konsolidāciju.

Jau vairākus gadus IFRS nosaka, ka noteiktām uzņēmumu grupām ir jāiesniedz konsolidēti finanšu pārskati. Tāpēc šajā seminārā, izmantojot praktiskus piemērus, sniegsim ieskatu konsolidācijas pamatprasībās un apskatīsim svarīgākos soļus konsolidēta finanšu pārskata veidošanā.

Saturs

  • Konsolidācijas teorētiskais pamatojums

  • Bilances konsolidācija

  • Peļņas vai zaudējumu aprēķina konsolidācija

  • Teoriju papildināsim ar praktiskiem piemēriem, kurus risināsim Excel vidē

Datums

Vebinārs ir noticis 02.11.2021. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com

Laiks 7 akadēmiskās stundas
Lektore Kristīne Fedotova
PwC Revīzijas nodaļas projektu vadītāja
Cena

80 EUR + PVN

Norise Video ieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu.
Jautājumi Jautājumu uzdošana iespējama tikai tiešsaistes vebināros, kā arī pirms vebināriem, iesūtot jautājumus lektoriem.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400

linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums