Oceňování

View this page in: English

Skupina pro strategické oceňování pomáhá klientům porozumět dopadům, které budou mít jejich rozhodnutí na hodnotu podniku. Uplatňujeme nejmodernější nástroje - včetně aplikace ocenění reálných opcí, konceptu ekonomické přidané hodnoty a identifikace a využití nehmotných aktiv - s cílem demonstrovat, jakým způsobem se strategická rozhodnutí podílejí na vytváření hodnoty.

Náš tým v České republice vám nabízí nejnovější analytické postupy a komplexní finanční nástroje a modely, které jsou speciálně uzpůsobené pro české ekonomické, daňové a právní systémy.


Nabídka služeb:


Kvantifikace hodnoty

  • Transakce: Stanovení hodnoty a ceny podniků a společností, aktiv a duševního vlastnictví při akvizicích, prodejích obchodních podílů, fúzích a zakládání společných podniků a strategických aliancí.

  • Poradenství pro firmy: Podpora společností při určování a maximalizaci hodnoty firem prostřednictvím strukturování kapitálu, prodejů a dalších strategických a finančních alternativ.

  • Daně: Oceňování podniků, vlastního jmění, úvěrů a finančních derivátů pro statutární výkaznictví, daňová přiznání a plány restrukturalizace.

  • Právní aspekty: Znalecké výpovědi a posudky ve sporech týkajících se hodnoty (např. nároky a odškodné, arbitráže a spory mezi akcionáři).

Zvyšování hodnoty

  • Řízení hodnoty pro akcionáře: Vytvoření a zavedení komplexní rámcové struktury, jež vaší organizaci pomůže vytvářet hodnotu pro akcionáře.

  • Aplikovaná rozhodovací analýza: Využití metody ocenění reálných opcí a nástrojů rozhodovací analýzy pro kvalitnější řízení aktiv, alokaci zdrojů a rozhodování na základě modelů nejistoty, pružnosti vedení a synergií.

  • Řízení duševního vlastnictví: Měření, řízení a zvyšování hodnoty duševního vlastnictví, např. obchodních známek, patentů a know-how.