Nepřímé daně

Naše služby poskytujeme v následujících oblastech

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Ať už podnikáte v rámci ČR, nebo působíte i na zahraničních trzích, je důležité mít pod kontrolou náklady spojené s DPH a zajistit dodržování všech právních předpisů.

Více informací →

Kontrolní hlášení DPH

Všichni plátci DPH jsou povinni podávat kontrolní hlášení v případě, že uskutečnili zdanitelné plnění v tuzemsku nebo uplatnili nárok na odpočet DPH.

Více informací →

Clo

Vstup České republiky do EU sice odstranil celní řízení pro transakce v rámci unie, na ČR se ale nyní vztahuje soustava unijních předpisů upravujících obchod se státy mimo EU.

Více informací →

Spotřební daně

Pod spotřební daně spadá daň z lihu, piva, vína a meziproduktů, minerálních olejů a daň z tabákových výrobků. Plátcem spotřebních daní jsou zpravidla fyzické nebo právnické osoby, které zmíněné produkty vyrábějí, či s nimi obchodují. Povinnosti však mohou dopadnout i na osoby, které uvedené výrobky nakupují včetně spotřební daně, nebo od spotřební daně osvobozené.

Více informací →

Ekologické daně

V lednu 2008 byly do českého daňového systému zavedeny tzv. ekologické daně, které jsou součástí ekologické daňové reformy. Daň ze zemního plynu, z pevných paliv a z elektřiny se uplatňuje především při dodání těchto energetických produktů konečným spotřebitelům dodavatelem a při spotřebě nezdaněných nebo osvobozených energetických produktů.

Více informací →