Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Daňové poradenství při transakcích

Při realizaci vašich transakcí vám poskytneme veškerou potřebnou podporu v oblasti daní, aby byl zajištěn plný soulad s daňovou legislativou a současně také minimalizována související daňová zátěž a případná rizika.

Náš jedinečný tým daňových odborníků zaměřených na oblast fúzí a akvizic v průběhu let získal bohaté zkušenosti s transakcemi v ČR i v zahraničí. Naše služby poskytujeme jak strategickým, tak finančním investorům (zejména fondům privátního kapitálu - private equity).

Naše služby

Daňová due diligence cílových společností

Provedeme hloubkovou prověrku daňové pozice cílové společnosti s cílem identifikovat případná rizika, která by mohla mít vliv na ocenění transakce a na další fungování společnosti po její akvizici. Při daňové due diligence mimo jiné úzce spolupracujeme s týmem realizujícím finanční due diligence a týmem právníků, kteří prověřují pozici společnosti z právního hlediska. Služba due diligence může být poskytnuta jak kupujícímu, tak i případně prodávajícímu formou tzv. vendor due diligence.

View more

Daňové strukturování transakce

Pro kupujícího navrhneme optimální strukturu akvizice a financování, pro prodávajícího pak optimální strukturu plánovaného prodeje. Naším cílem je především minimalizovat případnou daňovou zátěž při transakci i po jejím dokončení a umožnit daňový odpočet nákladů (zejména úroků) na financování transakce.

View more

Další daňové transakční služby

Při transakcích poskytujeme i další daňové poradenství, které zahrnuje například daňovou revizi transakční dokumentace (zejména smlouvy o koupi podílu na cílové společnosti), daňovou optimalizaci motivačních plánů pro management, asistenci s implementací akviziční či prodejní struktury apod.

View more


 

Kontakty

Jan Fischer

Jan Fischer

Daňové poradenství při transakcích, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 539

Zůstaňte s námi v kontaktu