Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Kódex správania

Náš Kódex správania je založený na princípoch PwC budovať dôveru v spoločnosť a riešiť dôležité problémy a základnom súbore našich zdieľaných hodnôt. Kódex stanovuje spoločný rámec očakávaní pre naše správanie, podnikanie a konanie správnych vecí. To zahŕňa aj Vyjadrenie názoru, ak narazíme na situáciu, ktorá nie je v súlade s Kódexom alebo našimi hodnotami.

Poznanie, porozumenie a dodržiavanie Kódexu je základnou súčasťou toho, kým sme ako profesionáli spoločnosti PwC, a za čím si stojíme.
 

Sledujte nás