Vzdělávání

Jak může nastavení vzdělávacího systému pomoci řešit nedostatek pracovní síly? Jakou úlohu by v tom měl sehrát stát, firmy, školy a jejich absolventi? Co si o tom myslí generální ředitelé?

Podle 86 % generálních ředitelů nese na nedostatku pracovní síly určitou míru odpovědnosti stát
 

Vinu vrcholní představitelé firem přičítají především neefektivní sociální politice, až poté nevhodné struktuře absolventů. Situaci však nepříznivě ovlivňuje také demografický vývoj.


Zodpovědnost státu za nedostatek pracovní síly 

„Chybí nám strategická spolupráce státu s privátním sektorem, určitá platforma pro propojení škol a firem.“

Andrea Linhartová Palánová, manažerka v oddělení Lidé a organizace

Spolupráce mezi státem, školami a firmami bude pro budoucí fungování trhu práce klíčová

Současný trend nově vznikajících profesí si již vytváří poptávku po nových kompetencích a dovednostech. Školy by měly za podpory a koordinace státu více spolupracovat s firmami a reagovat na novou poptávku dovedností, kterou přinese zavádění nových technologií a Průmysl 4.0

 

Jak hodnotíte vzdělávací systém v ČR?
Se kterým z dvojice výroků se více ztotožňujete?


„ Je pochopitelné, že firmy a jejich generální ředitelé v oblasti přípravy absolventů na trh práce upřednostňují svoje vlastní zájmy. Stát by měl však v oblasti vzdělanosti sledovat více dlouhodobějších cílů, než je uplatnění pracovníků ve firmách.“

Karel Půbal, ředitel oddělení Poradenství pro veřejný sektor, PwC ČR

„Diverzita by měla být podporována jak na úrovni státu, tak firem. V jednotlivých společnostech by měla být součástí jak personální politiky, tak strategie společenské odpovědnosti.“

Andrea Linhartová Palánová, manažerka v oddělení Lidé a organizace, PwC ČR

Kontakty

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 048

Tereza Pavézková

Public Relations, PwC Česká republika

Tel: +420 774 085 080

Buďte s námi v obraze