Information Security Management

Informační bezpečnost je stěžejní pro důvěru společnosti v digitální technologie. Pomůžeme vám ji vybudovat.

Zaměřujeme se na řízení informační bezpečnosti a ochranu osobních údajů s využitím moderních technologií.

Oblasti našich služeb

Information Security Governance & Compliance

 • Rozdílová analýza současného stavu ISMS oproti očekávané dobré praxi s přihlédnutím k očekávané vyspělosti/požadavkům mezinárodního standardu rodiny ISO 27000, případně dalších aplikovatelných standardů, zákonných požadavků a řídících rámců (NIST, COBIT, ITIL)
 • Benchmarking stavu informační bezpečnosti organizace v rámci daného odvětví
 • Doporučení pro zlepšení a zefektivnění zavedených postupů a procesů v rámci informační bezpečnosti, včetně přípravy návrhu projektové roadmapy
 • Příprava organizace na certifikační ISO 27000 audit
 • Podpora při tvorbě bezpečnostních směrnic, politik a souvisejících procesů

View more

Information Security Risk Management

 • Postup založený na mezinárodně uznávaném standardu ISO 27005, který je zároveň v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a analýzou rizik dle ISO 27001
 • Komplexní podpora ve všech aktivitách od tvorby metodiky přes analýzu samotnou až po nastavení procesu řízení rizik, ale i samostatně v každé z těchto částí
 • Nabízíme jednoduchý, prověřený nástroj pro vyhodnocování a řízení rizik, včetně srozumitelného reportingu pro různé druhy příjemců (top management, IT management, bezpečnost atd.)
 • Podpora při eliminaci či zmírňování dopadů specifických rizik informační bezpečnosti, včetně jejich kvantifikace a podpory při jednání s top managementem
 • Implementace podnikových řešení pro informační bezpečnost

Více informací:

View more

Privacy by Design

 • Návrh a revize Privacy programu u našich klientů
 • Audit a implementace požadavků GDPR, souvisejících standardů a regulací v oblasti ochrany soukromí (více informací zde)
 • Provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) pro běžící i plánované projekty
 • Implementace podnikových řešení pro Privacy Program Management

View more

Smart City Security

 • Posouzení a vyhodnocení bezpečnostních rizik, která se mohou objevit při implementaci chytrých řešení do vašeho města.
 • Nastavení a definice strategických principů informační bezpečnosti, které zajistí ochranu vašich integrovaných dat, informací a systémů.
 • Posouzení současné vyspělosti vašeho území, identifikace slabých míst a navržení kroků, které podpoří vyšší připravenost při zavádění chytrých řešení.

Více informací naleznete zde a zde.

View more

Crisis Management

 • Posouzení připravenosti na případné krize a podpora při zlepšování v této oblasti
 • Řízení incidentů v oblasti narušení zabezpečení osobních údajů, včetně školení a simulace
 • V případě krize vám pomůžeme správně reagovat a vytěžit z této negativní události maximum.
 • Jsme napojeni na regionální tým odborníků na krizové řízení, což nám umožní postavit krizový tým přesně dle vašich konkrétních potřeb.

Více informací naleznete zde.

View more

Co-sourced Services

 • Personální, procesní či technická podpora při řízení informační bezpečnosti k zajištění souladu s relevantními standardy a požadavky regulátora
 • Řešení v případě nedostatku kvalifikovaných zdrojů pro realizaci projektů informační bezpečnosti
 • Podpora komplexních aktivit a projektů spadajících pod CISO kancelář

View more

Virtual Reality Platform

Virtuální realita nejen k simulaci krizových scénářů
 
 • Tvorba školení a workshopů ve virtuální realitě (VR), zaměřených jak na manažerské dovednosti jako je komunikace a prezentace informací, tak třeba na bezpečnost práce při manipulaci s konkrétními strojními zařízeními ve výrobních podnicích
 • Vizualizace prostorů pro vaše podnikání a nacházení co nejefektivnějšího řešení při možnosti jednoduché manipulace s celým světem pomocí našeho dedikovaného nástroje pro stavbu místností přímo v prostředí VR
 • Příprava interaktivních zážitků ve VR pro zpestření Vašich firemních akcí, zaujetí klientů i kolegů formou imerzivní VR, a to i na více místech současně
 • Vypracování komplexní strategie a roadmapy využití VR ve vaší společnosti

View more

Business Continuity Fórum

Neformální platforma pro sdílení zkušeností v oblasti řízení kontinuity podnikání, krizových školení či řízení rizik

Více informací zde

Kontakty

Michal Wojnar

Michal Wojnar

Information Security Management, Cyber & Privacy, PwC Česká republika

Tel: +420 724 726 166

Buďte s námi v obraze