Cyber Arena

Chcete zažít kybernetický útok na vlastní kůži?

Playback of this video is not currently available

Zapomeňte na nudná školení kybernetické bezpečnosti a nekonečné prezentace. Cyber Arena vám umožní praktický zážitek. Unikátní simulace řízení a obrany vnese více pochopení mezi členy vašeho managementu a pracovníky na technických pozicích. Naučíte se rychleji rozhodovat v krizových situacích a efektivněji budovat moderní a bezpečnou společnost.

Prohloubí se porozumění mezi technickými a netechnickými zaměstnanci. Na vlastní kůži zažijete možný průběh cíleného i náhodného kybernetického útoku na vaši společnost. Ověříte si postupy zavádění nových technologických řešení a jejich vzájemnou kooperaci.

…software vyvinutý PwC, který simuluje chování konkrétní IT infrastruktury. Přináší unikátní možnost vyzkoušet si reakce na kybernetické útoky ovlivňující dění ve vaší společnosti. Pomůže vám také ověřit si strategii digitalizace a rozvoje moderních technologií. To vše v bezpečí nástroje, který věrně simuluje podmínky fungování vaší společnosti.

Simulace v Cyber Areně je určena primárně pro vrcholný management, IT/Security management, řízení výroby a další klíčové role ve firmě. Průběh simulace moderují certifikovaní tutoři, kteří sledují postup všech členů vašeho týmu a v závěru společně vyhodnotí průběh jejich rozhodnutí.

Absolvování simulace v Cyber Areně umožní vašim lidem lépe chápat důležitost a dopady jednotlivých rozhodnutí z různých perspektiv. Získáte zcela unikátní zkušenost společného boje proti virtuálnímu útočníkovi a díky tomu se posílí i efektivita komunikace a pochopení potřeb v rámci týmu. Vyzkoušíte si, jaké ve vás simulace vzbudí pocity, reakce a nové nápady. Vše je dovoleno, ovšem každá akce má také svoji reakci.

Příprava
Před vlastní simulací se s vaším technikem sejde specialista z PwC. Společně vytvoří obraz vaší infrastruktury (IT systémy, výrobní infrastruktura, IoT…) a ten pak přeneseme do nástroje Cyber Arena.

Řízení 
Všechno řídíte stejně, jako byste řídili vaši společnost. Zástupci klíčových rolí vaší společnosti dostanou vlastní tablet, který jim umožní reagovat na aktuální situaci podle jejich odbornosti. Security manager například zareaguje na kybernetické útoky nákupem nové infrastruktury, kterou musí schválit top management. A vyzkoušet si můžete oba scénáře – jaký dopad bude mít na společnost nákup bezpečnostní infrastruktury i její absence.

Investice 
V rámci simulace můžete investovat do nových zaměstnanců, procesů a technologií. Každá nová investice přináší nové zisky. Investiční zdroje jsou však omezené, a tak vás každý úspěšný kybernetický útok může stát nemalé prostředky. Ty mohou chybět v dosažení finančního výsledku v definovaném čase.

Vyrovnávání se s útoky 
Celý tým společně zažije vydírání, únik dat nebo omezení výroby. S těmito útoky se musí vypořádat společnými silami a nalézt optimální cestu, jak jim předcházet, a přitom udržet svoji firmu nad vodou a splnit finanční cíle.

Cyber Arena vás posune dál, protože získáte:

  • reálný a intenzivní zážitek s unikátním moderním vzdělávacím programem pro management vaší společnosti
  • praktický vhled a vzájemné pochopení problémů různých rolí vaší společnosti – vrcholný management, IT/Security management, řízení výroby a další klíčové role
  • porovnání efektivity strategie a komunikace na simulovaném příkladu – vyzkoušíte si různé přístupy k řízení bezpečnosti a investic
  • detailní analýzu kompletní simulace a vámi zvoleného přístupu - formální vyhodnocení a poskytnutí podnětů ke změnám ve společnosti od našich specialistů na kybernetickou bezpečnost a řízení podnikových procesů
  • mnoho příležitostí k zajímavým diskuzím a pozitivním emocím mezi technickými i netechnickými zástupci řízení vaší společnosti


Uspořádat workshop se Cyber Arenou
je velmi snadné

Pokud vás Cyber Arena zaujme, napište nám. Spojíme se s vámi,
zjistíme, co vás pálí, a navrhneme podobu workshopu přesně na míru vaší společnosti. Cyber Arenu lze velice rychle upravit do podoby, která odpovídá vaší firmě, a vy si tak můžete vyzkoušet simulaci takřka reálného stavu. Workshop můžeme uskutečnit v reprezentativních prostorách PwC, ale i vaší společnosti (jedinou podmínkou je přístup na internet).

 

Kontakty

Michal  Wojnar

Michal Wojnar

Cyber & Privacy Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 724 726 166

Zůstaňte s námi v kontaktu