Threat Management

Pomůžeme vám detekovat hrozby, reagovat na ně, vyšetřovat je a napravovat v průběhu komplexního procesu správy incidentů. Poskytujeme systémy monitoringu hrozeb a v případě výskytu incidentu vám pomůžeme reagovat pomocí osvědčených nástrojů a metodik.

Když selže prevence, nastupuje reakce. Efektivní Threat Management přímo určí, jaké šance budete mít, abyste vyšli z budoucích incidentů s minimálními škodami nebo dokonce vítězně.

Oblasti našich služeb

Security Operations Center

SOC pro nás není pouze pouhé logování či monitoring, ale komplexní řízení hrozeb, které logováním pouze začíná. Naše chápání SOCu zahrnuje monitoring a detekci incidentů, investigaci incidentů a jejich remediaci, ale i podpůrné služby jako Vulnerability Management a Threat Intelligence, a to jak technologicky, tak i z pohledu všech navazujících procesů.

  • Návrh, realizace a případně posouzení procesů i technických nástrojů SOCu
  • Provoz SOC, monitoring a detekce bezpečnostních incidentů

Hodnocení vyspělosti SOCu

Služba se zaměřuje na komplexní hodnocení SOCu a identifikuje jeho silné a slabé stránky, a to ve všech funkcích a poskytovaných službách.

Číst více >

View more

Incident Response

Incidenty se nevyhnutelně dějí - a pokud nejsme schopni na incident správně a efektivně reagovat, dopad může být devastující. Jen efektivní Incident Response program dokáže minimalizovat přímé i nepřímé finanční ztráty, které jsou nevyhnutelně spojené s každým incidentem. Efektivní odpověď na incident musí být rychlá a dobře připravená, jen tak může mít šanci na úspěch.

  • Tvorba Incident Response programu a příprava na zvládnutí potenciálních incidentů
  • Řízení probíhajících incidentů

View more

Compromise Discovery & Threat Hunting

Úspěšní útočníci se v kompromitovaném prostředí mohou pohybovat několik týdnů až měsíců, než dojde k jejich detekci. Dříve nebo později tak přijde otázka, jak je na tom naše prostředí – nejsme kompromitováni, netýká se ten medializovaný problém i nás?

  • Identifikace a analýza anomálií a aktivních hrozeb v analyzovaném prostředí
  • Posouzení stavu a efektivity bezpečnostních opatření

View more


Kontakty

Simona Buchovecká

Simona Buchovecká

Threat Management, Cyber & Privacy, PwC Česká republika

Tel: +420 739 521 545

Buďte s námi v obraze