Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nová pravidla upravující ochranu osobních údajů: víte, co vás čeká?

(The General Data Protection Regulation – GDPR )

GDPR v kostce

  • GDPR je nové nařízení sjednocující ochranu osobních údajů napříč celou Evropskou unií.
  • Přináší nové zásadní požadavky na správu osobních údajů a způsoby jejich zpracování, shromažďování, uchování a sdílení. Dochází také k rozšíření definice osobních údajů.
  • Nařízení se tak dotýká prakticky všech zaměstnaneckých i klientských dat.
  • Občané Evropské unie díky němu získávají výrazně více pravomocí a možnost ovlivnit zpracování osobních dat týkajících se jejich osoby.
  • V případě nesplnění těchto pravidel zavádí GDPR i nové vysoké sankce.

Ověřte si, jak na tom jste:

Dokázali byste reagovat na následující požadavky?

Dopad GDPR na různé oblasti

Interní směrnice

Koncepční rámec interních směrnic a pravidel

Procesy

Soubor procesů pro správu dat a informací

Role

Organizační struktura, definice rolí a odpovědností

Kultura

Přístup lidí k otázce ochrany osobních údajů

Informační toky

Kvalita datových toků a přístup k řešení problémů

Lidé a dovednosti

Dovednosti lidí vztahující se ke správě dat

Infra-
struktura

Technická infrastruktura, klasifikace a katalog dat


PwC = jedinečné a komplexní spojení rozsáhlých znalostí a zkušeností z různých oblastí

Naši experti již zkušenosti s podobně revolučními projekty mají a jsou připraveni vám dané znalosti předat.

Najdete u nás odborníky s rozsáhlými zkušenostmi z IT bezpečnosti, ale také s procesními, právními i HR znalostmi.


Sami zjistíme, kde se nachází vaše osobní údaje. I ty zapomenuté.

Připravíme vám návrh praktického řešení v souladu s vašimi činnostmi.

Díky zázemí celosvětové sítě PwC vám zprostředkujeme nejnovější poznatky v oblasti ochrany dat (GDPR).


Kontakty

Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

Tel: +420 724 061 817

Zůstaňte s námi v kontaktu