Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nová pravidla upravující ochranu osobních údajů: víte, co vás čeká?

(The General Data Protection Regulation – GDPR )

GDPR v kostce

  • GDPR je nové nařízení sjednocující ochranu osobních údajů napříč celou Evropskou unií.
  • Přináší nové zásadní požadavky na správu osobních údajů a způsoby jejich zpracování, shromažďování, uchování a sdílení. Dochází také k rozšíření definice osobních údajů.
  • Nařízení se tak dotýká prakticky všech zaměstnaneckých i klientských dat.
  • Občané Evropské unie díky němu získávají výrazně více pravomocí a možnost ovlivnit zpracování osobních dat týkajících se jejich osoby.
  • V případě nesplnění těchto pravidel zavádí GDPR i nové vysoké sankce.

Ověřte si, jak na tom jste:

Dokázali byste reagovat na následující požadavky?

Dopad GDPR na různé oblasti

Interní směrnice

Koncepční rámec interních směrnic a pravidel

Procesy

Soubor procesů pro správu dat a informací

Role

Organizační struktura, definice rolí a odpovědností

Kultura

Přístup lidí k otázce ochrany osobních údajů

Informační toky

Kvalita datových toků a přístup k řešení problémů

Lidé a dovednosti

Dovednosti lidí vztahující se ke správě dat

Infra-
struktura

Technická infrastruktura, klasifikace a katalog dat


PwC = jedinečné a komplexní spojení rozsáhlých znalostí a zkušeností z různých oblastí

Naši experti již zkušenosti s podobně revolučními projekty mají a jsou připraveni vám dané znalosti předat.

Najdete u nás odborníky s rozsáhlými zkušenostmi z IT bezpečnosti, ale také s procesními, právními i HR znalostmi.

Sami zjistíme, kde se nachází vaše osobní údaje. I ty zapomenuté.

Připravíme vám návrh praktického řešení v souladu s vašimi činnostmi.

Díky zázemí celosvětové sítě PwC vám zprostředkujeme nejnovější poznatky v oblasti ochrany dat (GDPR).

Kontakty

Tomáš Kuča
partner, Řízení rizik, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 054
Email

Mike Jennings
partner, Bankovnictví a finanční služby, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 024
Email

Peter Chrenko
partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 600
Email

Bořivoj Líbal
řídící partner, PwC Legal
Tel: +420 251 152 929
Email

Buďte s námi v obraze