Udržitelná aktiva a projekty

Získejte ucelený přehled o udržitelných aktivech a projektech

Udržitelná aktiva a projekty

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027? … napadají Vás další obdobné otázky týkající se vztahu udržitelnosti a investičních projektů?

Naše obsáhlé šestidenní nabízené soukromému sektoru a veřejným podnikům na straně jedné a územním samosprávám na straně druhé Vám v dané oblasti poskytnou nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale i umožní si i vyzkoušet jejich použití během interaktivních workshopů na skutečné případové studii.

 

Kurz pro soukromý sektor
a veřejné podniky

Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování a fondů EU
 

Zjistit více

Kurz pro územní samosprávy
a státní sektor

EU Taxonomie, ESG a udržitelnost v kontextu udržitelných financí, investic a pravidel fondů EU 2021–2027

Zjistit více

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu