CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management –⁠ Level 7

Získejte mezinárodní certifikaci v oblasti HR a posuňte svou kariéru o úroveň výš

Kvalifikace CIPD – Level 7

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) je přední světovou organizací sdružující více než 160 000 odborníků z oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, rozvoje a řízení lidí. Mezinárodně uznávaná CIPD certifikace spojuje HR profesionály a lídry a prokazuje profesionalitu a získané odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů.
Program CIPD Level 7 vám poskytne širší pohled na výzvy, kterým HR v současnosti čelí, pomůže vám rozvíjet vaše schopnosti a zlepší vaše plánovací a analytické dovednosti. Během studia získáte strategické informace o klíčových oblastech HR a učiníte další krok v rozvoji vaší kariéry. Po absolvování programu obdržíte mezinárodně uznávaný CIPD certifikát.

Playback of this video is not currently available

21:55

Rozhovor | CIPD kvalifikace

Rozhovor s absolventem CIPD kvalifikace

Podívejte se na rozhovor s absolventem CIPD programu. Co mu kvalifikace přinesla? Proč se pro studium rozhodl? A jak se dostal na jednu z největších mezinárodních akcí v oblasti HR? To a mnohem více se dozvíte ve videorozhovoru. 

Moduly programu

Práce a pracovní život v měnícím se podnikatelském prostředí

Tento modul vás provede souvislostmi mezi soukromým podnikatelským prostředím a pravděpodobným vývojem na trhu práce, zaměstnaností a managementem lidí. Modul se věnuje otázkám, které v oblasti HR nabývají v poslední době na významu, včetně těch, které se týkají etiky, udržitelnosti, spokojenosti zaměstnanců, rovnosti, diverzity a jejich začlenění. 

Oblasti modulu:
 • jak environmentální změny ovlivňují zaměstnanost, práci a řízení lidí ve společnostech,
 • současný a krátkodobý rozvoj lidí v prostředí byznysu a managementu,
 • jak změny, inovace a kreativita mohou podpořit zvýšení produktivity ve společnostech,
 • klíčové vzájemné vztahy mezi závazky společností v oblasti etiky, udržitelnosti, diverzity a blahobytu.

Strategie řízení a rozvoje lidí s cílem zvýšit výkonnost

Tento modul se zaměřuje na to, jakým způsobem HR profesionálové přinášejí přidanou hodnotu firmě a jejím zaměstnancům a jak lze pomocí dosažených obchodních cílů zlepšit výkonnost společnosti a zvýšit spokojenost zaměstnanců. V průběhu modulu se zároveň dozvíte, jak je důležité, aby nastavená politika uvnitř firmy byla konzistentní a zároveň byla v souladu s cíli dané organizace. 

Oblasti modulu:
 • výhody sladění postupů lidí s firemní strategií a kulturou,
 • jak vývoj postupů v oblasti řízení lidí zlepšuje výkonnost organizace a zkušenosti zaměstnanců,
 • současná praxe v hlavních oblastech řízení a rozvoje lidí,
 • úloha a vliv zaměstnanců v různých prostředích.

Osobní výkonnost, etika a smysl pro byznys

Tento modul se věnuje tomu, jakými způsoby lze podporovat úspěšné zaměstnance a jak prosazovat lepší pracovní podmínky a rozvíjet obchodní cíle společnosti. Teorie a principy, které se těmto oblastem věnují jsou zásadní i pro podporu inkluzivity a ovlivňování ostatních prostřednictvím spravedlivého a transparentního chování. Prostřednictvím základních dovedností, jako je vnímání, kritické myšlení, komunikace a týmová práce, pochopíte, jaké dopady má inkluzivita na společnost. 

Oblasti modulu:
 • jak modelovat principy a hodnoty podporující inkluzivitu zaměřenou na maximalizaci přínosu lidských zdrojů pro firmu,
 • jak dosáhnout a udržet individuální a firemní obchodní výsledky,
 • jak zvýšit osobní výkon pomocí učení,
 • jak ovlivňovat ostatní během rozhodování a jak projevit odvahu a přesvědčení.

Výzkumné poznatky v praxi

Modul se zabývá analýzou dat, výzkumnými metodami pro jejich sběr a analýzu a tím, jak s daty pracovat tak, aby se dala využít nejen pro práci s lidmi, ale i v dalších oblastech HR. 

Oblasti modulu:
 • jak naplánovat výzkumný projekt s přidanou hodnotou pro společnost,
 • jak zdůvodnit nejvhodnější výzkumné metody pro sběr dat pro vybraný projekt,
 • jak analyzovat data, abyste mohli činit rozhodnutí a poskytovat informace o podnikání a řízení lidí,
 • jak navrhovat doporučení na základě závěrů získaných z výzkumu a analýzy.

Strategické pracovněprávní vztahy

Modul se věnuje pracovněprávním záležitostem, vzájemným vztahům na pracovišti a spolupráci mezi zaměstnanci a odbory na straně jedné a organizací v čele s HR oddělením na straně druhé.

Oblasti modulu:
 • různé pohledy na pracovněprávní vztahy a na to, jak ovlivňují úlohy lidí, profesionálů a liniových manažerů,
 • jak mohou externí instituce formovat poměry na organizační úrovni,
 • jak mohou HR odborníci ve spolupráci se zaměstnanci a odbory udržovat porozumění a schopnost navzájem se poslouchat,
 • jak HR odborníci pracují se zaměstnanci a odbory na zmírnění rizik v rámci organizace. 

Zdroje a řízení talentů na udržení úspěchu

Tento modul se zaměřuje na nejnovější trendy v oblasti náboru, strategie výběrového procesu, talent management a plánování nástupnictví jakožto významný faktor pro dosažení udržitelné výkonnosti organizace. 

Oblasti modulu:
 • vliv měnícího se podnikatelského prostředí na lidské zdroje a strategii zaměřenou na talent management,
 • strategie náboru a výběrového procesu,
 • význam plánování nástupnictví na podporu udržitelné výkonnosti organizace,
 • přístupy ke zlepšení individuálních a týmových výkonů.

Strategické řízení odměn

Modul se zabývá strategií odměňování, problematikou spravedlivého odměňování a tomu, jak politika odměňování přispívá k naplňování obchodní strategie společnosti.

Oblasti modulu:
 • účinné strategie odměňování a politika odměňování,
 • pochopení hodnoty přístupu zahrnující "celkové odměny",
 • mzdové/platové struktury a přístupy k určování úrovní platů,
 • význam organizačních přístupů k dodržování etických postupů a postupů v odměňování.

Učení pomocí nových technologií

Modul se věnuje technologii jakožto nástroji využívaném ve vzdělávání a používání různých platforem a e-obsahu v rámci vzdělávacích aktivit. Zaměřuje se na to, jak lze v rámci vzdělávání využívat data a zkoumá implementaci technologických systémů a zaměřuje se na případné překážky, které se při využívání technologií mohou objevit.

Oblasti modulu:
 • technologický vývoj a jeho vliv na učení a osobní rozvoj,
 • různá technologická řešení a jejich význam v rámci učení a rozvoje,
 • implementace technologií v organizaci za účelem rozvoje zaměstnanců,
 • úloha dat a statistik při zlepšování efektivnosti učení a rozvoje zaměstnanců v rámci organizace. 

CIPD Advanced Diploma in People Management je dvanáctiměsíční program skládající se z 8 modulů zahrnující interaktivní workshopy (celkem 13 vyučovacích dnů) a další vzdělávací aktivity. 

Proč studovat CIPD program s PwC Akademií?
 • PwC je lídr v oblasti poradenských služeb, PwC Akademie je Centre of Excellence pro kvalifikaci CIPD,
 • během studia získáte přehled o nejnovějších přístupech a trendech v oblasti HR a získáte přehled o strategických oblastech lidských zdrojů,
 • seznámíte se s best practices v oblasti lidských zdrojů a budete mít možnost zapojit se do diskuze nejen s lektorem, ale i s dalšími účastníky programu, se kterými budete moct sdílet své dosavadní zkušenosti,
 • v průběhu studijního programu budete zpracovávat hodnocené případové studie pod vedením vysoce kvalifikovaných a zkušených HR odborníků z PwC, kteří disponují akreditací na vedení CIPD výuky a mají rozsáhlé odborné a školící dovednosti,
 • po splnění všech požadavků a úspěšném dokončení celého programu získáte mezinárodně uznávanou CIPD kvalifikaci, která je potvrzením kvalit a známkou profesní způsobilosti v dané oblasti, příslibem lepších kariérních vyhlídek a zdrojem nejrůznějších výhod.

 

Tato kvalifikace umožňuje pochopit a porozumět otázkám týkajících se strategického řízení a managementu lidí a poskytuje potřebné znalosti a dovednosti pro rozvoj strategie řízení jednotlivých týmů i celé společnosti. Program ocení všichni, kteří pracují na seniornějších pozicích a chtějí rozšířit své znalosti v oblasti formování dlouhodobé HR strategie a kteří vedou tým lidí ve firmě. 

Program je vhodný pro zkušené HR profesionály s více než desetiletou praxí, kteří aspirují roli strategického HR lídra v nadnárodních společnostech. 

 

Poplatky

V ceně kurzu nejsou zahrnuty následující poplatky: CIPD registrační poplatek (230 GBP), vstupní poplatek (40 GBP), členský poplatek na 12 měsíců (98 GBP) a obnovovací členský poplatek na další rok (98 GBP). 

 

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte mezinárodně uznávaný CIPD certifikát

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management zároveň poskytuje přidružené členství (doc. CIPD) a po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky mohou uchazeči s příslušnými odbornými zkušenostmi požádat o charterové členství.

 

Vanda Šinková

Vanda je členem profesní organizace CIPD a jako certifikovaná školitelka zastřešuje studijní programy v zemích střední a východní Evropy. Vanda zároveň řídí CIPD Centre of Excellence pro CEE region. Věnuje se koučinku a vede školení soft skills pro manažery i řadové pracovníky na Slovensku i v zahraničí. Vanda byla více než 15 let zodpovědná za veškerou agendu řízení lidských zdrojů v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu a řízení změn.

 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace

Termín bude vypsán

CIPD Level 7

87 ENG Online

82 000 Kč*

Přihlásit se

* Cena kurzu nezahrnuje následující poplatky: CIPD registrační poplatek (201 GBP), vstupní poplatek (40 GBP), členský poplatek na 12 měsíců (104 GBP) a obnovovací členský poplatek na další rok (104 GBP). 

Struktura programu  Časový harmonogram Datum
Úvodní webinář 15:00–17:00 Termín bude vypsán
Modul 1: Práce a pracovní život v měnícím se podnikatelském prostředí 9:00–13:00
Modul 2: Strategie řízení a rozvoje lidí s cílem zvýšit výkonnost  
9:00–13:00
Modul 3: Osobní výkonnost, etika a smysl pro byznys
9:00–13:00
Modul 4: Výzkumné poznatky v praxi 9:00–13:00
Modul 5: Strategické pracovněprávní vztahy
9:00–13:00
Modul 6: Zdroje a řízení talentů na udržení úspěchu 9:00–13:00
Modul 7: Strategické řízení odměn
9:00–13:00
Modul 8: Učení pomocí nových technologií 9:00–13:00

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu