Business Coaching Diploma Intense

Staňte se certifikovaným koučem s PwC Akademií

Business Coaching Diploma Intense

Business Coaching Diploma Intense Vám předá základní koučovací znalosti a dovednosti, které Vám umožní vést profesionální koučovací rozhovory. Na kurzu se naučíte vysoce přínosné metody, které Vám pomohou maximalizovat potenciál nejen Vašich kolegů, ale i Vás samotných. Vysoce kvalifikovaní a zkušení koučové, kteří jsou držiteli mezinárodně uznávaných koučovacích akreditací, včetně nejvyšších
od International Coaching Federation (ICF) – Master Certified Coach Vám na praktických příkladech ukážou využití koučinku v osobním i profesním životě a seznámí Vás s koučovacími nástroji, technikami a metodami převzatými z různých koučovacích přístupů.
Součástí kurzu je také skupinový a individuální mentoring, který je vyžadován při žádosti o udělení individuální akreditace od ICF. 

 

Moduly programu

Mindset

V rámci tohoto modulu Vás čeká úvod do celého programu společně s představením jednotlivých účastníků a uzavření skupinové dohody ohledně koučinku. 

Modul se dále věnuje následujícím tématům:
 • metafory a otázky,
 • gremlins – jak pracovat se svým vnitřním kritickým hlasem,
 • metafora "Cesta hrdiny",
 • mapa snů.

 

 

Modul 1: Budování koučovacího vztahu

Během tohoto modulu budete detailně seznámeni s koučinkem a tím, co koučink skutečně obnáší. 

Oblasti, kterým se modul věnuje:
 • budování sebeuvědomění kouče a klienta,
 • paradigmata,
 • proces změny,
 • struktura koučovacího procesu,
 • koučovací dovednosti a techniky pro aktivní naslouchání,
 • komunikační styly v koučinku – PCSI,
 • metaprogramy,
 • lingvistika v koučinku,
 • GROW model,
 • pyramida logických úrovní Roberta Dilta.

 

Modul 2: Projektování budoucnosti

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • SMART nastavení cílů,
 • metody pro nastavení cílů,
 • mozek během koučinku a metoda kaizen,
 • technika pro zvládání dilematu,
 • práce s návyky – návyková smyčka,
 • práce s návyky – technika.

 

 

Modul 3: Využití a překonání potenciálu člověka

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • práce s domněnkami a představami, které nás omezují,
 • Rational Behavior Therapy – technika používaná při koučinku,
 • kreativní techniky spojené s koučinkem: Flow, MPS, přístup Walta Disneyho,
 • etický kodex ICF a etické případové studie.

 

 

 

Modul 4: Budování spokojených vztahů a rozvoj vnitřní motivace

V průběhu tohoto modulu se seznámíte s jednotlivými technikami koučinku. Na konci modulu Vás čeká shrnutí, v rámci kterého si zopakujete všechny naučené techniky. Následně si tyto techniky vyzkoušíte ve dvojicích/trojicích a před závěrečnou zkouškou obdržíte od trenérů zpětnou vazbu.

Modul se věnuje následujícím oblastem:
 • úvod do Co-Active koučinku:
  • Metoda „kolo života“,
  • 5 klíčových dovedností v co-active koučinku,
  • praktické cvičení: naplnění, rovnováha, proces.
 • úvod do tzv. transformační přítomnosti Alana Seala
  • Potenciální přístup vs. transakční přístup,
  • DiSCO model,
  • dialog tzv. tří zpravodajských center,
  • teorie U.
 • práce se vztahy:
  • Úvod do systematické práce se vztahy,
  • technika 4 perspektiv,
  • žebříček hodnot,
  • model sociální panorama.

 

Závěrečná zkouška

Zkouška obsahuje:
 • teoretický test – několik otázek z probraných okruhů,
 • koučink s poskytnutým klientem (20 minut) – zpětnou vazbu založenou na základních kompetencích ICF obdržíte od našich lektorů.

 

 

 

Podrobnosti ke kurzu

Business Coaching Diploma Intense se koná prostřednictvím online interaktivních lekcí, které Vám zajistí přímý kontakt nejen s našimi zkušenými lektory, kteří se řadí ke špičce ve svém oboru, ale i dalšími účastníky kurzu.

Jedná se o komplexní program, který zahrnuje:
 • 20 interaktivních online workshopů využívajících různé koučovací techniky a nástroje,
 • mentoring/supervize: minimálně 7 skupinových online sezení v průběhu celého kurzu a 3 hodiny individuální výuky, které lze využít až 6 měsíců po kurzu,
 • praktická online sezení ve dvojicích/trojicích,
 • 5 koučovacích workshopů se zpětnou vazbou a pod vedením našich zkušených lektorů,
 • závěrečné hodnocení (teoretický test i koučování).

 

Business Coaching Diploma Intense nabízí celou řadu metodik, technik a nástrojů koučování, které mohou používat profesionální koučové i obchodní profesionálové v koučovací roli.

Kurz je vhodný pro:
 • manažery,
 • vedoucí zaměstnance,
 • personalisty,
 • lektory obchodních dovedností,
 • poradce, konzultanty a psychology,
 • pedagogy,
 • všechny, kteří se zajímají o koučink a seberozvoj. 

 

Kurz obsahuje 84 online výukových hodin, které organizace International Coaching Federation (ICF) certifikovala jako tréninkové hodiny pro trenéry – Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH).

Po absolvování kurzu mohou účastníci požádat o individuální akreditaci: Associate Certified Coach (ACC) od ICF prostřednictvím zjednodušené cesty ACSTH.

 

Lektoři

Joanna Kucharczyk-Capiga

Joanna je ICF Professional Certified Coach, Certified Business, Master & Team Coach (EMCC-accredited course), Business Trainer, Certified Change Management Trainer, konzultant Belbinovy typologie týmových rolí ®. V letech 2012–2014 byla předsedkyní Evropské rady pro mentorování a koučování v Polsku. Joanna je vedoucím lídrem tohoto programu.

Joanna Antkiewicz

Joanna zastává pozici CEE Head Coaching Practice v PwC od roku 2011. Je ICF Master Certified Coach a vede mentorské programy, které jsou vyžadovány před akreditační zkouškou pro kouče od ICF. Joanna je také autorkou mnoha tréninkových programů pro manažerské týmy a má zkušenosti s implementací koučovací kultury v organizacích.

Joanna Zawada-Kubik

Joanna je ICF Master Certified Coach. Je výkonnou koučkou a školitelkou jednotlivců a týmů a velký nadšenec tzv. transformační přítomnosti Alana Seala. Joanna působila 10 let na různých pozicích v oblasti maloobchodu a provozu. Implementovala a dohlížela na standardy HSSE, starala se o interní komunikaci strategických projektů a zabývala se kontrolou úvěrů a zákaznickým servisem.

Zana Goic Petricevic

Zana je ICF Professional Certified Coach, Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) a Organisation and Relationship Systems Certified Coach (ORSCC). Poskytuje koučink výkonnému managementu, individuální a kolektivní hodnocení určené managementu, týmové koučování, školení v oblasti koučinku a školení zaměřené na rozvoj vedení společnosti s důrazem na rozvoj lídrů a změnu kultury uvnitř firmy.

Mirjana Gomilanovic

Mirjana je ICF Professional Certified Coach a zaměřuje se zejména na rozvoj vůdčích schopností a organizační růst. Je autorkou knihy „Lighthouse in me“ a výkonnou ředitelkou agentury „One2grow-Leadership Coaching“. Mirjana vede projekty v oblasti individuálního a týmového koučování určené pro management a zaměstnance velkých mezinárodních společností.

Katarzyna Szac-Krzyzanowska

Katarzyna je ICF Associate Certified Coach a manažerka v PwC Akademii v Polsku, kde působí jako projektová manažerka, poradce pro vzdělávání, kouč a trenér. Podporuje celoživotní vzdělávání a online vzdělávání pod vedením lektora. Jako kouč pracuje s osobními i profesními tématy a často vyzývá klienty, aby pracovali se svou kreativitou a potenciálem.

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace

23. 9. 2024 – 28. 1. 2025

Business Coaching Diploma Intense

72 ENG Online

86 500 Kč

Přihlásit se
Struktura programu Datum Časový harmonogram
Mindset 23.–24. 9. 2024
30. 9. 2024
9:00–13:00
Modul 1: Budování koučovacího vztahu 14.–15. 10. 2024 9:00–13:00
Modul 2: Projektování budoucnosti 28.–29. 10. 2024 9:00–13:00
Modul 3: Využití potenciálu lidí 18.–20. 11. 2024 9:00–13:00
Modul 4: Budování spokojených vztahů a rozvoj vnitřní motivace 25.–26. 11. 2024
2.–3. 12. 2024
9.–10. 12. 2024
9:00–13:00
Shrnutí 13. 1. 2025 9:00–13:00
Závěrečná zkouška 27.–28. 1. 2025 9:00–14:00

Součástí kurzu jsou i koučovací sezení, mentoring a lekce věnovaná Gestalt terapii.
Termíny budou domluveny s účastníky kurzu. 
 

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu