Umělá inteligence jako klíč k úspěchu vaší firmy

Moderní obchodní modely a operační přístupy založené na umělé inteligenci

Umělá inteligence jako klíč k úspěchu vaší firmy

Umělá inteligence transformuje současný svět v mnoha ohledech, které si dříve nikdo nedokázal představit, a to s nebývalou rychlostí.

Přidejte se k našemu online školení a zjistěte, jak využít potenciál umělé inteligence (AI) ve vašich pracovních činnostech a procesech. Používáním umělé inteligence můžete dosáhnout významného růstu v libovolném odvětví či obchodním modelu.

V rámci tohoto kurzu se podrobněji zaměříme na přístupy opírající se o AI, a budeme zkoumat potenciál nástrojů, jako je ChatGPT. Díky podrobnému průzkumu možností umělé inteligence získáte lepší orientaci v dnešním daty řízeném prostředí. Při zkoumání možností umělé inteligence se rovněž zaměříme na etické výzvy, které vznikají v souvislosti s masivním objemem dat a sofistikovanou analýzou. Připravte se s námi na prosperitu v éře umělé inteligence, zdokonalte své obchodní strategie a současně mějte na vědomí etické aspekty.

 

Témata

Praktické využití umělé inteligence
 • umělá inteligence ve zdravotnictví,
 • umělá inteligence v byznysu a E-commerce,
 • umělá inteligence v autonomních vozidlech,
 • umělá inteligence v zábavním průmyslu,
 • umělá inteligence ve financích,
 • umělá inteligence v technologiích (umělá inteligence v Blockchainu),
 • umělá inteligence v technologiích (umělá inteligence v IOT).

 

Prompt engineering 
 • co je prompt engineering, 
 • význam prompt engineering, 
 • prompt engineering a jeho využití.
Budoucnost AI v byznysu
 • jak bude AI dále ovlivňovat svět byznysu, 
 • které nové výzvy budeme schopni řešit,
 • etické a morální problémy,
 • budoucnost umělé inteligence.

Podrobnosti ke kurzu

Kurz se skládá ze dvou modulů. Časová dotace kurzu je osm hodin.

Účast na školení vám umožní:
 • vyhodnotit stávající využití AI ve vaší organizaci, identifikovat silné a slabé stránky a potenciální oblasti pro zlepšení,
 • vytvořit komplexní plán pro efektivní integraci technologií umělé inteligence ve vaší firmě, podporující kulturu inovace a úspěšnou implementaci umělé inteligence,
 • prozkoumat strategie a osvědčené postupy pro přechod vašeho obchodního modelu směrem k přístupu řízenému umělou inteligencí, otevírající nové příležitosti pro růst a efektivitu,
 • využít umělou inteligenci k vytvoření konkurenčních výhod ve vašem odvětví, umožňující vaší organizaci vyniknout a prosperovat na dynamickém trhu,
 • zavést transformaci ve vaší organizaci a posílit týmy, aby přijaly umělou inteligenci a přizpůsobily se měnícímu se obchodnímu prostředí.

 

Tento program je určen pro širokou škálu lidí:
 • osoby s rozhodovací pravomocí, lídry a jednotlivé přispěvatele napříč zavedenými společnostmi a startupy všech velikostí,
 • osoby zodpovědné za utváření strategie umělé inteligence, analýzy dat nebo digitální transformace,
 • obchodní a technologické lídry, kteří chtějí nasadit nejnovější nástroje umělé inteligence za účelem růstu a zvýšení efektivity,
 • Jednotlivce, kteří pracují v oblastech jako je produktový management, operace digitálních a informačních technologií, marketing, dodavatelský řetězec, talent management a další,
 • vládní úředníky zabývající se vývojem strategií a zásad souvisejících s umělou inteligencí, soukromím, bezpečnostními implikacemi a jejich potenciálním dopadem na poskytování služeb.

Kurz je ideální pro všechny zájemce s malou nebo žádnou odborností v oblasti umělé inteligence.

 

Po absolvování programu účastníci obdrží PwC certifikát.

 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk

Místo

Cena bez DPH Registrace
Termín bude vypsán

Umělá inteligence jako klíč k úspěchu vaší firmy

8

ENG

Online

8 500 Kč

Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu