Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Staňte se certifikovaným odborníkem ve světě financí a účetnictví


Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

ACCA je jednou z největších a nejrychleji rostoucích mezinárodních profesních organizací v oblasti financí a účetnictví. Kvalifikace ACCA Vám pomůže získat dovednosti a znalosti, které jsou velmi žádané zaměstnavateli v oblasti bankovnictví, auditu, poradenství a umožní Vám posunout Vaši kariéru o krok dál a stát se certifikovaným účetním, auditorem, daňovým manažerem nebo finančním ředitelem. Naše kurzy vedené zkušenými a kvalifikovanými odborníky Vás důkladně připraví na závěrečné zkoušky ACCA a zlepší Vaše dovednosti v oblasti financí a účetnictví a zároveň Vám umožní získat cenné dovednosti v organizačním i strategickém řízení.

Více informací o ACCA

 


 

Playback of this video is not currently available

1:17

ACCA video

Platinum Approved Learning Partner

PwC Akademie získala od ACCA organizace nejvyšší uznání za kvalitu výuky – Platinum Approved Learning Partner.

 

Rozvíjejte svůj potenciál

Pomůžeme Vám prohloubit Vaše znalosti v oblasti financí a účetnictví a získat mezinárodně uznávanou certifikaci.

Posuňte svou kariéru
o úroveň výš

Zaměstnavatelé po celém světě vyhledávají ACCA kvalifikované odborníky, kteří mají strategické myšlení, technické dovednosti
a znalosti, které posouvají organizace vpřed.
 

Získejte mezinárodně uznávanou kvalifikaci

ACCA je celosvětově uznávaná kvalifikace, která poskytuje záruku kvality a prvotřídní znalosti a dovednosti v oblasti auditu, daní, financí a účetnictví.

Proč studovat ACCA s PwC Akademií?

Zkušení lektoři

Kurzy vedou pečlivě vybraní a zkušení profesionálové, kteří mají bohaté zkušenosti přímo z praxe.

Podpora v průběhu studia

Provedeme Vás celým studiem, a to včetně administrace či přípravy studijního plánu.

Pass Rates

Naši studenti mají dlouhodobě o 15% vyšší míru úspěšnosti než je celosvětový průměr.

Platinum Approved Learning Partner

PwC Akademie získala od ACCA organizace nejvyšší uznání za kvalitu výuky – Platinum Approved Learning Partner.

 

Licencovaná centra pro skládání zkoušek

V našich licencovaných centrech v Praze a Brně můžete skládat první čtyři zkoušky kdykoliv během roku.

 

Interaktivní kurzy

Všechny naše ACCA kurzy jsou vysoce interaktivní a důkladně Vás připraví na závěrečné ACCA zkoušky. 

Formy studia


Intenzivní kurz – náš klíč k úspěchu

 • komplexní řešení – efektivní spojení 4–8denního intenzivního kurzu a samostudia pod vedením lektora,
 • seznámíte se podrobně s látkou k dané zkoušce, vše procvičíte na příkladech a osvojíte si vhodné zkouškové techniky,
 • získáte kompletní sadu studijních materiálů a dostanete přístup k elektronické verzi studijních materiálů,
 • absolvujete zkoušku nanečisto se zpětnou vazbou od lektora.

Termíny a detaily k ACCA kurzům najdete ZDE

 


Home Study Premium

 • flexibilní samostudium s přístupem k elektronickým studijním materiálům a do interaktivního e-learningového systému,
 • budete studovat vlastním tempem a v rámci svých časových možností.

 Ceník Home Study Premium

 

ACCA kurzy

Business and Technology (BT)

Kurz se věnuje následujícím oblastem: 
 • obchodní partneři a vnější prostředí,
 • obchodní struktura,
 • účetní a výkaznické systémy, kontroly a dodržování předpisů,
 • vedení a týmová práce,
 • osobní efektivita a komunikace,
 • etika v účetnictví a podnikání.

 

 

Management Accounting (MA)

ACCA Management Accounting (MA) je základem pro ACCA Performance Management (PM), ACCA Financial Management (FM) a ACCA Advanced Performance Management (APM).

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • charakter a účel nákladového a manažerského účetnictví,
 • klasifikace nákladů, jejich chování a účel,
 • metody nákladového účetnictví,
 • rozpočtování a metoda standardních nákladů,
 • měření výkonu.

 

 

Financial Accounting (FA)

ACCA Financial Accounting (FA) je nezbytná pro ACCA Financial Reporting (FR) a ACCA Strategic Business Reporting (SBR).

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • kontext a účel finančního výkaznictví,
 • kvalitativní rysy finančních informací a základní principy účetnictví,
 • použití podvojného účetního systému,
 • účtování transakcí,
 • příprava předvahy, 
 • příprava základních účetních výkazů fyzických i právnických účetních jednotek (samostatných i konsolidovaných).

 

 

Corporate and Business Law (LW GLO)

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • základní prvky právních systémů, 
 • mezinárodní úmluva o prodeji zboží (CISG), 
 • zakládání obchodních organizací,
 • kapitál a financování společnosti,
 • správa a řízení společnosti,
 • právní důsledky týkající se společnosti v obtížích nebo v krizi,
 • etické otázky týkající se podnikání, přestupky a trestné činy v souvistlosti s podnikáním.

 

 

Performance Management (PM)

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • pokročilé metody nákladového a manažerského účetnictví,
 • rozhodovací techniky,
 • příprava rozpočtu,
 • metoda standardních nákladů a řízení pomocí odchylek, 
 • kontrola a měření výkonu.

 

 

Taxation Czech (TX)

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • česká daňová soustava,
 • daň z příjmů právnických osob,
 • daň z příjmů fyzických osob,
 • pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,
 • daň z přidané hodnoty (DPH),
 • povinnosti daňových subjektů.

 

 

Financial Reporting (FR)

Kurz se věnuje následujcím oblastem:
 • prohloubení znalostí získaných při studiu ke zkoušce FA,
 • koncepční rámec pro finanční výkaznictví,
 • regulační rámec pro finanční výkaznictví,
 • sestavení a zveřejnění účetní závěrky,
 • podnikové kombinace a konsolidace,
 • analýza a interpretace finančních výkazů.

 

 

Audit and Assurance (AA)

Kurz se věnuje následujícím oblastem: 
 • regulace auditu,
 • interní audit,
 • plánování auditu na základě identifikovaných rizik,
 • vnitřní kontroly,
 • shromažďování informací a spis auditora,
 • kontrola shromážděných informací a jejich vyhodnocení,
 • výrok auditora.

 

 

 

Financial Management (FM)

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • funkce finančního řízení,
 • řízení pracovního kapitálu,
 • investiční rozhodování,
 • financování podniku,
 • náklady kapitálu, 
 • oceňování podniku,
 • řízení rizik.

 

 

Advanced Financial Management (AFM)

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • odpovědnost společnosti vůči zainteresovaným stranám,
 • pokročilé oceňování investic,
 • akvizice a fúze,
 • firemní reorganizace,
 • pokročilé techniky řízení rizik,
 • ekonomické prostředí nadnárodních společností,
 • aktuální problémy v oblasti financí a finančního řízení.

 

 

Advanced Performance Management (APM)

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • strategické plánování a řízení,
 • ekonomické a fiskální faktory a faktory podnikatelského prostředí,
 • konstrukce systémů pro měření výkonnosti,
 • strategické měření výkonnosti,
 • hodnocení výkonnosti a firemní selhání,
 • současný vývoj a nové problémy v manažerském a výkonnostním účetnictví.

 

 

Advanced Audit and Assurance (AAA)

Kurz se věnuje následujícím oblastem:
 • regulační prostředí,
 • profesionální a etické požadavky,
 • management auditorského podnikání, 
 • průběh auditorské zakázky od plánování po vydání auditorské zprávy,
 • ostatní ověřovací zakázky –⁠ aktuální problémy.

 

 

Strategic Business Leader (SBL)

Kurz je založen na řešení praktických případových studií na vybraná témata základních oblastí SBL: 
 • leadership,
 • corporate governance,
 • strategie (analýza – formulace a výběr možností – implementace),
 • řízení rizik,
 • informační technologie a analýza dat,
 • interní kontroly,
 • finance v plánování a rozhodování,
 • inovace, výkonnost a řízení změn.

 

 

Strategic Business Reporting (SBR)

Kurz se věnuje následujícím oblastem: 
 • prohloubení znalostí získaných při studiu ke zkoušce FR,
 • profesionální a etické povinnosti účetního odborníka,
 • rámec finančního výkaznictví,
 • vykazování finanční výkonnosti a pozice účetních jednotek různým zúčastněným stranám,
 • účetní závěrky skupin subjektů,
 • specializované účetní jednotky,
 • dopady aktuálních otázek a změn v účetnictví na regulaci finančního výkaznictví,
 • posouzení finanční výkonnosti a situace účetních jednotek.
 

Lektoři

Steve Willis, FCCA

Lektor ACCA MA, PM a APM

Steve má více než 15 let zkušeností s výukou ACCA. Za svou dosavadní praxi odučil tisíce školících dní a vedl nespočet seminářů po celém světě. Pravidelně přispívá do ACCA časopisů Student Accountant a Teach Accounting. Jeho webináře mají často i více než 1 000 sledujících. Kromě toho, že je Steve členem ACCA, je také certifikovaným Microsoft Master Instructor.

Martina Křivánková, FCCA

Lektorka ACCA FA, FR a SBR

Martina před vstupem do PwC Akademie přednášela pro české vzdělávací agentury a soukromé ekonomické vysoké školy. V roce 2006 se podílela na oficiálním překladu IFRS z angličtiny do češtiny vydaném Svazem účetních České republiky a v roce 2008 spolupracovala na podobném projektu pro Evropskou komisi. Martina je lektorkou několika zkoušek ACCA a řady dalších programů z oblasti managementu a finančního účetnictví se zvláštním zaměřením na mezinárodní standardy účetního výkaznictví v regionu střední a východní Evropy.

Jana Sequensová, FCCA

Lektorka ACCA LW a AAA

Jana získala kvalifikaci ACCA v roce 2003. V současné době působí jako lektorka ACCA v PwC Akademii. Jana má dlouholeté zkušenosti s interními školeními a výukou ACCA a CIA kvalifikací. Než se v roce 2008 přidala k týmu lektorů PwC Akademie, pracovala mnoho let v oddělení auditu společnosti PwC.

Jana Střelická, FCCA

Lektorka ACCA TX CZ

Jana je lektorou PwC Akademie, kde již čtrnáctým rokem vyučuje kurz ACCA TX CZ. Je registrována jako český daňový poradce od roku 2006 a má mnohaleté zkušenosti s daňovou problematikou, které se věnovala v daňovém oddělení PwC a následně dalších poradenských firmách. Ve své praxi se věnuje všem daňovým oblastem, zejména dani z příjmů právnických i fyzických osob a DPH, včetně mezinárodního zdanění. Jana má bohaté zkušenosti s interními i externími vzdělávacími kurzy i s publikační činností zaměřující se na různé oblasti daňové problematiky.

Marcela Zbožínková, FCCA

Lektorka ACCA TX CZ

Marcela pracuje v Daňovém a právním oddělení PwC již 17 let, nyní na pozici senior manažerky v oddělení fúzí a akvizic, kde se specializuje na problematiku mezinárodního zdanění. V minulosti se věnovala poradenství při přípravách daňových přiznání českých a mezinárodních společností včetně bank a finančních institucí, asistovala společnostem se získáním investičních pobídek, spolupracovala na odborných stážích studentů VŠE v PwC a vedla řadu interních školení na témata z daní z příjmů právnických osob. Má několikaleté zkušenosti s poradenstvím ve finančním sektoru v USA. Je autorkou odborných daňových článků. Kromě toho, že je členem ACCA, je Marcela také registrována jako český daňový poradce.

Radka Nedvědová, FCCA

Lektorka ACCA BT a SBL

Radka připravuje studenty na ACCA zkoušky s PwC Akademií již od roku 2008. Přispívá zpětnou vazbou v rámci konzultací a pilotních projektů, které ACCA organizuje u probíhajících a zamýšlených změn kvalifikace. Studenty oceňovaná praktická povaha kurzů staví na dlouholetých zkušenostech nabytých během auditorské a poradenské praxe. Kromě působení v PwC Akademii Radka vede a realizuje projekty v oblasti udržitelného rozvoje, zejména se zaměřením na nefinanční (ESG) reporting.

Michaela Plucarová, FCCA

Lektorka ACCA AA

Michaela se stala lektorkou PwC Akademie v roce 2008. V minulosti pracovala v auditním oddělení společnosti PwC. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti auditu. Byla zodpovědná zeména za vedení auditních týmů pro klienty z průmyslových odvětví a rovněž auditovala obchodní společnosti. V minulosti se podílela také na interních školeních.

Jana Vacková, FCCA

Lektorka ACCA FM

Jana je lektorkou PwC Akademie a než se připojila k týmu lektorů PwC Akademie v roce 2008, pracovala v oddělení auditu společnosti PwC, vyučovala matematiku na Masarykově univerzitě a také ekonomické předměty pro školící společnost ATC.

Termíny a detaily školení

Termín ACCA kurzy CPD body Jazyk Místo Cena
bez DPH*
Registrace
22.–26. 4. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Financial Accounting (FA)

35 ENG PwC & Online 12 000 Kč Přihlásit se
22.–26. 4. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Performance Management (PM) 35 ENG PwC & Online
17 500 Kč
Přihlásit se
6.–10. 5. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Audit and Assurance (AA) 28 ENG PwC & Online
14 000 Kč
Přihlásit se

6.–10. 5. 2024
13.–16. 5. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Strategic Business Leader (SBL)

 

56 ENG PwC & Online 34 500 Kč Přihlásit se
13.–17. 5. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Taxation (TX CZ) 35 ENG PwC & Online
17 500 Kč
Přihlásit se
13.–17. 5. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Financial Management (FM) 35 ENG PwC & Online
17 500 Kč
Přihlásit se
13.–17. 5. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Strategic Business Reporting (SBR) 35 ENG PwC & Online 24 500 Kč Přihlásit se
20.–24. 5. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Financial Reporting (FR) 35 ENG PwC & Online
17 500 Kč
Přihlásit se
10.–14. 6. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Management Accounting (MA) 35 ENG PwC & Online 12 000 Kč Přihlásit se
17.–18. 6. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Corporate and Business Law (LW GLO) 14 ENG PwC & Online 8 500 Kč Přihlásit se
12.–15. 8. 2024
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Advanced Audit and Assurance (AAA) 28 ENG PwC & Online 19 600 Kč Přihlásit se

* Cena kurzu nezahrnuje ACCA poplatky.

Home Study Premium

Home Study Premium –⁠ samostudium Cena bez DPH/paper  
Applied knowledge (BT, MA nebo FA) 5 500 Kč Objednat
Applied skills (LW GLO, PM, TX UK, FR, AA nebo FM) 6 500 Kč
Professional skills (APM, AAA, AFM, SBL nebo SBR) 7 500 Kč

Poznámka: Přístup ke vzdělávací platformě je platný po dobu 6 měsíců. 

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu